top of page

Mýtus 28 — Když důležité kontakty v mobilu označím „ICE“, záchranáři je lépe najdou a zavolají mým b

Jak to vzniklo?

Zde je původ jasný — někdo prostě vypustil důvěryhodnou „kachnu”, která se šířila jako epidemie. Proč tomu tak je? Protože všichni chceme, aby naši blízcí byli co nejdříve informováni, pokud by se nám něco stalo…

Nejčastější znění

Mýtus 28 — Když důležité kontakty v mobilu označím „ICE", záchranáři je lépe najdou a zavolají mým blízkým.

„Důležité upozornění vydané Červeným křížem a záchrannými organizacemi: Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod má většina zraněných u sebe mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, ale zásahové síly neví, koho by měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat.

Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod tou samou zkratkou.

Mezinárodně uznávaná zkratka je: ICE = In Case of Emergency.

Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě nouze kontaktována policií, hasiči či první pomocí.

Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1, ICE2, ICE3 atd. Pošlete prosím toto hlášení všem kamarádům a známým, aby tato zkratka nalezla celosvětové uplatnění!” (1)

Kontakty ICE — proč nefungují?

Mýtus 28 — Když důležité kontakty v mobilu označím „ICE", záchranáři je lépe najdou a zavolají mým blízkým.

Jedná se o hoax, tedy o šíření nepravdivých, poplašných nebo dokonce nebezpečných zpráv po internetu.

Pravdou je, že na místě nehody se nikdo nezabývá voláním příbuzných zraněného. Nejdůležitější je záchrana života, nezbytná ošetření zraněného v terénu a rychlý (ale zároveň dostatečně šetrný) transport sanitkou do nemocnice. Samotné kontaktování příbuzných zraněného je úkolem zdravotnického personálu právě až v nemocnici, eventuálně je prací policie.

Musíme taktéž uvážit i to, že informování blízkých zraněného za zmatku na místě události, navíc bez přesných informací a po telefonu, by bylo jen na škodu a daleko za hranicí zdravotnické etiky.

Jak je to správně?

Nevěřte nepotvrzeným zprávám z nedůvěryhodných zdrojů. Pokud i vy patříte mezi ty, kteří tomuto hoaxu uvěřili, smažte si kontakty ICE z telefonu. Pro zdravotníky jsou mnohem lépe dohledatelné kontakty uložené pod klasickými jmény — třeba jako mamka či „ségra”.

Mýty o první pomoci jsou hlavně o tom, co rozhodně nedělat. Jak se ale vlastně dělá první pomoc? O tom píšeme seriál článků Neboj se pomoci! Pořád ale platí, že žádné čtení vás první pomoc pořádně nenaučí. Nedá se to zařídit jinak, než že přijdete na zážitkový kurz :)

Zdroje informací

  1. Hoax.cz. ICE kontakty v mobilu. Hoax.cz. [Online] červenec 2005. [Citováno dne: 3. října 2018.] Dostupné online z: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/ice-kontakty-v-mobilu—in-case-of-emergency/.

bottom of page