PRVNÍ POMOC se neustále vyvíjí, aneb vyjádření k rozhovoru s doc. MUDr. Tomášem Vymazalem — PrPom

PRVNÍ POMOC se neustále vyvíjí, aneb vyjádření k rozhovoru s doc. MUDr. Tomášem Vymazalem

My v PrPom se zabýváme primárně pořádáním kurzů první pomoci. Zároveň sledujeme nejnovější vývoj a trendy ve výuce první pomoci a postupech založených na aktuálních znalostech v oblasti. Naším cílem je zvyšování povědomí o správně podávané laické první pomoci, která se často svými postupy liší od lékařsky podávané péče.

Koncem června 2022 proběhl na Českém rozhlasu Dvojka rozhovor o první pomoci s doc. MUDr. Tomášem Vymazalem, přednostou Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol. Pan docent je zcela jistě odborníkem ve svém oboru. Nicméně praktická medicína se od laické první pomoci velmi zásadně liší a také v čase dynamicky vyvíjí. I proto si myslíme, že je nutné některé informace v rozhovoru uvést na pravou míru.

Volání první pomoci

V rozhovoru je zcela správně kladen důraz na poskytnutí první pomoci (dále PP). Zcela zásadní informací však musí být, že i volání zdravotnické záchranné služby (dále ZZS) je poskytnutí pomoci. ZZS tedy voláme vždy, i v případě že nemůžeme nebo nechceme poskytnou první pomoc přímo.

V České republice je lepší u život ohrožujících stavů volat číslo 155. Dispečerem zde je  specialista, který umí rovnou poskytnout asistovanou PP. Zatímco na 112 sedí hasič, který přepojuje na ZZS, což může trvat. U dopravní nehody se zraněním vždy volat 155, která na hasiče umí přepojit. Více informací lze najít zde: PrPom – Mýtus 8 — 155 je retro, dnes vytáčím pouze 112. Pro situace, které nejsou život ohrožující lze volat call centrum: 800888155.

Krvácení

Postup ošetření masivního krvácení (=dělá velkou louži) je následující: Stlačit ránu prsty – ideálně v rukavicích. Poté je nutné přiložit tlakový obvaz. Až po prosáknutí dvou vrstev tlakového obvazu přikládáme zaškrcovadlo. Více informací: Mýtus 21 — Masivní krvácení je třeba zastavit zaškrcovadlem. Přikládání kamenů na tlakové body je opravdu extrémní případ z oblasti outdoorového fantasy. Nehledě na to, že ani trénovaný laik nemusí tlakové body najít.

Bezvědomí a zajištění dýchání (stabilizovaná poloha)

Polohování člověka v bezvědomí do stabilizované polohy je zastaralý postup i označení. Důvodem je, že v tzv. zotavovací poloze (dříve stabilizované na boku) často dochází laickým zachráncem k nedostatečnému záklonu hlavy a nebezpečí udušení. Do zotavovací polohy bezvědomého přetáčíme pouze v následujících případech: 1. musíme od zraněného odejít (ošetřovat jiného, navigovat ZZS), 2. hrozí dušení zvratky, 3. hrozí dušení krví ze zranění obličeje/úst. Ve všech ostatních případech necháváme bezvědomého na zádech a provádíme kvalitní záklon hlavy tlakem na čelo a tahem za bradu. Více zde: Mýtus 16 — Je v bezvědomí a dýchá — stačí ho dát do stabilizované polohy

Předsunutí čelisti je hmat prováděný zdravotníky a laická veřejnost se ho vůbec neučí. A v neposlední řadě zvratky z úst nevyndaváme. Hrozí, že obsah nechtěně zasuneme ještě hloubš do krku. Jak bylo zmíněno, bezvědomého položíme na bok a obsah úst necháme samovolně vytékat.

Zlomeniny

V rozhovoru velmi dobře zaznělo, že se zlomeninou nijak nemanipulujeme. V ideálním případě u lehčích zlomenin poprosíme zraněného ať položí končetinu do co nejpříjemnější polohy a odvezeme na pohotovost. Končetinu ve většině případů nefixujeme. K fixaci přistupujeme pouze v krajním případě, kdy je nutné zraněného transportovat (pěšmo). Nasazování dlah způsobuje bolest a je zde riziko zhoršení stavu zraněného. V závažnějších případech nebo ve špatně průchozím terénu voláme ZZS a následujeme rady dispečera. Více zde: Zlomeniny – neboj se pomoci.

Dušení

V případě dušení způsobeného uvíznutím cizího tělesa v krku postupujeme následovně: Nejdříve podporujeme ke kašli, posléze střídáme v poměru 5:5 bouchání do zad a Heimlichův manévr. Rozhodně nesaháme dotyčnému do úst, hrozí riziko zatlačení překážky ještě více do krku. Pokud je překážka natolik přístupná, že by šla vyndat, udělá to dotyčný většinou sám reflexivně. Více zde: Dušení cizím tělesem – neboj se pomoci!

Uštknutí hadem

Ránu určitě nezvětšujeme. Postiženého posadíme a dále s ním, pokud je to možné, nehýbeme. Uštknutého se snažíme uklidnit. Čím více se jedinec pohybuje, nebo stresuje, tím rychleji mu proudí krev žilách a roznáší jed. Voláme ZZS. Končetinu můžeme chladit, případě zavázat obinadlem, ale nezaškrcovat. Více zde: Mýtus 10 — Při uštknutí jedovatým hadem je potřeba končetinu zaškrtit nad ránou. A ještě předtím vysát jed.

Výše jsou zmíněné body, které bylo dle našeho pohledu nutné uvést na pravou míru nebo opravit. V rozhovoru bylo mnoho informací, které byly zcela na místě. Například důraz na poskytnutí první pomoci, znehybnění člověka se zlomeninou, vyvolávání zvracení u otrav (naopak nevyvolávat u bezvědomého) a další.

Pro více informace k laické první pomoci lze navštívit naše stránky “Mýty o první pomoci” a Neboj se pomoci! — jak poskytnout první pomoc?

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..