top of page

Guidelines 2015 — doporučené postupy pro resuscitaci


V říjnu 2015 vyšly nové evropské doporučené postupy pro resuscitaci — tzv. guidelines 2015. O čem jsou? Jak provádět KPR? Co to pro nás vlastně znamená? To vše se dozvíte ve dvou článcích. Tento je zkrácený, shrnuje základní podstatu a nejdůležitější body. A dále připravujeme rozšířené informace o guidelines 2015, abyste mohli doporučené postupy pro resuscitaci zkoumat do všech podrobností. Tak jdeme na to!

Doporučené postupy pro resuscitaci? A kým?


Doporučené postupy pro resuscitaci, tzv. guidelines pro KPR, vydává Evropská resuscitační rada každých pět let (letos jsme měli tu čest, že se ERC sešla v Praze). Jedná se o vědecky zdůvodněná doporučení, jak postupovat v případě, že u člověka dojde k zástavě základních životních funkcí, popř. taková situace bezprostředně hrozí.

Nejedná se o doporučené postupy pouze pro laické zachránce. Evropská resuscitační rada připravuje několik typů guidelines, některé jsou určeny profesionálům. Například určují, jak má probíhat resuscitace v nemocnici, jaké léky a pomůcky mají být použity, a podobně. V našem článku se budeme zabývat jen guidelines 2015 pro laické zachránce.

Jak guidelines 2015 vypadají?

Na kurzech prezentujeme doporučené postupy pro resuscitaci jen jako stručné schéma s několika komentáři, které se vejde na malý letáček. Obsahuje základní kroky, jak by měl laik poskytovat KPR — kardiopulmonální resuscitaci. Celé guidelines 2015 jsou však mnohem rozsáhlejší. Jedná se o vědecký text v angličtině, který je připravovaný odborníky z celé Evropy po dobu pěti let a který cituje stovky různých výzkumů. Originální Guidelines 2015 najdete zde.

Na guidelines je důležité nejen to, že říkají, jak se má resuscitovat. Pro nás jsou důležité také proto, že nám říkají, jak vás máme KPR (resuscitaci) učit.

Tak sem s těmi doporučenými postupy pro resuscitaci! Ať se něco naučím!


Jasně, tady jsou (obrázek se po kliknutí zvětší a umožní stažení v dostatečném rozlišení).

Ale má to háček. Z papíru se KPR nenaučíte. Žádné schéma ani text vás nepřipraví na skutečnou situaci, kdy někomu zachraňujete život. Jediný způsob, jak se na provádění KPR připravit, je zajít si na zážitkový kurz první pomoci — a nebo si resuscitaci prožít doopravdy.

Jak se změnila laická resuscitace 2015?

Pro laické zachránce je změn opravdu málo — dokonce méně než očekávala odborná veřejnost. Shrnuli jsme to do několika kapitol.


1) Dýchání při laické resuscitaci zůstalo!

Ano, to je asi největší šok. Oproti odborné šeptandě a všem předpokladům je rozhodnutí jasné. Dýchání z úst do úst je stále základní součástí laické resuscitace. Nedýchat je samozřejmě možné, ale měli byste k tomu mít nějaký důvod. Mezi ty nejčastější patří:

  1. Dýchat neumíte — pokud se budete o dýchání pokoušet bez předchozího tréninku, můžete stav pacienta zhoršit.

  2. Ohrožuje vás to — o tomhle guidelines 2015 přímo nemluví. Nicméně pokud se jedná o cizího člověka a vy nemáte žádné ochranné pomůcky, se kterými byste uměli zacházet (dýchací maska, dýchací rouška), můžete se rozhodnout provádět jen komprese hrudníku. V navazujícím článku najdete spoustu podrobností, na dýchání z úst do úst se tam podíváme podrobně.

2) Vyšetření základních životních funkcí sloučeno do jednoho bodu

Zachránci byli často zmatení tím, že musí dodržet přesné pořadí několika prvních kroků na začátku KPR (vyšetření vědomí, křik o pomoc, záklon hlavy, vyšetření dechu). Vypadalo to složitější, než to je. Takže se vše spojilo do jednoho bloku. Při výuce resuscitace se to sice probere postupně, ale zachránce se nemusí cítit svázán pořadím a celé schéma se zjednodušilo.

3) Při vyšetření vědomí už neřešíme bolestivý podnět

Zachránce postiženého pouze osloví a zatřese mu rameny. Jako laické vyšetření stavu vědomí to stačí. Navíc byly výsledky po bolestivém podnětu pro laiky někdy matoucí (podobně jako při měření pulsu, které bylo z guidelines pro KPR odstraněno v roce 2000).


4) Aktivní snaha vyhledat a použít AED

Automatizované externí defibrilátory (AED) jsou stále častěji dostupné na mnoha veřejných místech. Guidelines 2015 pro KPR s tím počítají a aktivně nabádají laické zachránce, aby se po AED vždy sháněli. Často asi zachránci skončí stylem „Nevadí, aspoň jsem se zeptal…“, ale i v ČR se může stát, že AED bude opravdu přinesen a použit.

5) S resuscitací nám pomáhá technika!

Resuscitační guidelines 2015 otevírají otázky týkající se využití chytrých telefonů a dalších pomůcek při KPR. Nejsou sice žádná dostatečně průkazná data, ale obecně se to téma otevřelo. Každopádně se výrazně doporučuje použití reproduktoru u mobilního telefonu — to umožní uvolnit si obě ruce k resuscitaci (či další práci) a při tom být stále v kontaktu s operátorem tísňové linky.

6) Guidelines 2015 obsahují nová témata!

Takže zavedený český pojem doporučené postupy pro resuscitaci už tak úplně nesedí — neodkladná resuscitace už není jediným tématem, kterým se guidelines ERC zabývají. Přibyla například první pomoc. Nebo schémata pro postup při lavinovém neštěstí (nikoliv pro laiky, ale pro profesionální zachránce). A jsou tam zajímavé novinky — například se od nynějška doporučuje, aby při bolestech na hrudi bylo postiženému podáno 150 až 300 mg kys. acetylsalicylové (Acylpirin, Aspirin apod.) a aby tabletu pokud možno rozkousal. O všech dalších novinkách (nejen ohledně KPR) vám dáme vědět postupně, v dalších článcích, které připravujeme.

Přejít na další článek — Jak resuscitovat aneb KPR podle guidelines 2015

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page