Hermínka Braveman — specialista na resuscitaci junior — PrPom