top of page

Správné sundávání helmy — neboj se pomoci!


Kdy (ne)sundávat helmu? U mnohých lidí stále panuje nejistota v otázce, zda motorkáři při dopravní nehodě sundávat helmu či nikoliv. Přitom odpověď je jednoduchá. Je-li dotyčný v bezvědomí a nevím, jestli dýchá normálně, neboj se pomoci a sundej mu helmu. V tomto článku si vysvětlíme postup správného sundávání helmy.

Úplně na začátku si vysvětlíme, kdy je vhodné helmu sundat a kdy ji můžeme ponechat.

Je-li dotyčný při vědomí a komunikuje s námi, necháme helmu na hlavě, zabráníme poraněnému ve zbytečných pohybech a poskytneme mu psychologickou první pomoc do příjezdu zdravotnické záchranné služby.

V případě, že s námi poraněný nekomunikuje, ověříme si, jestli dýchá normálně. To lze mnohdy zjistit pouze odklopením hledí helmy. Pokud si i tak nebudeme jistí, zda dýchá normálně nebo je evidentní, že normálně nedýchá, musíme helmu sundat, abychom mohli zprůchodnit dýchací cesty. Bez ohledu na to, zda došlo k poranění páteře. Pokud nebude dýchat a vy se budete bát sundat helmu a zahájit resuscitaci, oběť dopravní nehody se stane skutečnou obětí v pravém slova smyslu a může zemřít kvůli vaší nečinnosti.

Jak na to?

V případě, že se stanete svědky dopravní nehody motorkáře, je v tomto případě extrémně důležité zavolat si na pomoc druhou osobu. Co nejbezpečnější sundání helmy můžeme zajistit pouze ve dvou zachráncích. Pokud jste na místě sami a je důvod k sundání helmy, pokuste se jej co nejšetrněji sejmout sami. Prodleva ve zprůchodnění dýchacích cest a případném zahájení resuscitace musí být co nejkratší.

  1. Před sundáním helmy. Nejdůležitější je, zajistit svou vlastní bezpečnost u dopravní nehody. Přistupte k postiženému zezadu a uchopte mu hlavu i s přilbou pevně tak, aby nedocházelo k pohybům hlavy. Až v této fázi oslovte postiženého. Je to z důvodu, abychom minimalizovali pohyb hlavy. Normálním reflexem člověka je, že má tendenci otočit hlavu za zvukem. Pokud postižený nereaguje na oslovení, ověřte si, zda dýchá normálně.

  2. Odklopte hledí helmy. Mnohdy to stačí k ověření dýchání. Pokud nedýchá normálně nebo si tím nejste jisti, postupujte dále. První ze zachránců stále fixuje hlavu. Po zjištění, jestli je dotyčný při vědomí a zda dýchá normálně či nikoliv přivolejte zdravotnickou záchrannou službu.

U některých typů helem (integrální) lze (někdy je to i nutné pro bezpečné sejmutí helmy) odklopit celou obličejovou část vzhůru či do strany. Mechanismus pro odklopení bývá označen výrazně červenou barvou. (Požáry.cz)

  1. Rozepněte zapínání. Toto je opět krok, který provádí druhý zachránce. První drží hlavu, aby zabránil zbytečným pohybům. Přezka pro uvolnění řemínku bývá zpravidla označena červeně a je na první pohled viditelná.

  2. Sejmutí helmy. První zachránce stále fixuje hlavu. Druhý zachránce zasune obě své ruce co nejhlouběji do helmy. Ideálně až k uším a přebírá zodpovědnost za fixování hlavy proti pohybu. Nejlepší je, dostat uši poraněného mezi palec a ukazovák zachránce, kdy ostatními prsty fixujeme hlavu. První ze zachránců šetrným tahem sejme helmu. Polohu rukou může druhá zachránce upravovat s postupným sundáváním helmy tak, aby došlo k co nejmenšímu pohybu hlavy. Nejnebezpečnější jsou pohyby hlavy do stran či rotace.              

  1. Kontrola a zprůchodnění dýchacích cest. Po sundání helmy zprůchodněte dýchací cesty záklonem hlavy (bez ohledu na riziko poranění páteře) a zkontrolujte dýchání. V případě, že poraněný nedýchá normálně, zahajte neprodleně resuscitaci.

Sundání motorkářské helmy by nemělo být strašákem a v případech, kdy je to nutné, by mělo být co nejrychlejší a nejšetrnější. Abyste zmírnili obavy z poskytování první pomoci, doporučujeme navštívit zážitkový kurz první pomoci.

Bibliografie

Jak správně sejmout ochrannou přilbu. 2011. Požáry.cz [online]. [cit. 2016-17-11]. Dostupné z: http://www.pozary.cz/clanek/45690-jak-spravne-sejmout-ochrannou-prilbu/

Sundávání helmy. 2016. Ty to zvládneš [online]. [cit. 2016-11-17]. Dostupné z: http://www.tytozvladnes.cz/galerie/sundavani-helmy

Vlastní fotografie. 2016. Litoměřice: Lukáš Zechel.

댓글

별점 5점 중 0점을 주었습니다.
등록된 평점 없음

평점 추가
bottom of page