top of page

Mýtus 40 — Když je venku pod nulou, můžu jít bruslit na rybník.

Jak to celé vzniklo?


Snad každý z nás někdy vyzkoušel bruslení na zamrzlém rybníce. Jaká krása nemuset se mačkat na přeplněném zimním stadionu, viďte? Je to sice krásné, ale také hodně nebezpečné. Každou zimu slýcháme o nějakém neštěstí při bruslení na nedostatečně zamrzlém rybníce. Jak se toho  vyvarovat?

Led – teplota a tloušťka


Platí pravidlo „5, -5, 10”. - Co to znamená?


Pokud bude alespoň po dobu 5 dnů venkovní teplota -5 ℃ a méně, tak se mocnost ledu zvýší na 10 cm a vy můžete vyrazit, skoro bez obav, bruslit ven na vodní plochu.


Je třeba si ale i tak dávat pozor a led řádně prozkoumat.


Led o tloušťce 3 cm již udrží dospělého nepohybujícího se člověka. Vstup na tento led je ale nebezpečný. Led o mocnosti 3–8 cm již udrží člověka v pomalém pohybu bez dopadů – zvládne tedy obyčejnou chůzi. Pro bruslení je vhodný led silnější než 8 cm, přičemž za ideální bezpečnostní tloušťku se považuje 15 cm.


Co si z toho odnést?


  • Pokud chcete bruslit v přírodě, je třeba poctivě sledovat vývoj počasí.

  • Mít na paměti pravidlo „5, -5, 10”.

  • Led je třeba ještě před vstupem na něj pečlivě prozkoumat.

  • Vyvarujte se silným pohybům u břehů, kde bývá led nekompaktní.

  • Vhodnou výbavou jsou samovyprošťovací pomůcky pro případ propadnutí (bodce na led kolem krku, klíče, házecí lano)

  • I zde platí zcela zásadní pravidlo pro všechny zimní sporty, a sice nikdy nevyrážet úplně sám. Pomoc druhého by se vám v nejhorších situacích mohla hodit.

  • Když už se něco stane nezapomeňte na vlastní bezpečí (vyprošťujte pomocí lana, větví, nebo žebříku) a neprodleně volejte pomoc.


Čtení článků vás moc nenaučí, pokud se chcete dozvědět více o problematice sportovních aktivit v zimě, jeďte s námi na kurz První pomoc v zimních horách.  

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page