top of page

Poranění oka — neboj se pomoci!


Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů, které máme. Všechna poranění oka jsou pro pacienta nejen bolestivá, ale také z psychologického hlediska značně nepříjemná. První pomoc se nebude tedy točit pouze kolem základního ošetření. Nezapomínejte dotyčného vždy dostatečně uklidnit a ujistit ho, že se mu dostává kvalitní první pomoci. Náš článek vám v tom pomůže, proto: Neboj se pomoci!

Cizí těleso v oku

  1. Cizí tělísko ve spojivkovém vaku

Spadlo mi něco do oka, vidíš to tam? To je věta, kterou jste asi každý slyšel už mockrát v životě. Drobná tělíska (řasa, smítko, drobný hmyz) ráda ulpívají ve spojivkovém vaku (pod víčkem), kde dráždí oko k slzení.

První pomoc: Vyzvěte dotyčného, aby si nemnul oko, uchopte palcem a ukazováčkem víčka, rozevřete je a prohlédněte prostor pod horním i dolním víčkem. Tělísko odstraňte čistým vlhčeným kapesníkem nebo gázovým čtvercem. Nikdy ovšem tvrdým předmětem. (Poranění oka, 2008) Nikdy neodstraňujte zaseknutá tělíska! (První pomoc II, 2013) Pomoci mohou také oční výplachy. Je dobré doma v lékárničce nějaké mít.

  1. Pronikající poranění

Tento typ poranění bývá často velmi závažný. Příkladem je zapíchnutá větvička v oku či kovová pilina, která odletí při práci s kovovým materiálem. Některá tělesa jsou jasně patrná na první pohled, jiných si všimnout vůbec nemusíte. Dotyčný bude pociťovat bolest, oko bude slzet a víčka se budou stahovat bolestí k sobě.

První pomoc: Viditelná tělesa nikdy nevyndávejte. I tělesa, která nevidíte, berte vážně, často dělají závažná poranění. Sterilně kryjte obě oči! Je nutné zamezit souhybům očí, aby nedošlo k dalšímu poranění. Dotyčnému poskytněte psychologickou podporu. Tato situace je pro postiženého velmi stresující. Okamžitě vyhledejte očního lékaře nebo volejte 155.

Tupá poranění oka

Tato poranění vznikají například úderem pěstí, nárazem při autonehodě či letícím tělesem. Můžete vidět zakrvácení oka, postižený bude udávat bolest a ztrátu zraku.

První pomoc: Kryjte oko sterilními čtverci, můžete chladit okolní zhmožděné tkáně. Oko nijak nevyplachujte. Zajistěte ošetření očním lékařem.

Fyzikální a chemické poranění oka

  1. Fyzikální poranění — poranění světelným ozářením

Delší pobyt na sluníčku zejména v horách bez slunečních brýlí, či svařování elektrickým obloukem bez ochranných brýlí, způsobí slzení, zarudnutí, silnou bolest a světloplachost.

První pomoc: Mírné podráždění je možné léčit antiseptickými očními kapkami. Při závažnějším poškození je třeba vyhledat odborné ošetření, důraz je třeba dát na prevenci a ochranu zraku. (Hasík, 2012) Proto noste vždy kvalitní brýle.

  1. Chemické poranění — poleptání

Při poleptání chemikáliemi nezáleží na tom, zda se jedná o kyselinu či louh. Váš postup bude vždy stejný.

První pomoc: Vyplachovat, vyplachovat a zase vyplachovat. Použijte jemný proud vody a nechte omývat oko minimálně 10minut. Oko otevřete násilím, bude mít tendenci se bolestí křečovitě zavírat. Vyplachujte směrem od vnitřního k zevnímu koutku oka, aby nedošlo k poškození oka druhého. Při poleptání vápnem si dejte pozor na ulpívající kousky. Je nutné je nejprve z oka co nejrychleji odstranit tak, jako cizí tělísko ve spojivkovém vaku. Důkladně prohlédněte prostor pod horním i dolním víčkem. Vyplachovat začněte až po odstranění těchto kousků. Oko poté sterilně kryjte a vyhledejte urychleně lékařskou pomoc. Do oka nedávejte žádné masti ani kapky.

První pomoc u poranění oka není nijak složitá, ale je třeba si ji zkusit, abyste si byli v jednotlivým krocích jistí a mohli tak někomu zachránit zrak.

Nejlepší je zkusit si to nanečisto na jednom ze zážitkových kurzů první pomoci.


Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7.

První pomoc II. 2013. KELAROVÁ, Jarmila, Jana TOUFAROVÁ, Zuzana ČÍKOVÁ, Eva MATĚJKOVÁ a Jana VÁŇOVÁ. První pomoc II: Pro studenty zdravotnických oborů. 2., přepracované a doplněné vydání. Grada, s. 192. ISBN 978-80-247-4200-7.

Poranění oka. 2008. Zdravotnická záchranná sužba MS kraje [online]. [cit. 2016-08-22]. Dostupné z: http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?clanek=4661

bottom of page