top of page

Mýtus 26 — Při otravě je vždy třeba vyvolat zvracení.

Jak to celé vzniklo?

Myšlenka není špatná, dokonce tomu tak u otrav některými látkami skutečně je. Potřeba zamezit dalšímu působení a vstřebávání jedu je naprosto správná. Existují ale otravy takovými substancemi, u nichž se nesmí vyvolávat zvracení. Proč? Důvod je jednoduchý — mohli bychom dotyčnému ještě více ublížit.


Mýtus 26 — Při otravě je vždy třeba vyvolat zvracení.

U otravy vždy vyvolat zvracení — proč je to špatně?


Vyvolání zvracení je jedním ze základních kroků první pomoci u otrav. Výjimkou jsou ale tyto 4 látky: kyseliny, zásady, ropné produkty a pěnidla.

U kyselin, zásad a ropných produktů je důvod zřejmý — zvracením by došlo k opětovnému poleptání trávicích cest, konkrétně úst, hltanu a jícnu. Proto u těchto látek zvracení nikdy nevyvolávejte.

Pěnidla se nezdají na první pohled nebezpečná a v podstatě při požití ani nejsou. Problém ale nastane právě po vyvolání zvracení, kdy pěnidlo začne pěnit. Prostředky na mytí nádobí vytváří hustou pěnu, která vyplní nejen ústa, ale i vstup do dýchacích cest, a tak se může postižený snadno udusit.  


Jak je to správně?

Otrávit se dá mnoha způsoby. Nejvíce otrav se ale děje přes trávicí trakt, tedy podáním ústy. Mezi takové otravy patří například sebevraždy léčivy, otravy alkoholem, jídlem, čistícími prostředky či různými zahradními postřiky. Jelikož se ale každá otrava chová jinak, uvedeme na následujících řádcích pouze univerzální postup.

V případě, že se obáváte otravy jakoukoli látkou, nebojte se zavolat na TIS, tj. Toxikologické informační středisko. V případě akutního stavu (postižený zvrací, přestává komunikovat) okamžitě volejte záchrannou službu na čísle 155.

Toxikologické informační středisko je nepřetržitou telefonickou informační službou, kde můžete lékaře požádat o radu v případě jakékoliv otravy. Využít tuto linku můžete například v situaci, kdy osoba snědla známé množství konkrétního léku a vy nemáte představu o tom, nakolik je daná dávka nebezpečná. Kontakt: 224  91 92 93; 224 91 54 02; http://www.tis-cz.cz/

Obecný postup první pomoci u otrav


  1. Ujistěte se, že vám od dané chemikálie nehrozí nebezpečí.


Zastavte probíhající otravu.  

  1. Pokud se nejedná o kyseliny, zásady, ropné produkty či pěnidla: Nejeví-li osoba poruchu vědomí, tak vyvolejte zvracení (1). Nejlépe podáním 1 sklenice osolené teplé vody (2). Chemikálii nařeďte — donuťte dotyčného vypít po douškách 1 sklenici vody (2). Podejte mu 10 tablet živočišného uhlí, ty je třeba rozkousat a následně zapít dostatečným množstvím vody nebo je předem ve vodě rozpustit (3).

  2. V případě akutního stavu volejte záchrannou službu na čísle 155.

  3. Zajistěte cokoliv, čím se postižený mohl otrávit (obaly od léků, jídlo) a případné zvratky. Předejte je záchranářům, mohou pomoci při následné léčbě v nemocnici.

  4. Do příjezdu záchranářů postiženého neustále kontrolujte. V případě, že se stav dotyčného jakkoli změní, znovu volejte 155 a postupujte podle pokynů dispečera.

Pokud se chcete o otravách a jejich reálném řešení dozvědět více, tak přijďte na náš kurz Zdravotník zotavovacích akcí, kde se otravám věnujeme. Mýty o první pomoci jsou hlavně o tom, co rozhodně nedělat. Jak se ale vlastně poskytuje první pomoc? O tom píšeme seriál článků Neboj se pomoci! Po přečtení tohoto mýtu by vás mohl zajímat zejména článek „Otravy léky”.

Zdroje informací:

  1. ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Praha 7: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4434-6.

  2. BYDŽOVSKÝ, Jan. Akutní stavy v kontextu. Praha 10: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7254-815-6.

  3. Carbosorb tablety – příbalový leták. pribalove-letaky.cz | kompletní a přehledné příbalové letáky k lékům [online]. Copyright © pribalove [cit. 14.09.2018]. Dostupné z: https://pribalove-letaky.cz/carbosorb-tablety

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page