top of page

Podchlazení – neboj se pomoci!


Při slově podchlazení si většina  z nás představí chladné počasí, pobyt v horách nebo raněného lyžaře. Podchladit se však můžeme i v létě, například při dlouhém pobytu ve studené vodě, kdy naše tělesná teplota klesne pod 35°C. Potkat podchlazenou osobou není nic neobvyklého, a proto jsme pro vás připravili návod, jak poskytnout první pomoc.

Čím je člověk ohrožen při podchlazení?

Podchlazení je stav, kdy tělesná teplota klesne pod 35°C. Tenhle pokles může být zapříčiněn vlivem okolí (nízká teplota, vysoká vlhkost, pobyt ve studené vodě, silný vítr apod.), při intoxikacích (alkoholem, léky), fyzickém vyčerpání, úrazu, ale i snížené tvorbě tělesného tepla. Podchlazená osoba má bledou, studenou kůži, řeč je nesrozumitelná a jsou u ní patrné změny chování (zmatenost, podrážděnost).

Mírné podchlazení

Při poklesu tělesné teploty těsně pod 35°C dochází k mírnému podchlazení. Osoba je při vědomí, objevuje se třes a zrychlený tep. Svalovým třesem se tělo snaží vyprodukovat teplo. Je zvýšený nárok na kyslík a proto se objevuje i zrychlené dýchání. (Hypotermie – podchladenie)

Závažné podchlazení

Pokud dojde k dalším ztrátám tepla a poklesu teploty pod 32°C zpomaluje se dech i tep, který může být i nepravidelný. Mizí třes svalů, které jsou tuhé a dochází k poruchám vědomí až bezvědomí.

První pomoc

  1. Zabraňte dalším ztrátám tepla. Při mírném podchlazení postačí pasivní zahřívání pomocí teplé přikrývky, izotermické fólie nebo teplého oblečení. Nezapomínejte postiženého izolovat i od zem

ě. Osobě podejte teplé nápoje. V žádném případě nepodávejte alkohol! Došlo by k roztažení cév a následnému úniku tepla.

  1. V případě, že se jedná o závažné podchlazení, zamezte manipulaci s osobou. Při velmi těžkých podchlazeních dochází k centralizaci oběhu (krev je redistribuována ze zažívacího traktu, ledvin a kůže do životně důležitých orgánů – mozek, srdce a plíce) a při manipulaci se studená krev z periferie smísí s teplou v centru těla. Tím dojde k rapídnímu snížení teploty. V tomhle případě je nutné osobu zahřívat i aktivně, např. pomocí láhve s teplou vodou, ohřívacím balíčkem apod. přiložením na tělo postiženého.

  2. Pokud má osoba na sobě mokré oblečení, snažte se ho sundat.

  3. Při závažném podchlazení přivolejte ZZS.

  4. Kontrolujte stav vědomí až do příjezdu záchranky. Při dalším poklesu teploty může dojít až k zástavě dechu. V takovém případě je nutné zahájit KPR. (Hasík, 2012).

Je to hračka…?

Mějte prosím na paměti, že pouhým čtením se první pomoc nenaučíte. Pomoc podchlazené osobě je nutné prakticky nacvičit, hlavně když se jedná o pomoc v nepříznivém terénu. Proto neváhejte a přihlaste se na náš kurz v První pomoc v zimních horách.

Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom. HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7. HYPOTERMIE – podchladenie. Zachranari.sk [online]. [cit. 2017-01-15]. Dostupné z: http://www.zachranari.sk/Default.aspx?CatID=201

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page