4. 10. 2019 — PrPom
Michal Macourek — education aider, šéflektor

MUDr. Michal Macourek — Heart pusher, šéflektor

Heart pusher — držím ruce na tepu hrdinství. Má pozice se za 8 let ve firmě několikrát proměnila, toto je asi ta poslední. Spolu s Evou a Ondřejem se podílím na vedení firmy, spolu tak v rámci firemní vize utváříme směr, kterým PrPom kráčí. Zaměstnává mě především péče o naše team-leadery. volejte: +420 728 250[…]