Michal Macourek — Heart pusher, šéflektor — PrPom

Michal Macourek — Heart pusher, šéflektor

Heart pusher — držím ruce na tepu hrdinství. Má pozice se za 8 let ve firmě několikrát proměnila, toto je asi ta poslední. Spolu s Evou a Ondřejem se podílím na vedení firmy, spolu tak v rámci firemní vize utváříme směr, kterým PrPom kráčí.


Studium

Studuji poslední ročník medicíny na 3. LF UK, zbývají mi poslední dvě státnice. Pokud vše dobře dopadne, budu přivádět nové lidi na svět a starat se o zdraví našich žen, co by gynekolog a porodník v Liberci.

Ne vše vyjde na poprvé, třeba přijímačky na medicínu, rok jsem tedy strávil studiem biologie a geografie na PřF UK a málem se tak stal středoškolským učitelem. S vyznamenáním jsem maturoval na přírodovědném Gymnáziu Botičská, stejně jako zakladatel PrPom, Ondřej ;)

První pomoc

Do PrPomu jsem nastoupil v říjnu 2013, avšak výuce první pomoci se věnuji již od svých dvanácti let. K výuce první pomoci jsem se dostal přes realistické maskování poranění, postupnými krůčky přes vedoucího zdravotnického kroužku pro děti, výuce dospělých, až přes první pobytové a zážitkové kurzy.

Jak jsem procházel lety první pomoci, zavadil jsem o pár kurzů. Mnohem víc mě ale naučily stovky hodin na kurzech a někdy až neuvěřitelná přání našich klientů.

  • V rámci ČČK: Základní 3 kurzy pro mládež ČČK, Zdravotník zotavovacích akcí, Dobrovolná sestra ČČK, Školitel mezinárodního humanitárního práva, Maskér ČČK, Hlavní vedoucí dětských táborů, Zdravotnický instruktor ČČK (vedeno dr. Štěpánkem a dr. Pleskotem, ZDrSEM)
  • 3. LF UK: Kurz základní neodkladné KPR s použitím AED (BLS/AED)
  • Jiné subjekty: Kurz vyprošťování osob propadlých do ledu (Yetti zima, Rescue team Vysočina), Cílená zpětná vazba (Užitečný život)
  • Zásadní pro práci: Kurz zážitkové pedagogiky 4×4 (Do světa, akreditován MŠMT jako rekvalifikace, 160 hod)

Koníčky

Velkým koníčkem je pro mě právě práce v oblasti vzdělávání v první pomoci, neustálé zdokonalování didaktických materiálů nebo jejich vývoj. Nyní je to především už péče o kolegy, kteří přebrali obrovskou většinu mé práce.

A k těm tradičním koníčkům (na které je čím dál méně času)? No, tak cyklistika, horolezectví a vysokohorská turistika (před 30 kily jsme byl i na Mt. Blancu, páni…) a dříve i závodní plavání a judo, teď už jen rekreačně, a jen to plavání. Posledních pár let lovím kešky, dvě jsem v naší obci i založil. Kešky už mě vytáhly na nespočet fakt zajímavých míst — tuhle aktivitu, cestou na kurz nebo z něj, fakt doporučuji ;)

Jsem také velkým milovníkem gastronomie (máte rádi skvělou paštiku?) a svými výrobky už jsem nadchnul nejednoho z kolegů naší firmy. Pokud je v blízkosti i dobrá káva nebo víno, ke spokojenosti už moc nechybí…

Můj oficiální životopis najdete zde.