top of page

Mýtus 18 — Diabetikovi nasypeme do pusy cukr

Jak to celé vzniklo?

Dnes tu máme mýtus jak vyšitý. Diabetikovi v akutním stavu podat cukr je určitě správně, leckdy to zachrání i život. Velké nebezpečí se ale skrývá ve formě podání. Vzít cukřenku a rychle sypat diabetikovi cukr do pusy — to není to nejideálnější řešení.

Proč je to špatně?

Mýtus 18 - Diabetikovi nasypeme do pusy cukr.

U diabetika, kterému právě není dobře, málokdy dokážete odhadnout, jak se stav jeho vědomí promění v následujících okamžicích. Může se totiž velmi snadno stát, že člověk začne vrávorat a rychle ztratí vědomí. V tom si vzpomenete, že daná osoba je diabetik, a že mu cukr jistě pomůže…

Doběhnete tedy pro cukřenku a polobezvědomému kamarádovi začnete sypat cukr do úst. Pokud je na tom kamarád ještě dobře, asi si s tím poradí. Zato v situaci, kdy už je bezvědomí opravdu blízko, by se mohl diabetik cukrem velice snadno udusit.

Totéž by platilo o kostce cukru vložené pod jazyk. Zdá se to jako sofistikovanější metoda, ale i toto je špatně. Zkrátka a dobře, člověku, který je přímo ohrožen bezvědomím, do pusy nic nedávejte!

Cukrovka — jak se správně zachovat?

Cukrovka (nebo také diabetes) je onemocnění spojené s poruchou metabolismu cukru v těle. Někdy je ho v krvi moc (pak jde o tzv. hyperglykémii), někdy zase málo (pak mluvíme o tzv. hypoglykémii).

U obou akutních stavů je ale podání cukru správnou první pomocí. Odlišit totiž tyto dva stavy od sebe navzájem je velmi těžké, z obou se může vyklubat bezvědomí.

Když je cukr v krvi hodně nízký, je to stav mnohem závažnější než stav, kdy je vysoký. Proto diabetikovi v akutním stavu vždy podejte cukr. Když je hladina cukru v krvi vysoká, podání cukru už výrazně neublíží. Naopak podání cukru při hypoglykémii (kdy je cukru v krvi kriticky málo), je život zachraňující úkon!

Když se diabetikovi lehce přitíží, většinou mu stačí jen dopomoci. On své stavy nejlépe zná a sám si aplikuje dostatek inzulinu, nebo něco sní. Vy jako laici nikdy léky pro diabetiky (jako je inzulin) sami nepodávejte, ale snažte se diabetikovi se vším pomoci.

Pokud se ovšem stane, že je na tom diabetik o poznání hůř —  vrávorá, je opocený, zvrací, mluví z cesty nebo netuší, kde je, pak zbytečně nečekejte. Snažte se dostat do postiženého co nejrychleji cukr. Ideální volbou je podání cukru ve formě tekutiny. Použijte třeba sklenku vody s rozmíchaným cukrem, sklenici džusu nebo colu. Zde ale pozor — light cola cukr neobsahuje a tudíž nepomůže. Další podmínkou podání je to, že se postižený napije úplně sám. To znamená, že je schopen sám udržet sklenici, donést ji k ústům, napít se, polknout a vrátit sklenici na stůl. Tím předejdete situaci, že byste do bezvědomého nalévali tekutinu a on se jí tak zadusil.

Pro první pomoc u diabetika platí tedy tyto tři jednoduchá pravidla:

  1. Podej cukr.

  2. Cukr lépe tekutý.

  3. Pokud udrží sklenici (lahev, hrnek), může se napít.

A co když už sklenici v ruce neudrží?

Ano, nabízí se otázka, co s diabetikem, ke kterému jsme přišli už pozdě. Jeho vědomí není valné. Cukr by mu výrazně prospěl, ale podání čehokoliv ústy už je nebezpečné. Sám se rozhodně už nenapije.

Mýtus 18 - Diabetikovi nasypeme do pusy cukr.

Jde o urgentní stav, proto se nebojte zavolat záchranku na čísle 155, řiďte se pokyny dispečera/ky. Prohledejte bundu, tašku či kabelku postiženého a snažte se najít oranžovou krabičku s názvem GlukaGen HypoKit. Zodpovědný diabetik by ji měl nosit všude s sebou. Jde o injekční stříkačku, která funguje stejně jako tekutý cukr, ale využijete ji právě v situaci, kdy se diabetik už není schopen napít sám.

V krabičce najdete obrázkový návod, jímž se dokáže řídit i méně zkušený laik. Součástí balení je injekční stříkačka s vodou a prášek glukagonu umístěný ve skleněné lahvičce. Vaším úkolem je (po sejmutí všech ochranných krytů) vstříknout tekutinu ze stříkačky do lahvičky, tekutinu v lahvičce protřepat a nakonec natáhnout všechen obsah z lahvičky zpět do injekční stříkačky.  Nyní je třeba aplikovat GlukaGen ze stříkačky kolmým vpichem do stehna postiženého. Postupně stlačujte píst a vytlačte veškerý obsah ze stříkačky.

Pokud je postižený v bezvědomí, zakloňte mu hlavu — tlakem na čelo a tahem za bradu. Zkontrolujte dýchání.

  1. Pokud dýchá normálně, držte hlavu v záklonu až do příjezdu záchranářů, dýchání neustále kontrolujte.

  2. Pokud nedýchá normálně, okamžitě zahajte resuscitaci stlačováním hrudníku.

Mýtus 18 - Diabetikovi nasypeme do pusy cukr.

Závěrem


První pomoc u diabetu není nijak složitá. Stačí znát jednoduchá pravidla a umět s nimi pracovat.

Myslete tedy na to, že cukr diabetikovi při akutním stavu neublíží. Ideálně by měl být v tekuté formě a vypit pouze při plném vědomí.

Když nastane situace, kdy se už postižený sám nenapije, hůř reaguje, je v bezvědomí — pak volejte záchranku na čísle 155 a shánějte se po oranžové krabičce GlukaGen HypoKit. Nebojte se jeho aplikace, obrázkový návod v krabičce vám značně pomůže.

Mýty o první pomoci jsou hlavně o tom, co rozhodně nedělat. Jak se ale vlastně dělá první pomoc? O tom píšeme seriál článků Neboj se pomoci! Po přečtení tohoto mýtu by vás mohl zajímat článek „Stavy při cukrovce”. Pořád ale platí, že žádné čtení vás první pomoc pořádně nenaučí. Nedá se to zařídit jinak, než že přijdete na zážitkový kurz :)

bottom of page