top of page

Resuscitace s použitím AED — neboj se pomoci!


Neboj se pomoci! a nauč se, jak se správně používá automatizovaný externí defibrilátor při resuscitaci. Zařazení AED do laické první pomoci je relativní novinkou — viz např. doporučené postupy pro resuscitaci.

Abyste měli aktuální informace o správném poskytování první pomoci, sepsali jsme pro Vás tento přehledný článek.

Co je to vlastně automatizovaný externí defibrilátor?

Automatizovaný externí defibrilátor neboli AED umožňuje obnovu řádného srdečního rytmu u postižených s náhlou zástavou oběhu. (Hasík, 2012). Tento přístroj umí rozpoznat, kdy pacient potřebuje defibrilační výboj a podat ho ve správný čas. Defibrilace provedená do 3–5 min od kolapsu může zvýšit šanci na přežití až na 50–70%. (Urgentní medicína, 2015)

Kde takový přístroj najdu? Možná jste už kolem něho prošli, ale nevěděli jste, že je to on. AED jsou umístěny na veřejných místech s velkou koncentrací lidí. Existuje národní registr, kde taková místa můžete najít:  Národní registr AED: kde všude už je dostupný AED v ČR. Nebojte se, nemusíte se je učit zpaměti. Dispečerka záchranné služby Vám řekne, kde se nejbližší AED nahází. Stejně tak můžete vždy zjistit polohu nejbližšího AED pomocí aplikace Záchranka.

Resuscitace s použitím AED krok za krokem

 1. Kontrola vědomí

 2. Hlasitě oslovte dotyčnou osobu. Pokud nereaguje, zatřeste rameny a opět osobu oslovte.

 3. Kontrola dechu

 4. Uvolněte dýchací cesty pořádným záklonem hlavy.

 5. Přiložte ucho blízko k ústům a zároveň sledujte pohyby hrudníku.

 6. Kontrolujte zhruba 10 vteřin

 7. Položte si otázku: „Dýchá jako já?“

 8. Přivolejte záchrannou službu

 9. Pokud zjistíte, že dotyčný nedýchá normálně (nedýchá stejně jako vy), volejte 155 a dejte mobil na hlasitý odposlech.

 10. Pošlete pro AED

 11. Pošlete někoho, aby vyhledal a přinesl AED (pokud je přístroj k dispozici).

 12. Pokud není nablízku nikdo další, neopouštějte pacienta a zahajte resuscitaci. (Urgentní medicína, 2015)

 13. Situace, kdy budete s pacientem sám a poblíž se bude nacházet AED, je velmi nepravděpodobná vzhledem k umístění těchto přístrojů na místě s velkou koncentrací lidí.

 14. Zahajte resuscitaci

 15. Nejnovější postup naleznete v článku: Jak resuscitovat aneb KPR podle guidelines 2015.

 16. AED je k dispozici

 1. Zapněte AED a defibrilační elektrody nalepte na odhalený hrudník postiženého.

 2. Pokud je na místě více zachránců, nepřerušujte KPR během nalepování defibrilačních elektrod.

 3. Postupujte podle pokynů hlasové nebo vizuální nápovědy.

 4. Pokud je doporučen výboj, podejte ho. Zajistěte, aby se nikdo postiženého nedotýkal.

 5. Na základě pokynu přístroje stiskněte tlačítko „Výboj“ (plně automatické AED podají výboj zcela automaticky).

 6. Po podání výboje okamžitě pokračujte v resuscitaci a postupujte podle pokynů AED.

Užívání AED je velice jednoduché a intuitivní. Vždy je ale lepší, mít jednotlivé kroky zautomatizované a v dané situaci mít prostor přemýšlet nad organizací celé situace. Proto doporučujeme, abyste si tento přístroj vyzkoušeli dříve, než ho budete potřebovat a hlavně se ho nebáli použít! Co když tím někomu zachráníte život?

Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

Urgentní medicína: Časopis pro neodkladnou lékařskou péči. 2015. České Budějovice: Mediprax CB, 18. ISSN 12121924.

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž. ISBN 978-80-87729-00-7.

Yorumlar

5 üzerinden 0 yıldız
Henüz hiç puanlama yok

Puanlama ekleyin
bottom of page