top of page

Mýtus 88 — Když se dítě dusí, strčte mu prsty do pusy, ať to vyzvrací

Jak to celé vzniklo?

Mýtů o dušení je celá řada – připomeňme si například ,,věšení dítěte za nohy“ , pití vody nebo okamžitou herdu do zad. Pojďte si dnes přečíst o tom, proč nemá smysl vyvolávat zvracení u dusícího se dítěte.


Proč je to špatně?

Důvodů je více, na jeden z nich jsme narazili i v již výše zmíněném mýtu: ,,Když se někdo dusí, dejte mu rychle

napít vody“. Jde o to, že dýchací a trávicí trubice jsou odděleny (viz obrázek). Když vám zaskočí, sousto se dostane do dýchacích cest místo do trávicí trubice (jícnu). Nemá proto žádný smysl se ho snažit ,,posunout dolů” pitím ani ho ,,dostat ven” zvracením. A navíc pokud budete naslepo strkat prsty do pusy dusícímu se dítěti, znemožníte mu efektivně kašlat a může vás v panice kousnout.

Dušení — Jak je to správně?

Pokud se bavíme o dušení u dětí, je velmi důležitá prevence. Především batolata nenechávejte bez dozoru a pokuste se odstranit z dosahu malé předměty, které by mohly spolknout či vdechnout. Když už dítěti zaskočí a vidíte, že je zatím schopno efektivně kašlat, v kašli ho podporujte. V doporučených postupech České resuscitační rady se doslova píše: ,,Aktivní intervence k odstranění obstrukce  dýchacích cest cizím tělesem jsou potřebné až v okamžiku, kdy přestane být kašel účinný. Potom ale musejí být provedeny rychle a důrazně.” (2)

Mýtus 88 — Když se dítě dusí, strčte mu prsty do pusy, ať to vyzvrací

Podrobný postup první pomoci u dušení včetně správného provedení vypuzovacích manévrů naleznete v tomto článku.

POZOR: Pokud dítěti zaskočí větší předmět, vůbec nemusí ,,stihnout” kašlat a dušení může probíhat úplně potichu! Zde znovu apelujeme na prevenci. Nikdy se nesnažte cizí těleso dostat ven tak, že dítě vezmete za nohy a budete s ním ,,třepat” hlavou dolů. Můžete mu způsobit vážné poranění, na které může i zemřít. Více informací se dočtete v tomto mýtu.

Nechcete si o první pomoci jen číst? S tím rozhodně souhlasíme a budeme se na vás těšit na některém z našich zážitkových kurzů.


Mýtus 88 — Když se dítě dusí, strčte mu prsty do pusy, ať to vyzvrací

ZDROJE:

  1. Obrázek: dostupné z: http://www.kiv.zcu.cz/~novyp/dip/dp_baierova.pdf

  2. Hlavní strana – Česká resuscitační rada. Hlavní strana – Česká resuscitační rada [online]. Copyright © 2019 ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA z. s. [cit. 04.12.2019]. Dostupné z: https://www.resuscitace.cz/. Guidelines 2015, str. 39–40

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page