top of page

Úrazy hlavy — neboj se pomoci!Úrazy hlavy řadíme mezi nejzávažnější úrazy, se kterými se můžete potkat. Při těžkém úrazu hlavy je zraněný bezprostředně ohrožen na životě a není čas na spekulace, co vlastně dělat. A proto neboj se pomoci a jednej!

Jak může vzniknout úraz hlavy vás asi napadne. Typicky je to úder do hlavy (např. pěstí) či pád nějakého předmětu. Další příčinou jsou vysokoenergetické úrazy (např. pád z kola, výšky, autonehody, apod.)

Jak to vypadá?

Pokud na hlavě vidíte krvácení, je to jasné. To se ale nemusí vždy objevit. Na úraz hlavy pomýšlejte i v případě působení velké energie (např. u dopravní nehody nebo po pádu z kola i přesto, že měl dotyčný přilbu). Ani cyklistická přilba totiž není stoprocentní  a bohužel lidé berou své zdraví na lehkou váhu a jezdí bez ní, a když už ji mají, tak si ji třeba nezapnou. To je stejné, jako by ji neměli. Mezi další příznaky řadíme: nevolnost, zvracení, porucha vědomí až bezvědomí, zmatenost, bolest hlavy, ztráta paměti na událost, výtok krve z uší či nosu, modřiny připomínající brýle (tzv. brýlový hematom), nestejná šířka zornic. (Hasík, 2012)


Co je otřes mozku?

Mnohé určitě napadne pojem „otřes mozku“ v souvislosti s úrazem hlavy. Mozek je uložen v pevné kostěné lebce, to asi nemusíme vysvětlovat. Dojde-li k velkému úderu či nárazu do hlavy mozek se „obouchá“ o svou kostěnou schránku, která slouží jako jeho ochrana. Tím dojde k jeho „otřesení“. Typickým příznakem je krátkodobé bezvědomí, výpadek paměti na událost (pamatuje si vše před ní, jen prostě neví, co se stalo. A i když mu to řeknete, v zápětí se zeptá znovu). Dále nevolnost a zvracení.

A jak mohu pomoci?

To hlavní, proč článek píšeme je stručný návod na poskytnutí první pomoci. Pojďme na to.

  1. Bezpečnost. Stejně jako jindy, než začnete poskytovat první pomoc, zajistěte si vlastní bezpečnost. Sem řadíme i nasazení rukavic, je-li to možné.

  2. Poloha. Pokud je zraněný při vědomí, je ideální poloha se zvýšenou horní polovinou těla. V případě, že je v bezvědomí je situace jiná a postupujeme jako u klasického bezvědomí.

  3. Volání ZZS. Přivolejte zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155. To není nutné u postižených s pouze malým poraněním hlavy bez poruchy vědomí nebo paměti na událost – v těchto případech postačí sledování postiženého zodpovědnou osobou. (Hasík, 2012)

  4. Tepelný komfort. Zajistěte tepelný komfort pacienta. Přehoďte přes něj svou mikinu, izolujte ho od studené země nebo použijte izotermickou fólii.

  5. Zástava krvácení. Na hlavně se nesetkáte s masivním krvácením. Pouze pokud to čas dovolí, můžete krvácející rány překrýt.

Zdravotní stav pacientů s úrazem hlavy se může rychle změnit. Proto neodcházejte a sledujte jej. V případě jakékoliv změny pružně reagujte. Může upadnout do bezvědomí či dokonce přestat dýchat a bude nutné zahájit resuscitaci.

Hurá, umím první pomoc!

Nezapomeňte, že přečtením tohoto článku jste se nestali odborníky na poskytování první pomoci při úrazu hlavy. Chcete-li v kritické chvíli skutečně pomoci, navštivte některý ze zážitkových kurzů první pomoci.

Bibliografie

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž. ISBN 978-80-87729-007.

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page