top of page

Srdeční infarkt — neboj se pomoci!


Infarkt srdce je následek ucpání věnčitých tepen vyživujících srdce. Část srdce se nedokysličuje, čímž dochází k poruše její činnosti. (Infarkt myokardu) S prodlužující se dobou trvání infarktu se zvyšuje rozsah poškození srdce a riziko náhlé zástavy oběhu. Proto Neboj se pomoci! a nauč se, jak správně a rychle dotyčnému poskytnout první pomoc.

Bolest na hrudi a jiné příznaky infarktu

Nejzávažnější příčinou bolestí na hrudi je srdeční infarkt, který může vyústit v náhlou zástavu oběhu a vyžaduje neodkladné odborné ošetření. (Hasík, 2012) Rozlišení dalších příčin bolestí na hrudi nemá v první pomoci význam. Při každém podezření na infarkt přistupujte k dotyčnému tak, jako by ho opravdu měl.

Charakteristickým příznakem infarktu je svíravá, palčivá či tlaková bolest lokalizovaná za hrudní kostí. Může vyzařovat do horních končetin, krku, dolní čelisti či mezi lopatky.

Mezi další příznaky řadíme dušnost, bledost, opocenost, pocit na zvracení, zvracení a strach o život.

První pomoc aneb čas je srdce!

  1. Volejte 155. S každou minutou dochází k většímu poškození srdce, proto jednejte rychle a bez prodlevy volejte záchrannou službu.

  2. Nechte dotyčného zaujmout polohu v polosedě. Uvolněte tísnící oděv zejména kolem krku a pasu. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu.

  3. Zabraňte dotyčnému v pohybu. Při zvyšující se fyzické námaze se poškození srdce jen zhoršuje. Pokud jste někdy slyšeli o zázračném efektu kašle při probíhajícím infarktu, rychle na to zapomeňte. Kašel celou situaci jen zhorší. Více informací o tomto mýtu zde.

  4. Podejte potřebné léky. Zde je v první pomoci jedna z výjimek, kdy laik může podávat postiženému léky.

a) Nitrátyléky roztahující cévy

Někteří lidé tyto léky nosí při sobě, aktivně se po nich ptejte. Mají různé firemní názvy: Isoket, Nitromint, Nitrospray, Nitrangin, Cardiket, Dinisin. Nyní jsou hlavně ve formě sprejů, které se stříkají rovněž pod jazyk. Účinek se dostaví za 2–5 minut. Dávku lze 2–3× opakovat po pěti minutách. (Bolest na hrudi — podezření na infarkt, 2013)

b) Acylpyrin lék ředící krev

Po dotazu, zda postižený nemá alergii na tento lék, nechte rozkousat 1 tbl Acylpyrinu.

  1. Nedávejte nic jíst ani pít.

  2. Poskytněte dotyčnému psychologickou podporu. Každý bude mít v takové situaci strach o život. Zkuste postiženého uklidnit tím, že pomoc už je na cestě.

  3. Buďte připraveni na nejhorší. Nejzávažnější komplikací srdečního infarktu je zástava srdce. Největší riziko náhlé srdeční zástavy je v prvních hodinách po začátku obtíží. (Bolest na hrudi — podezření na infarkt, 2013) Dotyčného pravidelně kontrolujte, zda je při vědomí a dýchá. Pokud ztratí vědomí a přestane dýchat normálně, zahajte resuscitaci.

Prožijte svůj infarkt a naučte se pomoci

Pokud se chcete opravdu vžít do člověka, který právě prodělává infarkt, doporučujeme zhlédnout velmi edukativní video. První pomoc u infarktu není složitá, ale zachovat si klidnou hlavu v takové situaci chce cvik.

Abyste si byli v první pomoci jistí, nestačí si přečíst článek o tom, jak se to dělá. Nejlepší je zkusit si to nanečisto na jednom ze zážitkových kurzů první pomoci.


Bibliografie

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7.

Infarkt myokardu (interna). 2016. Wikiskripta [online]. [cit. 2016-09-23]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Infarkt_myokardu_(interna)

Infarkt myokardu (srdeční mrtvice). První pomoc: Zásady první pomoci [online]. [cit. 2016-09-23]. Dostupné z: http://www.prvni-pomoc.com/infarkt-myokardu-srdecni-mrtvice

Bolest na hrudi – podezření na infarkt. 2013. Metodika ZDrSEM [online]. [cit. 2016-09-23]. Dostupné z: http://metodika.zdrsem.cz/index.php?title=Bolest_na_hrudi_-_podez%C5%99en%C3%AD_na_infarkt

Lidé s srdečními obtížemi volají pomoc pozdě, tvrdí lékaři. 2014. Zdraví euro [online]. [cit. 2016-09-23]. Dostupné z: http://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/lide-s-srdecnimi-obtizemi-volaji-pomoc-pozde-tvrdi-lekari-473756

Kardiovaskulárny systém. Egis [online]. [cit. 2016-09-23]. Dostupné z: http://www.egis.sk/index.php?confirm_doctor=true&m=77&cat=1

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page