top of page

Otrava léky – neboj se pomoci!


K otravě léky dochází z různých příčin. Někdy je to jenom nešťastná náhoda při záměně léků, jindy zase pokus o sebevraždu. Nebo dítě spolyká barevné tablety v domněnce, že si do pusy vkládá sladký bonbón. Otrava léky patří mezi život ohrožující stavy, především když dojde k požití velké dávky léku s tlumícím účinkem. Neboj se pomoci! a přečti si v článku, jak postupovat při první pomoci a co vlastně znamená zkratka TIS.

Jak se projevuje otrava léky?

Otrava léky může mít u každého postiženého odlišné projevy. Závisí to na mnoha faktorech, jako je množství požitého léku, druh léku a také doba, která uplynula od požití. Nejčastějším a nejvíce nápadným projevem je porucha vědomí a chování. Postižený je při otravě ohrožen útlumem až zástavou dechu, vdechnutím zvratků a následným dušením, ale i selháním životně důležitých orgánů, jako jsou ledviny, játra. (Hasík, 2012)

Ne vždy je však nutná hospitalizace nebo volání záchranky, hlavně když se jedná o náhodné požití menšího množství léku. Pokud nevíte, co máte dělat a jestli je požitá dávka nebezpečná, máte možnost zavolat na Toxikologické informační středisko (TIS), kde vám poradí, jak postupovat dál. Linka funguje nepřetržitě 24 hodin a poskytuje informace o první pomoci při otravách lidí i zvířat. Před zavoláním si připravte přesné informace o nehodě, celé jméno, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu. Pokud u postiženého již dochází ke změnám vědomí, nebo je v bezvědomí, zavolejte ZZS.

První pomoc


Zabraňte dalšímu vstřebávání látky. Pokud je osoba při vědomí a spolupracuje, snažte se vyvolat zvracení nejlépe podáním sklenice teplé vody s rozpuštěnými 2 kávovými lžičkami kuchyňské soli. V případě, že osoba dostatečně nespolupracuje, nebo má poruchu vědomí, zvracení nevyvoláváme, protože hrozí riziko vdechnutí zvratků. U těchto lidí postupujte jako při bezvědomí. (Hasík, 2012)

  1. Snažte se zjistit druh, množství požité látky a čas, kdy došlo k požití léku. Uchovejte krabičky, prázdná léková plata, lékové láhve. Pokud došlo ke zvracení, uchovejte vzorek zvratků. (Intoxikace po požití léku, 2000)

  2. V případě, že je osoba při vědomí, je vhodné zavolat na TIS a poradit se, jak postupovat dál. Ne vždy je člověk po požití léku ohrožen na životě. V některých případech je dostačující podat živočišné uhlí, které na sebe naváže požité léky a zabrání tak absorbci léků.

  3. Pokud se u osoby začínají projevovat příznaky otravy přivolejte ZZS.

  4. Kontrolujte stav vědomí až do příjezdu záchranky. Při požití velké dávky léku, hlavně s tlumivým účinkem, může dojít k zástavě dechu. V takovém případě je nutné zahájit KPR. (Hasík, 2012)

První pomoc u dětí

  1. Zjistěte druh, množství a čas, kdy došlo k požití léku. Neprodleně kontaktujte TIS (Toxikologické informační středisko).

  2. Bez porady s TIS nevyvolávejte zvracení. V mnoha případech není vůbec nutné a někdy může dokonce dítě více ohrozit než samotné požití léku.

  3. Ve většině případů je vhodné spolupracujícímu dítěti podat aktivní uhlí (o množství se poraďte s TIS).

  4. Pokud se u dítěte začínají projevovat příznaky otravy (porucha vědomí a chování), zavolejte ZZS a kontrolujte stav vědomí až do příchodu záchranky. (Co dělat při akutní otravě dítěte, 2017)

Je to hračka…?

Pouhým čtením se první pomoc nenaučíte. První pomoc při otravě léky je nutné si i prakticky nacvičit.

Abyste si byli v první pomoci jistí, nestačí si přečíst článek o tom, jak se to dělá. Nejlepší je zkusit si to nanečisto na jednom ze zážitkových kurzů první pomoci.


Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom. HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7. Akutní intoxikace po požití léků. www.urgmed.cz [online]. 2000 [cit. 2017-02-26]. Dostupné z: http://www.urgmed.cz/postupy/intoxikace.htm Co dělat při akutní otravě dítěte. www.tis-cz.cz [online]. [cit. 2017-02-26]. Dostupné z: http://www.tis-cz.cz/images/stories/PDFs/akutni_otravy_deti100114.pdf

2 komentáře

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Mar 08
Rated 5 out of 5 stars.

Používám tento web ve škole tak doufám že dostanu za jedna👍🏿👅

Like

Guest
Mar 08
Rated 5 out of 5 stars.

Super!

Like
bottom of page