26. 12. 2014

První pomoc v autoškolách — výsledky průzkumu výuky

Už delší dobu makáme na tom, aby se zmapovalo, jak se učí první pomoc v autoškolách. Můžeme se vám pochlubit s prvními výsledky! Nejsou naše, nejedná se ani o zpracování našich dat. Student Tomáš Fürst ze Zdravotně sociální fakulty JU v ČB zpracoval na toto téma svůj vlastní výzkum v rámci své bakalářské práce. Celou práci Tomáše Fürsta si můžete stáhnout zde. Níže uvádíme několik úryvků, abyste si mohli udělat o obsahu práce stručný obrázek.

Výzkum výuky první pomoci v autoškolách — Tomáš Fürst

Citace práce pro případné vyhledání: FÜRST, Tomáš. Způsoby výuky první pomoci v autoškolách. České Budějovice, 2016. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. Vedoucí práce Mgr. Jiří Majstr.

„Při zpracovávání bakalářské práce jsem oslovil 18 majitelů autoškol, z toho 12 mi přislíbilo spolupráci. Zbývajících 6 majitelů s rozhovorem nesouhlasilo, jeden z nich uvedl, že mi nemůže poskytnout rozhovor, když v autoškole žádné školení první pomoci nedělají. Z časových důvodů se podařilo uskutečnit rozhovory pouze s osmi z nich. Majitelé jednotlivých autoškol si dle výzkumu myslí, že mají oblast zdravotnické přípravy zajištěnou na dobré úrovni, nicméně někteří přiznali, že nedodržují legislativu. Porušení zákona z jejich strany je buď tím, že nevyžadují u všech žáků absolvování zdravotnické přípravy, nebo že výuku zkracují, případně nedodržují správný poměr mezi teoretickou a praktickou výukou.“ (strana 64)

„V roce 2014 zpracoval Zámečník et. al. v rámci časopisu Psychologie a její kontexty výzkum na téma: „Výuka první pomoci v autoškolách – zbytečnost nebo relevantní opatření s velkým potencionálem?“. V rámci tohoto výzkumu vyplynulo, že 62 % osob bylo spokojeno s výukou první pomoci v autoškole. Tento výzkum mapoval především znalosti řidičů v oblasti první pomoci. Zde vyšlo, že pouze 23 % dotázaných ví, co je potřeba udělat při dopravní nehodě a pouze pár jednotlivců zvládne rozeznat život ohrožující stavy (Zámečník et. al., 2014).“ (strana 68)

Na straně 57 vidíme v otázce 16 poměrně tragický výsledek názoru respondentů na dostatečnost výuky první pomoci v autoškolách. Je vidět, že problém si uvědomuje také většina laiků.

první pomoc v autoškolách — výzkum kvality výuky — PrPom

Na straně 53 můžeme vidět, jakými způsoby se první pomoc v autoškolách učí. I zde je na první pohled vidět, že situace je naprosto kritická.

první pomoc v autoškolách — výzkum kvality výuky — PrPom

A ještě nabídneme jeden graf, tentokrát ze strany 51. Zde můžeme snadno vidět, že autoškoly velmi často porušují vyhlášku a nevěnují výuce první pomoci ani těch nedostačujících povinných 6 hodin.

první pomoc v autoškolách — výzkum kvality výuky — PrPom

Velice děkujeme Tomáši Fürstovi, že vynaložil úsilí a čas na výzkum, který nám pomohl zmapovat situaci. Velmi podobné výsledky zatím vycházejí i v našich datech. S jejich zpracováním ještě vyčkáváme, až bude náš vzorek dostatečně robustní.

Máme Vám dát vědět, až budou další výsledky?

Pak nám prosím vyplňte Vaše kontaktní údaje. Pokud níže vyplníte Váš kontakt, nebudou Vám chodit všechny novinky, ale jen ty, které se týkají průzkumu autoškol.


Díky a mějte pěkný den!

V této galerii se můžete podívat na první výsledky našeho průzkumu. Ale varujeme vás předem: jsou poměrně děsivé.


Pokud nás chcete kontaktovat, klikněte sem.

Pokud jste ještě nevyplnili dotazník, klikněte sem.

Napsat komentář