top of page

První pomoc ve firmách — neboj se pomoci!

Neboj se pomoci! si nejčastěji bere na paškál témata z první pomoci, dnes uděláme jednu z nepravidelných výjimek — podíváme se na to, jak se běžně učí první pomoc ve firmách, a také na to, že současný stav není úplně růžový…


Zákonný podklad výuky první pomoci

Tohle je asi největší chyba — v ČR neexistuje právní předpis, který by zaměstnavatelům doslova ukládal za povinnost PP školit, natož jak. Situace je tak v legislativním vakuu, které já závislé od jednotlivých výkladů. Jediná úprava existuje na poli školení BOZP a poli požární ochrany. Mimo firemní sektor patří výuka PP do osnov ZŠ a SŠ. Největší dopad by mohla mít povinná výuka v autoškole, bohužel to vypadá jinak…

V Zákoníku práce (Z 262/2006 Sb.) je však v § 102 pár zajímavých myšlenek, které se dají vykládat různě, jako první pomoc však jistě také, namátkou:

(1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Daný paragraf má ještě 5 odstavců, které myšlenkové stopy první pomoci obsahují také. První pomoc je rozhodně preventivní kompetencí. Efektivní zážitková výuka v pracovním prostředí může odhalovat rizika a zaměstnancům tyto „scénáře“ ukládat do paměti. Dalším dopadem kvalitně poskytnuté první pomoci je možná kratší doba rekonvalescence a zmírnění následků.

Na Slovensku je situace o něco zábavnější — existuje vyhláška (V 398/2010 Z. z.), která přesně říká, jak a kde PP učit, a především to, jak má kurz vypadat. Znění zákona je však příliš utažené a svazující. Rigidně předepisovat závazné výukové vybavení na kurzy, vyškrtnout z výuky laické lektory a trvat na jednotné časové dotaci, přes kterou nejede vlak, to je zas druhý extrém…

Stav firemního vzdělávání v PP v ČR

Nesplnitelné a nesmyslné nároky na poskytovatele kurzů

Už si ani nevzpomenu, kolik mailů a telefonů na téma: „Proškolte nám 70 lidí za dopoledne, stačí přednáška, máme na to 5 000 Kč.“, jsem absolvoval. Proto ani dobrovolný zájem ze strany firem není všechno, více kolega v jiném článku.

Teambuilding? Hm, tak třeba první pomoc, proč ne…

Jsme rádi, že nám přibývá zakázek podobného ražení. Většina firem už má po krk stmelovaček při chození po žhavém uhlí a křičení po lesích, chtějí něco užitečného, chtějí dovednosti ne samoúčelné zážitky. Kvalitní zážitkový kurz PP je neoddělitelně teambuildingový, a často bývá prvním krůčkem k rozšiřujícímu vzdělávání. Výběr kurzu zde.

Jsme posedlí bezpečností. A chceme být ještě lepší!


Firmy, které mají nebezpečný výrobní provoz, si uvědomují, že ochrana zaměstnanců nekončí u přileb a pracovní obuvi, ale měla by mít mnohem větší přesah. Do fabrik jezdíme rádi, píšeme modelové situace na míru jednotlivým provozům a jsme schopni odhalit i špatná programová bezpečnostní nastavení. Dva příklady: elektrikařina a chemička.

Pokud jste tedy zástupce firmy, který čte tento článek s nakrčeným obočím, zkuste se zamyslet na důsledky kvalitního proškolení zaměstnanců v PP — lepší a důvěrnější atmosféra v týmu, větší cit pro prevenci a bezpečnost, no a v neposlední řadě rychlejší návrat po úrazech u pracovníků, jimž byla správně a bezodkladně poskytnuta PP. Nelžete si tedy do kapsy, vaši lidé to ocení…

Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page