7. 10. 2018 — PrPom

Mýtus 28 — Když důležité kontakty v mobilu označím „ICE“, záchranáři je lépe najdou a zavolají mým blízkým.

Jak to vzniklo? Zde je původ jasný — někdo prostě vypustil důvěryhodnou „kachnu”, která se šířila jako epidemie. Proč tomu tak je? Protože všichni chceme, aby naši blízcí byli co nejdříve informováni, pokud by se nám něco stalo… Nejčastější znění „Důležité upozornění vydané Červeným křížem a záchrannými organizacemi: Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že[…]