Historie — PrPom
22. 11. 2013

Historie

Výuka první pomoci obecně se v ČR začíná rozvíjet někdy od roku 1996, kdy vzniká projekt ZDrSEM, tehdy pod křídly Prázdninové školy Lipnice. Prací našich kolegů jsme se do určité míry inspirovali, čímž naplňujeme jejich základní cíl. PrPom však především obsahuje velké množství autorských myšlenek a zcela samostatné práce. Od roku 2016 ZDrSEM a PrPom otevřeně spolupracují.

Naše cíle a poslání najdete zde. Stručné shrnutí a stránka pro novináře je zde.

Prenatální období, PrPom kope…

Založení PrPom na počátku roku 2012 předcházelo mnoho experimentů a několik projektů, např. web se studijními materiály pro záchranáře, nebo diskusní fórum záchranářů a studentů záchranářství. Oba zakládající členové, Kateřina Jankovcová a Ondřej Koudela, se před založením projektu věnovali výuce první pomoci a lektorské práci soukromě, v rámci studia či pod jinými agenturami (např. Jules a Jim, Užitečný život, INEX-SDA).


2012: Příchod na svět první pomoci, batolíme se v zážitcích

Zážitkový kurz První pomoc v ziměHned první rok se nám povedlo naplnit několik zážitkových kurzů pro veřejnost. Učili jsme zážitkem základy první pomoci, první pomoc v zimních horách, nebo první pomoc u dětí. Formát jednodenního zážitkového kurzu PP se účastníkům líbil, odcházeli nadšení. Někteří z nich své zkušenosti z kurzu opravdu využili v praxi a vedli si skvěle.

Už v počátcích na pozice figurantů nenajímáme externisty, figuranty dělají sami účastníci. Střídají se navíc i v roli rozhodčích. Učí se tak ze tří různých úhlů pohledu:

 1. Figurant: Vyzkouší si nejen věci jako „jaké to je být někým tahán z auta rautekovým manévrem“. Rovněž je postaven do situace „musím si znovu zopakovat, jaké jsou příznaky infarktu, abych to pro své kamarády zahrál co nejpřesněji“.
 2. Rozhodčí: Díky nadhledu může učební podněty zpracovávat analyticky a s odstupem. Zpětné vazby od účastníků potvrzují, že se mnoho naučí tím, že se snaží dávat kvalitní zpětnou vazbu kolegům v roli zachránců.
 3. Zachránce: Vyzkouší si první pomoc v prostředí, které vnímá jako velmi reálné. V bezpečném prostředí pozná svůj stres a své reakce na něj, má šanci si rozšířit komfortní zónu. Učí se efektivně a velmi intenzivně.

Vtrhli jsme na Facebook, kde se věnujeme osvětě nejen první pomoci jako takové, ale i metodice výuky. Tvoříme metodiku výuky týkající se obsahu autolékárničky. Ke konci roku 2012 upadá PrPom do neklidného zimního spánku.


2013: První krůčky, zkoumáme svět první pomoci


2014: Zakousli jsme se do práce prvními zuby

 • Zážitkový kurz první pomoci v zimních horách je jen malou ukázkou toho, co dovedeme :-) PrPom.czprvní ročník kurzu První pomoc v zimních horách
 • interní systém projektového řízení, nasazujeme CRM
 • mezi klienty se objevují nadnárodní firmy, dostáváme pozitivní zpětnou vazbu
 • zahájena práce na modulovém systému výuky, tvoříme nové výukové metody a pomůcky, píšeme nová skripta, motorem celé metodiky je Michal Macourek
 • akreditujeme kurz Zdravotník zotavovacích akcí, během podzimu jej opakovaně realizujeme (video z kurzu ZZA)
 • v tomto roce proškoleno 308 osob, celkem 14 vzdělávacích akcí (+ několik akcí mimo statistiku)

2015: Social Impact Award jako základní škola, PrPom pilně studuje

 • PrPom získává cenu od ZOOT v soutěži Social Impact Award 2015účast na soutěži společensky prospěšných projektů Social Impact Award
 • všechny vydělané peníze (a ještě trochu víc) investujeme zpět do PrPom — rozvíjíme tým a materiál, zlepšujeme osvětovou činnost
 • pořádáme několik kurzů na Slovensku ve spolupráci s KNO Slovensko
 • objevujeme nový rozměr naší práce: děláme z lidí hrdiny
 • startujeme osvětový projekt NEBOJ se pomoci!
 • v tomto roce proškoleno 546 osob, celkem 25 vzdělávacích akcí

2016: Puberta! Zakládáme social business PrPom, s. r. o.

 • PrPom, s. r. o. — logo — bílá čtvercová variantaoficiálně se hlásíme k zásadám sociálně prospěšného podnikání
 • zakládáme PrPom, s. r. o. a měníme grafický vizuál
 • podporujeme ZDrSEM při realizaci historicky první konference o výuce první pomoci zážitkem, účastníme se interaktivní přednáškou a několika workshopy
 • všechny vydělané peníze zase investujeme zpět do PrPom — rozvíjíme tým, nakoupili jsme firemní VW Sharan, nové výukové pomůcky, vytvořili sklad, vylepšujeme osvětovou činnost
 • zakládáme obchodní tým, zatím složený ze dvou „sales rescuers“, z týmu rekrutujeme dva kluky do pozice „joy provider“, máme novou provozačku a také novou „PR paramedičku“ — ve firmě tím vzniká střední management
 • nastavujeme automatický systém slev pro vzdělávací instituce a NGOs
 • v tomto roce proškoleno 1505 osob, celkem 46 vzdělávacích akcí

2017: Adolescence, máme nakročeno být dospělá firma

 • zlepšujeme komunikaci s médii, naše PR paramedička Zuzka se činí
 • soustředíme se na vzdělávání šéflektorů
 • pokryli jsme finanční ztráty ze všech předchozích let, naše bilance: „kladná nula“
 • v tomto roce proškoleno 2521 osob, celkem 83 vzdělávacích akcí

2018: (makáme na tom…)