top of page

Ztrátové poranění – neboj se pomoci!


Nedílnou součástí oslav Nového roku je i zábavná pyrotechnika. Už několik týdnů před Silvestrem mnoho nadšenců zkouší, jestli to opravdu funguje a zpříjemňují nám předvánoční období náhodnými výbuchy petard. Neodborné zacházení však může způsobit závažná poranění jakým je amputace a následná ztráta funkce končetiny.

Co ohrožuje člověka při ztrátových poranění?

Ke ztrátovému poranění může dojít z různých příčin. Autonehoda, práce se stroji nebo i při řezných poraněních. Postižený je bezprostředně ohrožen masivním krvácením a následným rozvojem šoku ze ztráty krve. Správnou první pomocí můžeme nejen zabránit rozvoji šoku, ale i zmenšit trvalé následky. Ztráta končetiny nebo její funkce může způsobit i trvalou invaliditu a nesoběstačnost. V mnoha případech je však možná reimplantace. Reimplantovaná část samozřejmě nikdy nebude jako ta původní, ale i částečné zachování funkce je mnohdy dostačující k vykonávání každodenních aktivit.

První pomoc

  1. Zastavte masivní krvácení. Pokud se jedná o vysokou amputaci a krvácení se vám nedaří zastavit, použijte zaškrcovadlo.

  1. Pokud je to možné, ránu na pahýlu překryjte sterilním krytím.

  2. Zavolejte ZZS.

  3. Ošetřete amputát. V ideálním případě vložte amputát do plastikového sáčku (nebo rukavice) a pak do nádoby/druhého sáčku se studenou vodou. Amputát nesmí přijít do přímého kontaktu s ledem (mohlo by dojít k poškození tkáně a následnému znemožnění reimplantace). Teplota vody by měla být 4°C. Cílem je amputát chladit, ne zmrazit. (Amputačné a ztrátová poranění)

  4. Kontrolujte stav vědomí až do příjezdu záchranky. Osoba je ohrožena rozvojem šoku ze ztráty krve a následnou ztrátou vědomí. (Hasík, 2012).

Je to hračka…?

Mějte prosím na paměti, že pouhým čtením se první pomoc nenaučíte. Správnou techniku zástavy masivního krvácení a ošetření amputátu je nutné prakticky natrénovat. Jen tak budete mít jistotu, že víte jak na to a nebudete se bát pomoci!

Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom. HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7. Amputačné a ztrátová poranění. In: Akutne.cz [online]. [cit. 2017-1-1]. Dostupné z: http://www.akutne.cz/res/publikace/amputacni-a-ztratova-poraneni-prednemocnicni-neodkladna-pece-a-zasady-komplexniho-osetreni-suk-m.pdf

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page