Nová výbava v autolékárničkách. Je to správný krok? (TZ)

Tisková zpráva ze dne 17. 8. 2018
týkající se úpravy vyhlášky o povinné výbavě silničních vozidel

Z několika různých veřejných zdrojů jsme zaznamenali záměr Ministerstva dopravy (dále jen “MD”) změnit vyhlášku č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který může být velice škodlivý při poskytování první pomoci na místě dopravní nehody. Z pohledu profesionálů v oblasti výuky první pomoci cítíme potřebu a povinnost vyjádřit se k navrhovaným změnám tam, kde se domníváme, že by právní úprava mohla v důsledku zhoršit pravděpodobnost záchrany lidského života, tedy ke změnám výbavy v autolékárničkách. Návrh změny, mimo jiné, nerespektuje doporučení České resuscitační rady (dále jen “ČRR”) ze dne 30. 1. 2018, které je dle našeho názoru sepsáno velmi přiléhavým způsobem, je zcela vyhovující a vytvořené zodpovědnými profesionály v oboru první pomoci.

Stanovisko PrPom k navrhovaným změnám v autolékárničkách:

 • Odstranit trojcípé šátky, které v současné laické první pomoci nemají v podmínkách dopravní nehody žádné využití, je správnou a vítanou změnou.
 • Odstranit PVC roušku je v souladu s doporučením ČRR a v souladu s Guidelines 2015. Vzhledem k možnému nebezpečí souvisejícím s použitím PVC roušky v praxi, považujeme její vyjmutí za zcela správné.
 • Odstranit nůžky považujeme za velmi rizikové. V nejhorším případě může toto rozhodnutí způsobit, že laik nebude moci odstranit pevný (např. kožený či džínový) oděv z masivně krvácející rány a bude mu tak znemožněno efektivně zastavit masivní krvácení v místě poranění. Bude nucen použít zaškrcovadlo, které by jinak nemuselo být indikováno. Kvalitní nůžky mají i další široké využití, např. stříhání pásů.
 • Polštářkové náplasti doporučujeme ponechat pro případ ošetření drobného poranění, které nutně nemusí souviset pouze s dopravní nehodou.
 • Pokud přestaneme dbát na datum expirace jednotlivých komponent v autolékárničkách, může se stát, že řada účastníků silničního provozu nedokáže odhadnout, je-li materiál v lékárničce stále v dobrém a použitelném stavu. Legislativou nebude stanoveno žádné měřítko. Expirace je záruka stanovená výrobcem, po jejím uplynutí nejsou garantovány odpovídající vlastnosti materiálu. Expirace pomůcek může být nebezpečná u:
  • zaškrcovadla (ztráta pružnosti, přetrhnutí, zpuchření),
  • hotových obvazů (ztráta pružnosti a savosti, rozpad na jednotlivé komponenty),
  • rukavic (ztráta pružnosti a pevnosti, roztržení a snížení ochrany zdraví zachránce).

Jaké změny navrhovány nejsou, ale jsou velmi potřebné:

 • Považujeme za naprosto nezbytné navýšit počet rukavic na minimálně 3 páry. Ideální je upravit také velikosti tak, aby výrobci nemohli vkládat do autolékárniček např. jen velikost rukavic S proto, že jiné právě nemají skladem (těchto praktik jsme byli svědky). Rukavice jsou základní ochranou pomůckou pro laické zachránce, a proto je mají mít v dostatečné kvalitě a míře k dispozici. Vyhláška by měla ochranu laického zachránce v tomto směru podpořit.
 • Obecně by měla být stanovena kvalita komponentů. V současných autolékárničkách se setkáváme s kvalitou materiálu, která poskytování první pomoci neusnadňuje nebo se s ní dokonce ani nedá první pomoc efektivně poskytovat.
 • Kvalita hotových obvazů má odpovídat standardní úrovni. Jeden hotový obvaz má umožnit vytvoření jedné Doporučená kvalita obvazu pro výbavu v autolékárničkách.tlakové vrstvy obvazu pro zástavu masivního krvácení. Je nutné přesně specifikovat jednotlivé vlastnosti: gramáž připevňovací a krycí vrstvy (g/m2), provedení úpletu (nepravoúhlý, vlákna se proplétají tak, aby tvořila oka), pružnost a savost (ml/m2).
 • Kvalita nůžek by měla zaručit minimálně schopnost přestřihnout bezpečnostní pás a veškerou tkaninu, kterou může mít poraněný člověk na sobě (džínovina, syntetické motorkářské oděvy, kůže apod.). Za vhodné považujeme nůžky úhlové s bezpečnostním zakončením a zoubkatým ostřím.
 • Vyhláška by měla stanovit počet reflexních vest, který se má odvíjet od počtu sedadel ve vozidle. Zároveň by měla doporučovat minimální možnou odrazivost materiálu v řádech stovek cd/m2.
 • Za vhodné považujeme stanovit nároky na lepivost cívkových náplastí, definovaných jednotkou N/m2.

Závěrem:

Bohužel opakovaně jsou MD tvořeny vyhlášky, které odporují současným standardům a doporučeným postupům v první pomoci. Tyto vyhlášky jsou opakovaně veřejně kritizovány odborníky, např. zdravotnickými záchrannými službami i veřejnoprávními médii. Jeden z mnoha příkladů můžete najít v pořadu Černé ovce.

Vzhledem k naší několikaleté praxi v oboru bychom rádi byli odbornou oporou MD a při stanovení vhodného obsahu autolékárniček poskytli své aktuální poznatky vedoucí k takovým změnám, které korespondují s praxí a laikům přinesou snadno použitelný a kvalitní materiál.

Snažíme se proto s MD opakovaně navázat spolupráci a podpořit je ze strany odborné veřejnosti. V těchto snahách budeme pokračovat i nadále a naše připravenost pomoci zpětnou vazbou či návrhem obsahu vyhlášky se nezmění. Držíme Vám palce a těšíme se na spolupráci!

PrPom


Celou tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde. #jesuisautolekarnicka


2 thoughts on “Nová výbava v autolékárničkách. Je to správný krok? (TZ)

 • Krásný den, díky za komentář!
  Prošlé lékárničky sbíráme i my a využíváme je během našich kurzů. Exspirační doba autolékárniček je tady nicméně od toho, aby ručila za kvalitu potřebného materiálu na místě autonehody. Může se totiž lehce stát, že se například z kvalitního pružného zaškrcovadla po pár letech stane zpuchřelý balast, kterým již masivní krvácení absolutně nezastavíte. Nezapomeňte také na to, že materiál v autolékárničce není, na rozdíl od názoru oného lékaře, nijak sterilizován, je umístěn pouze v nesterilních plastových obalech. Vozit hasicí přístroj v autě je samozřejmě výhodou, avšak aktuální vyhláška na ně zatím nepamatuje.

 • Na školení profesních řidičů nám lékař záchranné služby řekl že pokud nebyl porušen obal sterilizace mohl by se daný produkt bez problémů používat i po delší době než je uvedeno (maximum 4 roky) na lékárně. Dodal v případě použití špinavé ponožky zachráníte dotyčnému život a infekce se vyléčí. Že má asi pravdu mě utvrzuje že se prošlé lékárničky sbírají a posílají do jiných států, kde je běžně používají i po uplynutí respirační doby. Já bych se hodně přikláněl k povinné výbavě HASICÍM přístrojem tak jako v jiných zemích. A jako hasič to mohu vřele doporučit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.