top of page

Uštknutí hadem – neboj se pomoci!


Uštknutí hadem není příliš časté. V České republice nepředstavují volně žijící hadi a jejich jed přímé ohrožení života. Jediným jedovatým hadem na našem území je zmije, jejíž uštknutí nepředstavuje pro zdravého člověka nebezpečí. I přesto může dojít k uštknutí exotickým hadem v teráriích apod. Neboj se pomoci a zachraň život!

Jak poznat uštknutí hadem?

Člověk, kterého uštkne had, to pozná. Samotné uštknutí je bolestivé. V místě kousnutí jsou dvě bodné ranky od zubů hada a zarudnutí, později až zfialovění rány. Může se dostavit nevolnost. U alergiků se mohou objevit příznaky jako dušnost, zvracení, průjem a kolaps. (Hasík, 2012)

U exotických hadů jsou příznaky stupňované. Mohou se objevit křeče, otoky, dušení, bezvědomí až zástava oběhu. (Hasík, 2012)

Co v takovém případě dělat?

  1. Uklidněte postiženého. Aby se jed co nejméně šířil tělem, je nutné zabránit dalšímu zbytečnému pohybu postiženého. Poskytněte mu psychologickou první pomoc a uklidněte jej.

  2. Správná poloha. Postižený by měl v klidu ležet. Končetinu, do které byl uštknutý, nechte volně viset vedle těla.

  3. Chlazení. Pokud je to aspoň trochu možné, lokálně chlaďte místo kousnutí.

  4. Bandáž. Nejlepší, co můžete udělat je končetinu zabandážovat elastickým obinadlem. Utáhněte jej tak, aby pod něj bylo možné vložit jeden prst.

  5. Přivolání zdravotnické záchranné služby. Přivolejte odbornou pomoc na čísle 155 a v klidu vyčkejte na její příjezd. Sledujte základní životní funkce a v případě zhoršení stavu volejte zdravotnickou záchrannou službu znovu. V extrémním případě, dojde-li k zástavě dechu, zahajte neprodleně resuscitaci.

  6. Identifikace hada. Pro správnou léčbu v nemocnici je dobré identifikovat hada, který pacienta uštknul. Vyfoťte jej třeba na mobil. Ale pouze v případě, že to pro vás nepředstavuje nebezpečí anebo nutnost vzdálit se od postiženého na delší dobu.

Na co bych MĚL ZAPOMENOUT?

Vymačkávání či vysávání jedu je jeden z omylů první pomoci. Na zaškrcovadlo také zapomeňte. Pokud Vás zajímají další omyly v případě uštknutí hadem, a že jich je spoustu, doporučujeme přečíst si mýty, týkající se hadího uštknutí.

Ve skutečnosti je první pomoc při uštknutí hadem jednoduchá. Pouhým čtením si ale správné postupy nezafixujete a proto navštivte některý ze zážitkových kurzů první pomoci.

Bibliografie

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž. ISBN 978-80-87729-007.

Uštknutí hadem.  magazin.aktualne..cz. [Online] [Citace: 10. 7. 2016.] http://magazin.aktualne.cz/ustknuti-hadem/r~i:photo:194347/

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page