22. 11. 2013

Historie

PrPom byl oficiálně založen v lednu roku 2012, nicméně toto založení se dá považovat jen za vyústění mnohaletých předchozích snah, zkušeností a ambicí jeho tvůrců na poli výuky první pomoci či lektorské práce obecně.

Výuka první pomoci obecně se v ČR začíná rozvíjet někdy od roku 1996, kdy vzniká projekt ZDrSEM, tehdy pod křídly Prázdninové školy Lipnice. Prací našich kolegů ve ZDrSEM jsme se do určité míry inspirovali, čímž naplňujeme základní cíl jejich projektu. PrPom rovněž obsahuje velké množství autorských myšlenek a zcela samostatné práce. Rovněž metodikou výuky se poměrně lišíme. Od roku 2016 se ZDrSEMem otevřeně spolupracujeme.


Dávná historie PrPom

Samotnému projektu PrPom předcházelo mnoho jiných počinů — za všechny můžeme zmínit např. již zrušený web zachrana.patekolo.org se studijními materiály pro záchranáře (největší v ČR) a přidružené diskusní fórum (svého času nejnavštěvovanější diskusní fórum záchranářů a studentů záchranářství v ČR). Oba zakládající členové, Kateřina Jankovcová a Ondřej Koudela, se navíc před založením projektu věnovali výuce první pomoci a lektorské práci soukromě, v rámci studia či pod jinými agenturami (např. Jules a Jim, Užitečný život, INEX-SDA a další).


Rok 2012

Zážitkový kurz První pomoc v ziměHned první rok byl velmi úspěšný — stali jsme se průkopníky nového typu zážitkového kurzu první pomoci, který do té doby nebyl na trhu dostupný — jednodenní zážitkové kurzy první pomoci. První pomoc se zážitkem v ČR učila do té doby pouze v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice ZDrSEM. V jejich nabídce byly tehdy pouze vícedenní kurzy, které neměly dobrou prostupnost například do firemního vzdělávání.

Dostalo se nám hned dvojí kladné zpětné vazby. Za prvé, nový formát se účastníkům líbil, odcházeli nadšení a spokojení. Za druhé, někteří z nich poté své zkušenosti z kurzu opravdu využili v praxi a vedli si skvěle. Tento formát od nás již převzaly některé další spolky (ZDrSEM časem navázal svým novým kurzem MAMA), což také svědčí o jeho úspěšnosti.

Do výuky první pomoci zážitkem jsme zavedli také další noviknu: na pozice figurantů nenajímáme externisty, ale figuranty se stávají účastníci kurzu. Účastníci navíc na našich kurzech zastávají i roli rozhodčích. Klient se tudíž učí pohledem ze tří různých stran. Vyzkouší si nejen „jaké to je tahat někoho z auta rautekovým manévrem“, ale také „jaké to je být někým tahán z auta rautekovým manévrem“. Popřípadě přihlíží a díky nadhledu může učební podněty zpracovávat analyticky a s odstupem. Zpětné vazby od účastníků i v tomto bodě potvrzují, že tento styl výuky je funkční.

Zážitkový kurz První pomoc v ziměV roce 2012 jsme kromě toho realizovali celou řadu kurzů, a to jak pro komerční sféru, tak pro širokou veřejnost (a také např. pro sdružení dobrovolných hasičů). Vznikla také návštěvníky velmi oblíbená facebooková stránka PrPom.cz, kde se dodnes intenzivně věnujeme osvětě nejen první pomoci jako takové, ale i v metodice její výuky. Podařilo se realizovat celou řadu drobných ale užitečných nápadů, například velmi úspěšnou metodu výuky týkající se obsahu nové autolékárničky. Ke konci roku 2012 upadá PrPom.cz do několikaměsíčního neklidného zimního spánku.


V roce 2013 nastává bouřlivý vývoj


Rok 2014 — vývoj nebrzdíme, ale řídíme, jsme cílevědomější


Rok 2015 — už nejdeme kupředu. Běžíme!

 • definitivně jsme ovládli Facebook pomocí několika stránek, profilů a skupin, na této sociální síti jsme opinion leadry pro laickou první pomoc, hromadí se nám kladné reference od účastníků na našich kurzech
 • PrPom získává cenu od ZOOT v soutěži Social Impact Award 2015účast na soutěži společensky prospěšných projektů Social Impact Award
 • podařilo se nám meziročně zdvojnásobit zisk, peníze investujeme zpět do PrPom — rozvíjíme tým a materiál, zlepšujeme osvětovou činnost
 • pořádáme několik kurzů na Slovensku ve spolupráci s KNO Slovensko
 • objevujeme nový koncept naší práce: děláme z lidí hrdiny
 • startujeme úspěšný osvětový projekt NEBOJ se pomoci!

Rok 2016 — stáváme se společensky prospěšnou firmou: PrPom, s. r. o.

 • oficiálně se hlásíme k zásadám sociálně prospěšného podnikání
 • zakládáme PrPom, s. r. o. a měníme grafický vizuál
 • výrazně spolupracujeme se ZDrSEM na realizaci historicky první konference o výuce první pomoci zážitkem, účastníme se interaktivní přednáškou a několika workshopy
 • podařilo se nám meziročně zečtyřnásobit zisk, peníze investujeme zpět do PrPom — rozvíjíme tým, nakoupili jsme firemní VW Sharan, nové výukové pomůcky, vytvořili sklad, vylepšujeme osvětovou činnost
 • zakládáme obchodní tým, zatím složený ze dvou „sales rescuers“, z týmu rekrutujeme dva kluky do pozice „joy provider“, máme novou provozačku a také novou „PR paramedičku“ — ve firmě tím vzniká střední management