Porod mimo zdravotnické zařízení — neboj se pomoci! — PrPom

Porod mimo zdravotnické zařízení — neboj se pomoci!

Porod neboj se pomociČlánek pojednává o první pomoci při překotném porodu. Neslouží jako návod pro alternativní domácí porody. Při těch se mohou postupy porodu diametrálně odlišovat. PrPom se distancuje od plánovaných domácích porodů.

I přes snahu porodit ve zdravotnickém zařízení může dojít k překotnému porodu mimo něj. Podíváme se na to, jak postupovat, pokud je již porod v chodu. Článek se zabývá pouze přirozeným, standardním porodem bez jakýchkoliv komplikací. Neboj se pomoci! a pomoz novému člověku na svět!

Těhotenství, porod a jeho komplikace

Těhotenství trvá průměrně 40 týdnů (porod v termínu je v rozmezí 38–41 týdnů) a je ukončeno porodem zralého novorozence. (Hasík, 2012)

Mezi nejzávažnější komplikace patří život ohrožující poporodní krvácení u matky, či dítě, které nedýchá nebo nedýchá normálně. Dalšími komplikacemi může být poranění rodičky nebo samotného dítěte, jeho prochladnutí a také krevní ztráta vzniklá špatným podvazem pupečníku.

Porod můžeme rozdělit na tři fáze.

 • I. doba porodní: Je to začátek samotného porodu. Objevují se kontrakce (stahy dělohy), projevující se bolestmi břicha. Interval mezi kontrakcemi se postupně zkracuje
  a stávají se silnějšími. V případě, že interval mezi kontrakcemi je delší než 5 minut, nedošlo k odtoku plodové vody a neobjevuje se tlak na konečník, můžete rodičku do zdravotnického zařízení dopravit svépomocí. Za pomyslnou hranici mezi první a druhou dobou porodní lze považovat odtok plodové vody (přesněji zánik branky). Při odtoku plodové vody, intervalu mezi kontrakcemi 2—3 minuty a tlaku na konečník vždy volejte zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155. Stačí alespoň jeden z těchto indikátorů. Je to vždy známka blížícího se porodu. A pokud si nejste jisti, kdy jet do porodnice, na lince 155 vám vždy poradí.
 • II. doba porodní: dochází k samotnému porození dítěte.
 • III. doba porodní: Po porodu dítěte dochází k odloučení placenty. Zpravidla 5—30 min. po porodu dítěte. (Hasík, 2012)

těhotenství úrazRodíme!!!

Pokud už to nejde jinak, máte přivolanou zdravotnickou záchrannou službu, připravte se na to, že porod budete muset společně s maminkou zvládnout sami. Zajistěte si dostatečný počet ručníků, tkaninu a nůžky. Pokud je to možné, umyjte si ruce a nasaďte si rukavice. Důležité je v co největší míře zajistit intimitu rodičky.

Poloha rodičky: Rodičku uveďte do polohy v polosedě nebo leže s pokrčenými dolními končetinami s koleny od sebe. Případně do alternativní polohy. (ČLS JEP – spol. UM a MK)

Instrukce rodičce: Vždy instruujte rodičku, co má dělat. Ideální je věta: „Při každé kontrakci se zhluboka nadechněte, zadržte dech, zavřete oči a silně zatlačte.“ Během první doby porodní by rodička rozhodně neměla tlačit. Je to nebezpečné a může dojít k poranění. Během kontrakcí v první době porodní pomáhá jemné, rychlé prodýchávání bolesti. Jako byste chtěli odfouknout peříčko. Mimo kontrakce se pokuste dýchat klidně a normálně.

Péče o dítě: Dítě během porodu přidržujte, nechte ho rotovat v porodních cestách (to si tělo zařídí samo) a rozhodně ho násilím netahejte ven. Pokud jde vše dobře a bez komplikací, tělo si poradí. V případě komplikací nepomůže nikdo jiný, než zdravotnická záchranná služba, potažmo porodník v nemocnici. Dejte si pozor, aby vám dítě nevyklouzlo a neupadlo!

Po porodu…

Pokud už je děťátko na světě, otřete jej ručníkem. Otírání by mělo být hrubší, hlavně na zádech a ploskách chodidel. Tím jej zároveň stimulujete, aby se nadechlo a adaptovalo na pro něj nové podmínky pro život. Pokud dítě nezačne po chvilce od porodu dýchat, zahajte neprodleně resuscitaci. Dbejte na tepelný komfort dítěte. Teplo ztrácí hodně rychle! Zabalte jej do suchého ručníku, deky a přiložte na prsa matky. To platí pouze v případě, je-li dítě i matka při vědomí, dýchají normálně a jsou celkově v dobrém stavu.

Podvaz pupečníku: je vhodný nejdříve cca 1 minutu po porodu. Pokud je jistota, že je dítě v pořádku, není podvaz bezprostředně nutný. Je ale vhodný z důvodu rizika přetržení pupečníku při náhodné manipulaci. Podvaz se provádí vhodnou tkaničkou způsobem a silou, „jako když se zavazují boty“. (ČLS JEP – spol. UM a MK) Podvaz proveďte asi 10 cm od dítěte tkaninou. Druhý podvaz udělejte asi 10 cm od prvního směrem k matce. Čistými nůžkami pupečník přestřihněte.

Pokud je nutná resuscitace dítěte či matky, co nejdříve podvažte a přerušte pupečník.

Nikdy!!! se nesnažte násilím porodit placentu (taháním za pupečník apod.). Ta vyjde sama. Pokud k tomu dojde ještě před příjezdem ZZS, nikdy ji nevyhazujte. Schovejte ji do sáčku a předejte záchranářům.

Hm, to zní složitě…

Ano, zní. Porod mimo zdravotnické zařízení může být nebezpečný. Pokud k tomu však již dojde a vše probíhá tak, jak má a bez komplikací (Jak by byl svět krásnější, kdyby šlo vše ideálně, že?), není porod nic složitého. Tělo to umí a většinu práce odvede samo.

Abyste si byli jistější, doporučujeme absolvovat zážitkový kurz první pomoci.

Bibliografie

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7.

Urgentní medicína: Časopis pro neodkladnou lékařskou péči. 2015. České Budějovice: Mediprax CB, 18. ISSN 12121924.

Vaňatka T., Růžička J. Telefonicky asistovaný porod – TAP. Urgentní medicína 3/2011; 21 – 23

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP): Doporučený postupu výboru ČLS JEP – spol. UM a MK č. 12. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně – společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, 2013.

Fotografie z kurzů. 2017. Praha: PrPom.

 

39 thoughts on “Porod mimo zdravotnické zařízení — neboj se pomoci!

 • Hezký den, Katko,

  jak píšeme v článku, doporučuje se přerušení pupečníku nejdříve po 1 minutě. Pokud je jistota, že je dítě v pořádku, není podvaz bezprostředně nutný. Je ale vhodný z důvodu rizika přetržení pupečníku při náhodné manipulaci. Pokud očekáváte posádku ZZS a dítě i matka jsou v pořádku, není potřeba jej stříhat, poradí si již posádka ZZS. Pokud by měl být dojezd delší, postupujte dle instrukcí operátorky.

 • Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, proč když očekávám příjezd záchranky mám podvazovat a stříhat pupečník – tepelně musím přeci zajistit matku i dítě. Není to ani půl roku co jsem se přímo v porodnici ptala, co dělat, když bych začala rodit už cestou do porodnice a tam mi místní porodní asistentka řekla ať zastavíme, porodím, zkontroluju dýchací cesty miminka, zajistím tepelný komfort a ať pokračujeme v cestě, případně asi bychom spíš čekali na rychlou, ale hlavně ať nic nestříhám a nepodvazuju.
  Děkuji

 • Lukáši, děkuji za odpověď. Schválně jsem si vyhledala citované postupy k TAPP od České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Opravdu to nevypadá na důvěryhodný zdroj – m.j. radí podvaz pupečníku na jednom místě. Sice implicitně nemluví o přestřižení pupečníku, na druhou stranu varují, že bez podvazu hrozí přetržení při manipulaci. Tj. implicitně předpokládám přestřižení. A teď a nevím. Má přestřiženým nepodvázaným pupečníkem krvácet matka z neodloučené placenty, nebo dítě z nepodvázaného pupečníku?

 • Zdravím Anno,

  Česká lékařská společnost J.E. Purkyně – Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof zase radí to, co píšeme. Avšak nevylučujeme vaši variantu jako neúčinnou. Naopak, obě varianty jsou správné. Při přiložení skin to skin se však nesmí zapomenout zabalit matku i dítě do deky, aby nedocházelo k tepelným ztrátám.

 • Na dítěti zabaleném ve dvou vrstvách textilu, který izoluje od tělesného tepla matky, si trváte? Fakt? Zkusili jste to už, jak se líp zahřát? Jestli pod jednou dekou ve dvou, nebo každý pod svojí?

  I vámi citovaná ERC radí kůže na kůži při porodu v terénu…

 • Dobrý den, paní doktorko Danielová,

  děkujeme za přínosný komentář! Dnes jsme ještě mírně doplnily a aktualizovaly některé informace, aby nebyly matoucí.

 • Kladně oceňuji Váš přístup k problematice a to, že jste text upravili.
  U porodu je důležitá pohoda nejen maminky, ale i lidí v okolí a pokud je vše fyziologické, je nejlepší provádět minimum zásahů. Už samotný překotný porod je pro ženu, která chtěla rodit v nemocnici, náročný.
  Chápu, že pláč dítěte je jedním z indikátorů vitality, ale ne každí dítě musí plakat. Silná stimulace ručníkem je podle mě zbytečná, dojde k setření případného mázku. Reakce dítěte lze ověřit na hrudi maminky, proto bych stimulaci nechala pro novorozence, který není úplně adaptovaný. Ideální je miminko lehce otřít a dát mamince na břicho, pokud to podmínky dovolí, když žena bude novorozence hladit a stimulovat sama, bude to ideální.

  Hezký den.

 • Dobrý den, Bc. Jano Ćápová, děkujeme za Váš komentář. Článek jsme upravili, aby nedocházelo ke špatnému výkladu. Většina Vašich připomínek byla již zodpovězena v komentářích. Věřím, že jsou odpovědi dostatečné. Článek popisuje překotný porod, nikoliv plánovaný domácí porod. Rodička, která měla původně v plánu rodit ve zdravotnickém zařízení může být ve stresu a proto není na škodu ji informace ohledně dýchání a tlačení připomenout.

  Co se týče hranice mezi první a druhou dobou porodní. Děkujeme a souhlasíme s vámi. Chtěli jsme pouze stanovit nějakou hranici pro laika. Ta nemusí být vždy taková. Žádný porod nebude stejný.

 • Dobrý den, Terezo Suchá. Velice děkujeme za Váš komentář.

  Článek jsme upravili, aby nedocházelo ke špatnému výkladu. Veškeré Vaše podněty byly zapracovány nebo zodpovězeny zde v komentářích.

 • Dobrý den, Jano Hanzlíková. Článek jsme upravili, aby nedocházelo ke špatnému výkladu, vč. části o přestřižení pupečníku.

  Článek se týká překotného porodu, nikoliv plánovaného porodu doma.

 • Dobrý den, Radko, informaci ohledně pupečníku jsme přeformulovali a rozvinuli, aby nedocházelo k nedorozumění. Podvaz například tkanicí. Proč by to mělo být trestné? Vycházíme z doporučení odborných společností.

  Článek je informací pro překotný porod, nikoliv pro plánovaný porod doma.

 • Dobrý den, Marta Zjá, děkujeme za komentář. My bychom nechtěli rodit s nikým, jen s vlastní ženou :). Ale někdy bohužel není zbytí a může se kdokoliv naskytnout u překotného porodu. Článek vychází z doporučených postupů odborných společností pro překotný porod. Nikoliv pro plánovaný porod doma od kterého se distancujeme a jsme zastánci porodu ve zdrav. zařízení pod dohledem odborníka. Nicméně toto článek neřeší a je každého volba, kde bude rodit.

  Proto se rady pro překotný porod a domácí porod mohou lišit, i v poloze. Odborné společnosti doporučují v článku zmíněné, příp. alternativní polohu. V takovém případě je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby dítě nespadlo z výšky na zem, neboť po porodu bude kluzké.

  Ad podvázání pupečníku. Tuto informaci jsme rozvinuli.

  Článek jsme upravili, aby nedocházelo ke špatnému výkladu.

  Hezký den

 • Dobrý den, Katko. Máte pravdu, slovo „děsivě“ nebylo úplně šťastné. Pokud dojde k překotnému porodu, rodička bude volat ZZS, přesto tyto rady dostane. Vychází z doporučeného postupu odborných společností. Není nic proti ničemu, když laik připomene vystresované matce (Ano, i matka může být vystresovaná, pokud plánovala rodit v nemocnici) jak dýchat a kdy tlačit.

  Článek se týká překotného porodu, nikoliv plánovaného porodu doma.

 • Dobrý den, paní magistro Havlová, ve zdravotnickém zařízení je možné ihned řešit nastalé komplikace. I když mohou komplikace nastat v malém % porodů, je lepší jim předcházet. A proto si myslíme, že je lepší rodit ve zdravotnickém zařízení pod dozorem odborníků.

  Avšak je na každém, jaký způsob porodu zvolí ;)

 • Dobrý den, M.P.L., vycházíme z doporučení odborných společností pro překotný porod. Doporučeny jsou zmíněné polohy, příp. alternativní. Při alternativní poloze je nutné zvýšeně dbát opatrnosti, aby dítě nespadlo z výšky na zem.

  Článek jsme upravili, aby nedocházelo ke špatnému výkladu.

 • Dobrý den, paní inženýrko Jano, děkujeme za komentář. Informaci ohledně přerušení pupečníku jsme rozepsali, aby nedošlo ke špatnému pochopení ze strany čtenáře. Snad je to takto dostačující. Vycházíme z doporučení odborných společností.

  Článek jsme upravili, aby nedocházelo ke špatnému výkladu.

 • Dobrý den, Mileno. Doporučená poloha pro překotný porod je vleže, příp. s podloženou horní polovinou těla, příp. poloha alternativní. Článek jsme doplnili tak, aby byl v souladu s doporučením odborných společností.

  Instrukce kdy tlačit jsou na místě, neboť tlačit během první doby porodní je nebezpečné. Samozřejmě, že rodička bude vědět nejlépe, kdy tlačit. Avšak není nic proti ničemu, když ji je to připomenuto.

 • Dobrý den, ágnes, článek se zabývá překotným porodem a vychází z doporučení ERC a společnosti pro urgentní medicínu a medicínu katastrof pro překotný, tedy neplánovaný porod mimo zdravotnické zařízení. Zde se stále doporučuje poloha na zádech, příp. s podloženou horní polovinou těla; příp. alternativní poloha. Alternativní polohu jsme do článku doplnili. Nicméně nutné je zabránit v alternativní poloze pádu dítěte na zem. Což může být pro vystresovaného laika obtížné.

  Rady pro plánovaný porod doma se mohou lišit. Nedokážu vám je porovnat, neboť se domácími porody nezabývám a jsou mimo oblast mého zájmu.

  Dítě je vhodné zabalit do suchého a následně je možné jej přiložit na tělo matky, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. Teplo novorozeně ztrácí velmi rychle.

  Článek jsme upravili, aby nedocházelo ke špatnému výkladu.

 • Dobrý den, Terezo, pupečník se NEMUSÍ přestřihnout během první minuty. Už v původní verzi článku jsme uváděli, že je dobré jej přerušit minimálně po jedné minutě. Ne během ni. Informaci ohledně přestřihnutí jsme upravili aby nedocházelo k nedorozumění.

  Tyhle chytré řeči jsou interpretací doporučených postupů společnosti pro urgentní medicínu a medicínu katastrof týkající se překotného porodu. Nikoliv plánovaného domácího porodu.

 • Dobrý den Nikolo, přerušení pupečníku se doporučuje po jeho dotepání, nejdříve však jednu minutu od porodu. Pokud je jistota, že je dítě v pořádku, není podvaz bezprostředně nutný. Je ale vhodný z důvodu rizika přetržení pupečníku při náhodné manipulaci.

  Článek jsme upravili, aby nedocházelo ke špatnému výkladu.

 • Dobrý den, paní doktorko, děkujeme za přínosný komentář! Pokusím se odpovědět po částech.
  Kontrakce trvající 5 minut — Měli jsme tím na mysli časový rozestup mezi kontrakcemi. Přeformulujeme.
  Rotace — článek slouží pro laiky, chtěli jsme naznačit, že miminko při porodu nevychází rovně, ale rotuje. Aby se toho laik nezalekl.
  Ad pupečník — Ano, s tím s Vámi souhlasíme. Doporučuje se nechat dotepat, přerušit minimálně po 1 minutě. Vycházíme z doporučení ERC a URGMED. Tuto informaci ještě rozvineme, aby byla co nejpřesnější a neklamala.

  Článek jsme upravili, aby nedocházelo ke špatnému výkladu.

  Ještě jednou děkujeme za Váš komentář a Vaše podněty.

 • Dobrý den, proč ma laik v nesterilnim prostředí prestrihavat pupeční šňůru?

 • Hezký den,

  se zájmem jsem si přečetla vaši stať o přektoném porodu. Jsem lékařka, gyn-por.
  V textu je řada nejasností i chyb. Např. Kontrakce trvající 5 min – to je patologický stav.
  Popis rotace a uchopení hlavičky. Kterou rotaci máte na mysli? Vnitřní nebo vnější? Jak to má laik poznat a udělat?
  U pupečníku doporučuji nechat dotepat – dle doporučení WHO, je to bezpečnější a mimi z toho má větší profit.

  To jen v rychlosti, je toho více. Jsem nakloněna spolupráci.

  S přáním všeho dobrého. MUDr. Jitka Blábolilová

 • Ahoj Ondřeji, na Facebooku se to řeší jiz několik dní. Dostali jste tam dost podnětů k řešení. Odkazy na to, že článek je špatně napsaný, plný chyb a rozporuje doporučení WHO například, na což tam bylo dokonce uvedeno x odkazů. Reagovalo i několik zdravotníků. Nevidím důvod proč zde vše vypisovat znova. Sám ten kdo tam za vás reaguje uvedl, že článek bude upraven a doplněn. Protože bylo evidentní, že nezvládal reagovat a obhajovat vás proti salvě konstruktivní kritiky. Zmíním to zde jen krátce – poloha na zádech – je prokázáno, že tato poloha prodlužuje porod. Instrukce rodičce kdy tlačit -samo WHO toto uvádí jako krok, který je škodlivý a neměl by se praktikovat ani doktorem natož laikem. Zabalení dítěte a tvrzení že tepelný komfort skin on skin s matkou je nedostatečný – nesmysl sám o sobě. Naopak tělo matky pomáhá dítěti stabilizovat teplotu samozřejmě pokud není mínus dvacet a matka není podchlazená. Ale v takových podmínkách ji venku nechá rodit jen idiot a nepostara se o přemístění dovnitř. Přestřižení pupečníku je další věc, kterou doporučujete v rozporu s aktuálními praktikami a doporučeními WHO. Více a podrobněji z x zdrojů si to prosím přečti na vašem Facebooku.

 • Velmi by mne zajímalo, proč se pupečník MUSÍ přestřihnout během první minuty? Proč žena MUSÍ ležet na zádech či být v polosedu? Neboť pokud dítě ihned po porodu nedýchá, stačí vyčistit dutinu ústní a dotepat pupečník, skrze který stále proudí krev a vzduch od matky k dítěti, tudíž k udušení nemůže dojít, naopak – plíce se tím postupně adaptují na dýchání. Pokud se pupečník přestřihne ihned po porodu, dítě ztrácí vzduch, protože plíce nejsou připravené a přívod mu byl odepřen. Navíc poloha v polosedu či dokonce lehu je již prokazatelně nevyhovující, neboť v těchto polohách dochází ke zúžení cest rodičky, proto je porod často bolestivější, s větším poraněním, někdy dokonce dochází k následným problémům s bederní páteří, kostrčí či s celou pánví. Rodila jsem doma a tyhle rádoby chytré řeči jsou jen „radami“ neznalců fyziologického porodu. Hawk!

 • Dobrý den, tento návod mi v několika bodech přijde velmi nevhodný, přečtěte si prosím doporučení WHO a upravte ho. 1.Poloha rodičky – když má žena možnost volby polohy, automaticky volí takovou, která je pro ní i dítě nejprospěšnější. Nevidím žádný důvod proč by měla ležet na zádech, kde se utiskuje dolní dutá žíla a omezuje tím proudění krve do dolní části těla, pokud k tomu není pádný důvod. 2.Instrukce rodičče – pokud je porod v první fázi, nemá cenu tlačit, protože porodní cesty ještě nejsou připravené a pokud už je v druhé fázi, tak žena cítí nutkání na tlačení sama, obzvlášť u překotných porodů je to nezastavitelná síla. Žena nepotřebuje, aby ji někdo znejistil a vyváděl z ponoření do porodu tím, že jí bude laicky určovat kdy má tlačit! Neodborné řízené tlačení mi přijde úplně mimo veškerá doporučení! Jsem ráda, že tu píšete alespoň to, aby ženě někdo pomohl se uklidnit tím, že bude v klidu zhluboka dýchat. To mi přijde velmi rozumné doporučené, protože rodící žena v takové situace bude mít velké obavy a strach a je třeba, aby se uklidnila a soustředila na své tělo, aby tím neohrožovala miminko. 3.Péče o dítě – oceňuji netahání na hlavičku při porodu, ale to úplně základní co udělat po porodu je přece dát dítě na matčinu nahou hruď a přikrýt! Pomůže to lepší poporodní adaptaci, udržení dítěte v teple atd. 4. Podvaz pupečníku – dokud pupečník tepe, tak je dítě zásobováno kyslíkem a má díky tomu víc času na to, aby se adaptovalo na nové prostředí. Takže mi přijde naprosto zbytečné, aby se ho někdo pokoušel přestříhávat po minutě, zvlášť když to neumí a stav dítěte tím spíš zhorší, než zlepší. Ještě jednou prosím – aktualizujte si informace s nejnovějšími poznatky vědy.

 • Chcete opravit chyby? Ok, takže: první doba porodní rozhodně nekončí odtokem plodové vody. Plodová voda může odtéct i dva dny před začátkem porodu stejně tak jako až v samotném závěru porodu. Druhá doba porodní začíná ve chvíli, kdy je zašlá branka a začíná vlastní vypuzovací fáze.
  Poloha rodičky – nechte ji na pokoji, ať je v takové poloze, která je jí nejpříjemnější. Poloha v leže nebo polosedě naopak může být vcelku nebezpečná, pokud by došlo k utlačení dolní duté žíly a tím pádem k horšímu prokrvení placenty a tedy horšímu zásobení dítěte kyslíkem. Ženy obvykle spontánně zaujímají polohu, která je pro ně i rodící se dítě v danou chvíli optimální. Třeba taková poloha na všech čtyřech je i prevencí proti utlačení pupečníku. Poloha v leže nebo polosedě také tím, že zmenšuje prostor v porodních cestách, zvyšuje jak riziko porodního poranění matky, tak riziko, že se dítě dostane do tísně. Tak jim do toho, v jaké poloze budou, nekecejte.
  Instrukce rodičce – totéž. Jediná správná instrukce je – všechno je v pořádku, buď v klidu. A vůbec nejlepší je na rodičku mluvit co nejmíň a nerušit ji. Pokud byste se obtěžovali nastudovat, co se vlivem hormonů děje s mozkem rodící ženy, tak byste věděli, že nejlíp uděláte, když jí do té porodní práce nebudete kecat a rušit ji :-)
  Zapomeňte na nůžky. Rozhodně není nutné hned stříhat pupečník, naopak. Nejlíp, když si ho nebudete všímat, což je nejlepší prevence proti krevní ztrátě způsobené nesmyslně překotným stříháním pupečníku. Nemluvě o tom, že dokud pupečník tepe, dostává se dítěti z placenty kyslík a další živiny a významně se tím usnadňuje poporodní adaptace dítěte. Prosím, už si jednou pro vždy vyžeňte z hlavy ty bludy o vykrvácení do placenty nebo naopak. Poté, co pupečník dotepe, krev, která v něm zůstane, přece přirozeně koaguluje, dítě a placenta nejsou žádné přesýpací hodiny.
  Po porodu dítěte je potřeba zajistit tepelný komfort dítěte a jeho kontakt s matkou. Dítě potřebuje dýchat, ale fakt nepotřebuje brečet. Pláč znamená jediné – dítě volá matku. Takže ano, dítě utřete a pak ho položte na matčin hrudník v kontaktu kůže na kůži a pak je oba přikryjte a nechte na pokoji. Matčino tělo je pro dítě tím nejlepším inkubátorem a ideálním prostředím pro adaptaci i z hlediska osídlení těla novorozence bakteriemi z vnějšího prostředí. Nepřerušovaným kontaktem je navíc jak v těle matky tak v těle novorozence spuštěna kaskáda hormonálních reakcí, které pomáhají vzájemné adaptaci. Dítě je evolučně nastaveno k tzv. samopřisátí, což na straně matky pomáhá k odloučení placenty (pokud k němu do té doby ještě nedošlo) a zavinování dělohy..
  Takže podtrženo sečteno – nepanikařte, nestresujte je, nechte je být, nerušte je, otřete je, dejte do tepla a nechte je, ať se v klidu seznámí :-) Nic lepšího pro ně v terénu fakt neuděláte :-)

 • Pokud ženský těsně před porodem jezdí na bruslích a ještě navíc bez přilby a chráničů, tak nemají právo přivádět na svět potomky :-( Jestli má celý článek stejnou kvalitu jako ilustrační fotka, tak fakt nevím. Číst to ale nehodlám, ztratilo to pro mne veškerou důvěryhodnost :-(

 • proč poloha vleže? vždyť všechny světové studie dokázaly, že je to ta nejméně výhodná poloha pro ženu (menší porodní kanál- a to až o 30%, tlačení „do kopce“ přes kostrč, větší bolestivost u ženy, větší pravděpodobnost tísně plodu kvůli utlačené dolní duté žíle, nemůže pomáhat gravitace v porození dítěte, dorotování a porození ramének je komplikovanější a v neposlední řadě je větší nebezpečí ruptury hráze) … podívejte se např. na doporučení WHO k porodu – doporučují hned několik různých poloh, ale poloha na zádech se tam nevyskytuje. Mělo by být pravidlem, že pro ženu je nejvýhodnější pozice, ke které sama dospěje (vetšinou to bývá vertzikální poloha- klek, dřep, případně na všech čtyřech …)

 • mohu vědět z jakého důvodu se má pupečník přestřihnou po minutě od narození dítěte, slyšela jsem, že je vhodné nechat pupečník dotepat což trvá jistě déle než 1 minutu, děkuji za odpověď.

 • Poloha na zádech? A polosedě? Proboha, proč?
  Poloha při porodu má být taková,aby pomáhala gravitace a pánev se mohla uvolnit a řádně rozevřít….. tomu se tak neděje-na zádech rozhodně ne! Takové polohy mohou zúžit pánev až o 30%…..
  říkat rodičce,kdy má tlačit? A proč?
  Tělo si to zářídí samo…..

 • Dobrý den, bylo možné aby si autor článku přečetl něco o porodních polohách a dotepání pupečníku a doplnil chybějící informace, předem moc děkuji.
  Jana

 • To je na přepsání téměř celého článku. Zvlášť rada podvázat pupečník tkaninou (to jako jakou?) a přestřihnout, když sanitka je v nedohlednu, by měla být snad trestná. To by mohlo dopadnout velmi zle. :(

 • Tak s vámi bych teda chtěla rodit… Jako matka dvou dětí říkám: Nikdy nepokládejte rodící ženu nikam a nijak. Nechte ji najít si vlastní úlevovou polohu a zajistěte jí klid. Všechno ostatní zvládne dvojice žena a dítě sama. Neobtěžujte se s podvazováním pupeční šňůry, je to zbytečný a škodlivý zákrok. Nebuďte k novorozenci hrubí, položte ho matce na nahé břicho a důkladně přikryjte. Víc není třeba.

 • porod proboha nezni desive, je to intimni chvile, kdy se rodi novy clovek a zena se stava matkou. rodicka nepotrebuje komentare ohledne dychani a tlaceni, to, co uvadite, neodpovida prirozenemu porodu. matka ma dychat a tlacit, jak ji veli telo, nikoli cizi vyjukany clovek, ktery tam nema co delat.

 • Porod mimo zdravotnicke zarizeni je v Ceske republice hazard, v jinych zemich bezna, oficialne podporovana, praxe. Po precteni tohoto clanku se uz nedivim, ze je porod mimo nemocnici povazovan za hazard. Pokud jsou v ceskych nemocnicich lekari, kteri pisi takoveto blaboly a podle toho vedou porody v nemocnici, tak uz chapu vyjadreni zen, ktere temto radkum veri, o tom, jaky byl porod maso a ze byly zachraneny ony i miminko.

 • Moc děkujeme za komentář, paní inženýrko. Bohužel, kromě poděkování s ním nic dalšího nemůžeme dělat. Nejedná se o konstruktivní příspěvek, na kterém by se dala rozvinout diskuse, nebo díky kterému bychom mohli článek nějak vylepšit. Nebo v něm opravit chyby. Můžete být prosím konkrétnější a korektnější? Moc děkujeme :)

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..