Úraz elektrickým proudem - neboj se pomoci! — PrPom

Úraz elektrickým proudem – neboj se pomoci!

Elektřina se stala nedílnou součástí našeho života. Většina z nás si už ani nedovede představit, že bychom opět museli svítit pomocí svíčky nebo vařit na ohni. Až při výpadku elektřiny si uvědomujeme, jak jsme na ní závislí. U elektřiny však platí to co u ohně, dobrý sluha, zlý pán. Neboj se pomoci! je proto dnes věnované první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

Kdy může dojít k úrazu elektrickým proudem?

Úraz elektrickým proudem může vzniknout při manipulaci s poškozeným spotřebičem, resp. nesprávnou manipulací se spotřebičem. Také jako pracovní úraz, při zásahu bleskem nebo zásahu elektrickým obloukem, když se jedná o proud s vysokým napětím. (Hasík, 2012) Po zásahu může dojít ke ztrátě vědomí a někdy i zástavě krevního oběhu. Typickým příznakem je i vznik popálenin. (Dobiáš, 2005)

Hlavním cílem první pomoci je přerušit kontakt s elektrickým proudem, ne však na úkor ohrožení vlastního života. Obzvlášť v tomto případě dbejte na vlastní bezpečnost. Následně první pomoc spočívá v kontrole základních životních funkcí a to vědomí a dechu a přivolání ZZS.

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

  1. Dbejte na vlastní bezpečnost. Při tomto typu poranění je velké riziko ohrožení zachránce. Nezapomínejte, že raněnému nepomůžete, když proud zasáhne i vás. (Hasík, 2017)
  2. Zabezpečte technickou první pomoc. Přerušte kontakt zasaženého s elektrickým proudem.
  • Pokud se jedná o uzavřený prostor, vypněte proud vypínačem, jističem nebo hlavním vypínačem. Použití improvizovaných izolačních pomůcek (dřevěná palice, gumové rukavice apod.) nejsou zcela spolehlivé, a proto by jste je měli používat jen v krajním případě.
  • V otevřeném prostoru při zásahu proudem s vysokým napětím, přenechte vypnutí proudu pro specializovanou službu. V tomhle případě totiž může dojít k zásahu proudem i ve vzdálenosti několika metrů (při napětí nad 1000V až do vzdálenosti 18 metrů!). Snažte se proto bránit ostatním, aby neohrozili svůj život vstupem do nebezpečné oblasti. (Dobiáš, 2005)
  • Při zásahu bleskem, zvažte, jestli nehrozí další úder blesku. (Hasík, 2017)
  1. Zkontrolujte stav vědomí pacienta.
  2. Pokud je pacient při vědomí, ošetřete vzniklé zranění a zavolejte ZZS. Každý pacient po zásahu by měl být vyšetřen lékařem. Při zásahu proudem dochází ke vzniku popálenin, při pádu může dojít i k zlomeninám nebo krvácení.
  3. V případě, že je pacient v bezvědomí, udělejte záklon hlavy a zkontrolujte, jestli pacient dýchá nebo nedýchá normálně.
  • V situaci, kdy pacient dýchá normálně, zavolejte ZZS a pořád držte hlavu v záklonu. Do příjezdu záchranky pravidelně kontrolujte, jestli se kvalita dechu nezměnila.
  • U pacienta, který nedýchá normálně, zahajte kardiopulmonální resuscitaci a postupujte standardně, jako by se jednalo o zástavu dechu. (Hasík, 2017)

Je to hračka…?

Pouhým čtením se první pomoc nenaučíte. První pomoc při úrazu elektrickým proudem muže byt nebezpečná i pro zachránce. Nacvičit si ne jenom technickou první pomoc, ale i následnou péči o pacienta si můžete na jednom z našich kurzů a utvrdit si tak své znalosti.

Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

HASÍK, Juljo. 2017. Standardy první pomoci. 5., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 88 s. ISBN 978-80-87729-17-5.

DOBIÁŠ, Viliam. REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Úrazy elektrickým prúdom a bleskom. VIA PRACTICA [online]. 2005, 2(4), 206 – 208 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: http://www.solen.sk/pdf/f8d107ee624cbcd0535e08e227430e5c.pdf

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..