top of page

Stavy při cukrovce — neboj se pomoci!


Cukrovkou dnes trpí celá řada lidí, proto by nás nemělo překvapit, pokud se setkáme s jednou z možných komplikací tohoto onemocnění. Neboj se pomoci! a nauč se, jak se v takových situacích správně zachovat.

Jaké mohu očekávat stavy při cukrovce?

A) Hyperglykemii

Při hyperglykemii dosahuje hladina krevního cukru (glykemie) hodnot nad 8 mmol/l. Vyskytuje se jen u diabetiků jako projev onemocnění. (První pomoc při akutních komplikacích) Pokud hladina cukru vystoupá moc vysoko, lze z dotyčného cítit aceton (nezaměňujte s opilostí).

Při poskytování první pomoci nelze většinou určit, jestli má dotyčný hladinu cukru vysokou nebo nízkou. Pokud si to tedy nemůžeme ověřit glukometrem, postupujeme vždy jako u hypoglykemie. Hypoglykemie je stav závažnější, který může člověka rychleji ohrozit na životě. Jednoduchou první pomocí mu můžete zachránit život. Při stejném postupu u hyperglykemie dotyčnému nemůžeme ublížit.

B) Hypoglykemii

Hypoglykemie znamená pokles glykemie pod hranici normy, tedy pod 3,3 mmol/l. Při hypoglykemii začíná mozková činnost váznout, protože mozek je závislý na přísunu cukru krví.

Co může způsobit hypoglykemii?

  1. Příliš mnoho inzulinu: Při aplikaci většího množství inzulinu, než je ve skutečnosti třeba. Někdy se to může stát na začátku onemocnění, kdy ještě nejsou hladiny zcela ustálené, či přehlédnutím glykemie na glukometru a špatném nastavení dávky inzulinu.

  2. Nedostatečný energetický příjem: Příjem menšího množství potravy, zejména cukrů, vede k poklesu glykemie. Pokud pak diabetik aplikuje insulin, na který je zvyklý, klesne hladina cukru ještě níž.

  3. Nadměrná fyzická zátěž: Při fyzické zátěži dochází k rychlejšímu spalování cukrů, tudíž se relativně snadno můžeme dostat do hypoglykemie.

  4. Alkohol: Na alkohol je třeba dávat pozor. Dokáže zahýbat hladinou cukru i u jinak dobře kompenzovaných diabetiků.

Příznaky hypoglykemie

Příznaků je celá řada, které závisí na tom, jak moc nízká je hladina glykemie. První je třeba vůbec na hypoglykemii myslet a aktivně se dotyčného ptát na to, zda se neléčí s diabetem. Pokud s vámi již pacient nemůže komunikovat, shánějte se po průkazu diabetika, cukru či Glucagenu. Všem, co vám napoví, že před sebou máte diabetika.

Mezi základní příznaky hypoglykemie patří: nevolnost, hlad, slabost, pocení, zmatenost, nepřítomnost, agresivita. Při závažném poklesu glykemie se mohou objevit křeče (nezaměňovat s epilepsií) a bezvědomí. (Náhlé stavy při cukrovce)

První pomoc při hypoglykemii

  1. Cukr podej tekutý

Nejlepší variantou je podat cukr v tekuté formě. Může to být třeba sladký čaj, džus či Coca Cola (ne Coca Cola light). Můžete také rozpustit dvě lžíce cukru ve vodě nebo podat několik bonbonů hroznového cukru. Důležité je podání rychlých a jednoduchých cukrů. Zásadní je, podávat jen tehdy, pokud se dotyčný napije sám. Po podání je dobré vyzvat dotyčného, aby si po chvíli změřil hladinu glykemie a v případě stále nízké hodnoty, podejte více cukru.

  1. Aktivně hledej Glucagen v případě poruchy vědomí

Je-li dotyčný v bezvědomí a vy o něm víte, že je to di

abetik, shánějte se po léčivu s názvem GlucaGen HypoKit. Je to oranžová krabička, obsahující hormon glukagon ve formě prášku a injekci s vodným roztokem. Glukagon je hormon, který zvedá hladinu cukru. Před aplikací je nutno vstříknout vodný roztok z injekční stříkačky do ampulky s práškem glukagonu, protřepat a natáhnout připravený roztok glukagonuzpět do injekční stříkačky. Lze aplikovat jak podkožně, tak i do svalu (přičemž ze svalu se glukagon vstřebává rychleji). (První pomoc při akutních komplikacích)

  1. Kdy volat ZZS?

Pokud se stav postiženého během několika minut nelepší, dochází ke zhoršování příznaků, nebo je přítomna porucha vědomí, přivolá zachránce neprodleně zdravotnickou záchrannou službu. (Hasík, 2012) Pokud dotyčný není při vědomí, řešte stav jako bezvědomí. Pokud je postižený v bezvědomí a nedýchá normálně, začněte resuscitovat.

Už tomu konečně rozumím

Po přečtení tohoto článku byste měli vědět, jak k diabetikovi přistupovat a co očekávat. Na to, abyste se v dané situaci uměli rychle zorientovat a reagovat, je dobré si své teoretické znalosti prověřit na některém ze zážitkových kurzů první pomoci.

Přijďte si zkusit první pomoc nanečisto na jednom ze zážitkových kurzů první pomoci.


Bibliografie

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7.

První pomoc při akutních komplikacích. Zdravý život s cukrovkou [online]. [cit. 2016-11-11]. Dostupné z: http://www.zdravyzivotscukrovkou.cz/cukrovka/zakladni-informace-o-lecbe/prvni-pomoc

Náhlé stavy při cukrovce. První pomoc: Zásady první pomoci [online]. [cit. 2016-11-11]. Dostupné z: http://www.prvni-pomoc.com/nahle-stavy-pri-cukrovce-diabetes-mellitus

The Sugar Crisis. With love Emma [online]. [cit. 2016-11-11]. Dostupné z: http://withloveemma.com/wp-content/uploads/2016/03/Sugar.jpg

bottom of page