18. 4. 2016 — PrPom
Ochrana zachránce

Ochrana zachránce – neboj se pomoci!

Ochrana zachránce je v první pomoci vždy na prvním místě. Laický zachránce není povinen první pomoc poskytnout, pokud tak nemůže učinit bez nebezpečí pro sebe či jiného (Hasík, 2012). Některá rizika lze snadno úplně eliminovat nebo snížit na takovou míru, aby bylo možné první pomoc poskytnout. Představte si situaci, kdy je na místě postřelený a všude[…]