top of page

Teambuilding, teamspirit a první pomoc

Teambuilding a teamspirit jsou dvě různé věci. Pokud se v pojmech ztrácíte, čtěte dále. Dozvíte se i to, jak souvisí teambuilding se zážitkovými kurzy první pomoci.

Teambuilding


Pojmem teambuilding rozumíme cílenou, systematickou a předem připravenou práci s kolektivem. Snahou je např. zlepšit vztahy na pracovišti, vytvořit přátelské vztahy v nově vzniklém kolektivu nebo zlepšit komunikaci mezi kolegy. Všechny tyto činnosti v důsledku směřují k vyšší spokojenosti zaměstnanců na pracovišti, k vyšší výkonnosti a motivaci.

K teambuildingu využíváme specifické metody práce s kolektivem, jako jsou různé zážitkové hry či aktivity, cílená zpětná vazba a další. Tyto nástroje nám nabízí obor zážitková pedagogika. Akce bývají intenzivního charakteru, klienti mají víceméně pocit hry, zábavy a odreagování, nicméně v pozadí probíhá jemná práce lektorů, jejíž výsledky mohou dlouhodobě pozitivně ovlivnit vztahy a atmosféru na pracovišti.


Naší specialitou je provedení teambuildingu právě prostřednictvím výuky první pomoci. Modelové situace a různé nácviky ošetření pacienta jsou proloženy dalšími hrami a aktivitami zaměřenými na trénink týmové spolupráce a komunikace. Na modelových situacích, kde se ošetřují skuteční poranění, si pak klienti uvědomují důležitost nově nabytých dovedností a v praxi cítí, jak se jejich týmová kooperace postupně zlepšuje.

Na zážitkových kurzech první pomoci se účastníci dostávají do stresujících situací (v bezpečném a kontrolovaném prostředí, samozřejmě) a takto pod tlakem se učí spolu efektivně komunikovat. Bezprostředně po absolvování stresu se navíc učí vzájemně si dávat (pod vedením zkušených lektorů) zpětnou vazbu.

Jedno ze základních pravidel o školení první pomoci zní takto:

„Pokud učíte první pomoc kvalitně a zodpovědně, je to vždy teambuilding a nedá se tomu zabránit.“

Teamspirit


Teamspirit je jednorázový zážitek, kterým projde určitý kolektiv nebo skupina. Nejedná se cílenou či řízenou práci s kolektivem. Teamspiritem může být například společný výlet, projížďka na terénních čtyřkolkách, bowling a tak.

Dá se proto říci, že i zážitkový kurz první pomoci (bez záměrného teambuildingu) je teamspiritovou akcí — účastníci společně prožijí den plný velmi nevšedních a intenzivních zážitků.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page