MUDr. Michal Macourek — Heart pusher, šéflektor — PrPom

MUDr. Michal Macourek — Heart pusher, šéflektor

Heart pusher — držím ruce na tepu hrdinství. Má pozice se za 8 let ve firmě několikrát proměnila, toto je asi ta poslední. Spolu s Evou a Ondřejem se podílím na vedení firmy, spolu tak v rámci firemní vize utváříme směr, kterým PrPom kráčí. Zaměstnává mě především péče o naše team-leadery.


Studium

Vystudoval jsem všeobecné lékařství na 3. LF UK. Mé další profesní kroky směřuji na Gynekologicko-porodnické odd. Krajské nemocnice v Liberci. Uvidím, kam mě to během atestační přípravy zavane, zatím mě láká onkogynekologie — je to velká chíra, bude to čím dál více třeba, a já prostě potřebuji pracovat s rouškou na xichtě a kudlou v ruce.

Ne vše vyjde na poprvé, třeba přijímačky na medicínu, rok jsem tedy strávil studiem biologie a geografie na PřF UK a málem se tak stal středoškolským učitelem. S vyznamenáním jsem maturoval na přírodovědném Gymnáziu Botičská, stejně jako zakladatel PrPom, Ondřej ;)

První pomoc

Do PrPomu jsem nastoupil v říjnu 2013, avšak výuce první pomoci se věnuji již od svých dvanácti let. K výuce první pomoci jsem se dostal přes realistické maskování poranění, postupnými krůčky přes vedoucího zdravotnického kroužku pro děti, výuce dospělých, až přes první pobytové a zážitkové kurzy.

Jak jsem procházel lety první pomoci, zavadil jsem o pár kurzů. Mnohem víc mě ale naučily stovky hodin na kurzech a někdy až neuvěřitelná přání našich klientů.

  • V rámci ČČK: Základní 3 kurzy pro mládež ČČK, Zdravotník zotavovacích akcí, Dobrovolná sestra ČČK, Školitel mezinárodního humanitárního práva, Maskér ČČK, Hlavní vedoucí dětských táborů, Zdravotnický instruktor ČČK (vedeno dr. Štěpánkem a dr. Pleskotem, ZDrSEM)
  • 3. LF UK: Kurz základní neodkladné KPR s použitím AED (BLS/AED)
  • Jiné subjekty: Kurz vyprošťování osob propadlých do ledu (Yetti zima, Rescue team Vysočina), Cílená zpětná vazba (Užitečný život)
  • Zásadní pro práci: Kurz zážitkové pedagogiky 4×4 (Do světa, akreditován MŠMT jako rekvalifikace, 160 hod)

Koníčky

Velkým koníčkem je pro mě právě práce v oblasti vzdělávání v první pomoci. Poslední dobou se zaměřuji především na obchod. Nyní je to především už péče o kolegy, kteří přebrali obrovskou většinu mé práce.

A k těm tradičním koníčkům (na které je čím dál méně času)? No, tak cyklistika, horolezectví a vysokohorská turistika (před 30 kily jsme byl i na Mt. Blancu, páni…) a dříve i závodní plavání a judo, teď už jen rekreačně, a jen to plavání. Posledních pár let lovím kešky, dvě jsem v naší obci i založil. Kešky už mě vytáhly na nespočet fakt zajímavých míst — tuhle aktivitu, cestou na kurz nebo z něj, fakt doporučuji ;)

Jsem také velkým milovníkem gastronomie (máte rádi skvělou paštiku?) a svými výrobky už jsem nadchnul nejednoho z kolegů naší firmy. Pokud je v blízkosti i dobrá káva nebo víno, ke spokojenosti už moc nechybí…

Můj oficiální životopis najdete zde.