top of page

Mýtus 27 — Těžké popáleniny je dobré potřít olejem či krémem.

Jak to celé vzniklo?

V dnešní době seženete v lékárnách spousty různých produktů na ošetření popálenin — od mastí, přes krémy, oleje, až po zásypy. Taktéž existují všemožné „babské rady“ o zázračnosti jogurtů, sádla, tvarohu, cibule či jiných potravin. Opravdu je ale dobré využívat je i v případě rozsáhlých popálenin?

Proč je to špatně?

Největším problémem u popálenin je vysoké riziko infekce, která by se mohla dostat do těla zraněného. Právě proto si všechny dobře míněné „babské rady“ nechte maximálně k ošetření začervenalé kůže po nadměrném slunění, ale i zde je mnohem lepší využívat panthenolovou pěnu z lékárny. Vysoké riziko infekce mají i puchýře u popálenin II. stupně, proto je nepropichujte.  

Mezi další rizika takto ošetřených popálenin patří vyschnutí rány a následné přilepení popálené kůže ke krytí. Že zásyp způsobí přesně tyto dvě nežádoucí věci, to je asi jasné… 

Krémy už taková rizika nemají, v následné léčbě se různé mastné tyly používají, avšak pro první pomoc u těžkých rozsáhlých popálenin nejsou krémy ani oleje či masti vůbec vhodné (1).


Devítkové pravidlo a pravidlo dlaně

Pro přibližné určení popálené plochy používáme devítkové pravidlo a pravidlo dlaně. Pravidlo dlaně říká, že plocha dlaně, včetně prstů, je 1 % povrchu těla daného jedince. Devítkové pravidlo vyjadřuje plochy různých partií v násobcích devíti, hlava dospělého má třeba 9 %, zatímco trup či záda po 18 % (1).

A k čemu se taková pravidla hodí? Právě k určení rozsahu popálené plochy a tak i ke zhodnocení závažnosti stavu. U popálenin II. či III. stupně (vývoj puchýřů až odumření tkáně projevující se zčernáním) je riziková plocha u dospělých více než 15 % povrchu těla (1). Pro děti do 3 let je to více než 5 %, pro starší děti plocha větší než 10 % povrchu těla (2). U takto rozsáhlých popálenin je vždy na místě volat záchrannou službu na čísle 155.

Jak je to správně?

Pravidla jsou jednoduchá – jednat rychle a dodržet několik následujících kroků:


  1. Zajistěte svou vlastní bezpečnost, ta je v první pomoci vždy tím nejdůležitějším.

  2. Zamezte dalšímu působení tepla (např. odstraňte převržený hrnec či konvici). Z postiženého šetrně sundejte nasáklé oblečení. Pokud se k ráně přiškvařilo nějaké syntetické oblečení, nestrhávejte jej, jen ho obstřihněte.

  3. Jde-li o lokální popáleniny, začněte popálené místo chladit studenou tekoucí vodou. Studená voda přináší tu nejlepší úlevu od bolesti. Navíc je nezávadná a zamezí vstupu prvotní infekce do těla. A jak dlouho je třeba popálené místo chladit? Do úlevy, klidně až do příjezdu záchranné služby, i více než 20 minut (2). Popálené místo nikdy nechlaďte přímo, vodu z kohoutku nechte stékat z nepopáleného místa na poraněnou plochu, přímý tlak vody do rány totiž hodně bolí.

  4. Pokud je popálenina rozsáhlá (nad rizikovou plochu), zraněného nechlaďte, hrozí totiž vysoké riziko celkového podchlazení organismu!

  5. Z postiženého odstraňte škrtivé předměty (prstýnky, náramky, hodinky či náhrdelníky), popálenina totiž bude otékat. Navíc, tyto předměty bývají kovové, popálenina je pod nimi, v důsledku vyšší tepelné vodivosti, vždy mnohem horší.

  6. Po dostatečném ochlazení se doporučuje méně rozsáhlé popáleniny II. stupně (zčervenání + vývoj puchýřů) sterilně krýt. Využít můžete i speciální popáleninové obvazy, nemáte-li je po ruce, využijte klidně obyčejné obvazy lehce navlhčené vodou. V lékárničce se vyplatí mít i mastný tyl či Water Jel, i ty můžete pod sterilní obvaz nanést. Zajistí totiž nevyschnutí rány a nepřilnutí krytí k popálenině. Popáleninu na obličeji nikdy nekryjte.

  7. Vyhledejte lékařské ošetření, u těžších popálenin dětí jakékoliv plochy vždy volejte záchranku. Stejně tak vytočte 155 u rozsáhlých popálenin v dospělém věku.

  8. Vědomí zraněného neustále kontrolujte. Pokud s vámi těžce popálený přestane komunikovat ještě před příjezdem záchranky, nebojte se znovu vytočit 155. Bezvědomému zakloňte hlavu tlakem na čelo a tahem za bradu, jedině tak zprůchodníte dýchací cesty. Zkontrolujte dýchání.


Mýtus 27 — Těžké popáleniny je dobré potřít olejem či krémem.

Mastný tyl a Water Jel

Mastný tyl je síťovina napuštěná mastí, de facto bílou lékárenskou vazelínou. Ta zajistí nepřilnutí krytí k ráně. Water Jel či jiné specializované gely na popáleniny navíc ránu dále chladí a vyživují. Využívejte je jen u méně rozsáhlých popálenin.

Mýty o první pomoci jsou hlavně o tom, co rozhodně nedělat. Jak se ale vlastně dělá první pomoc? O tom píšeme seriál článků Neboj se pomoci! Po přečtení tohoto mýtu by vás mohl zajímat článek „Popáleniny“. Pořád ale platí, že žádné čtení vás první pomoc pořádně nenaučí. Nedá se to zařídit jinak, než že přijdete na zážitkový kurz :)

Zdroje informací

  1. BYDŽOVSKÝ, Jan. Akutní stavy v kontextu. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7254-815-6.

  2. ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4434-6.

bottom of page