OČMU — ochrana člověka za mimořádných událostí — PrPom

OČMU — ochrana člověka za mimořádných událostí

OČMU — ochrana člověka za mimořádných událostí — zážitkové kurzy první pomoci pro školy — PrPom

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Cena individuální
5.8

Zážitkovost

7.0/10

Fyzická náročnost

4.5/10

Doba trvání: 6 hodin

1.5/10

Kvalita kurzu

10.0/10

Co znamená tohle číslo?

 • Skóre kurzu je lehce snížené oproti standardu. Výuku jsme pro potřeby škol zkrátili, zachovali jsme však co nejvyšší míru zážitkovosti. Je třeba, aby to studenty bavilo.
 • Zážitkovost 7 z 10: věříme, že takto zábavnou formou se děti tuto tématiku ještě neučily.
 • Fyzická náročnost 4,5 z 10: V kurzu je praktický nácvik resuscitace a evakuace, takže si párkrát vyběhneme a seběhneme schody.
 • Doba trvání 5-6 hodin: Krátký kurz. Stihneme to do oběda.
 • Kvalita kurzu 10 z 10: pokud žáci absolvují všechny 4 cykly programu (doporučujeme 1 cyklus každý rok), kvalita výuky bude zcela dostatečná.

Co na kurzu získám?

 • Žáci projdou praktickým výcvikem, který je připraví na krizové situace.
 • Ochrana zachránce, resuscitace, bezvědomí, krvácení.
 • Mimořádné události, tísňové volání, varovný signál, evakuace.
 • Modelové různého typu, např. reálný nácvik evakuace budovy či přípravy evakuačního zavazadla.
 • Certifikát o účasti v případě, že student absolvuje všechny 4 cykly programu.
 • Fotky z kurzu v elektronické podobě.

OČMU — ochrana člověka za mimořádných událostí — zážitkové kurzy první pomoci pro školy — PrPomTato série 4 programů Vaší škole vyřeší kompletně celou výuku OČMU (ochrana člověka za mimořádných událostí). Plně v souladu s RVP Vám nabízíme program v rozsahu 4 x 6 vyučovacích hodin.

Původní představa je taková, že od 6. do 9. třídy základní školy absolvují studenti vždy každý rok jeden šestihodinový zážitkový program (takový postup odpovídá rámcovým vzdělávacím programům). Je však možné jej realizovat i v celku, nebo jinak improvizovat.

Napište nám, určitě vyjdeme Vašim přáním vstříc.

Výuka OČMU (ochrana člověka za mimořádných událostí) by se neměla podceňovat, její důležitost potvrzuje i pozornost, kterou výuce na základních školách věnuje HZS (hasičský záchranný sbor) ČR. Na jejich stránkách naleznete mnoho užitečných informací. Informace poskytované Hasičským záchranným sobrem k problematice OČMU najdete zde.

Cyklus OČMU I

 • mimořádné události a tísňové volání, varovný signál a evakuace
 • resuscitace, bezvědomí, krvácení
 • program je zakončen nácvikem evaukace
 • doporučeno pro 6. třídu ZŠ

Cyklus OČMU II

 • úrazy hlavy a páteře
 • dopravní nehoda, transport raněných
 • doporučeno pro 7. třídu ZŠ

Cyklus OČMU III

 • neúrazové stavy, vyšetření
 • živelní pohromy
 • doporučeno pro 8. třídu ZŠ

Cyklus OČMU IV

 • havárie s únikem nebezpečných látek, požár
 • termická poranění (chladem, teplem)
 • doporučeno pro 9. třídu ZŠ

Cykly je možné upravit, aby lépe odpovídaly požadavkům školy. Není možné program OČMU zkracovat, nicméně jeho náplň pro Vás rádi upravíme.