top of page

Záchrana tonoucího — neboj se pomoci!


Neboj se pomoci! je novým PrPom projektem. Po Mýtech a Příbězích, je už potřeba začít s něčím, kde budeme konečně říkat, jak dělat první pomoc správně.

Pojďme si říci, jak se provádí záchrana tonoucího.

Tam se někdo topí! Co teď?!

Představte si situaci — na pohodu si plavete svým stylem „paní radová“ a uslyšíte zakřičení: „Hej, tam se někdo topí!“, no, a vy jste nejblíže. Co teď?

 1. Zakřičte zpět, ať je zavolána záchranná služba.

 2. Doplavte k tonoucímu — je jedno jak, hlavně rychle. // Pokud jste na břehu svléknout a hop!

 3. Určete, o jaké stádium tonutí se jedná.

 4. Vyčerpaný plavec — pohyby jsou koordinované, ale pomalé. Není nebezpečný.

 5. Aktivní tonoucí — zajíždí pod hladinu, vertikalizuje se. Je nebezpečný > vyčkáme.

 6. Pasivní tonoucí — leží na prsou, obličejem a končetinami ke dnu. Bezpečný > záchrana.

 7. Proveďte záchranu.

 8. Vyčerpaný plavec: Nabídněte dopomoc. Nechť se vás chytí za ramena, plavte ke břehu.

 9. Aktivní tonoucí: Čekejte 2 m daleko. Jednou nohou šlapejte vodu, druhou připravenou ke kopu.

 10. Pasivní tonoucí: Odtáhněte ho na břeh. Použijte tah za bradu/paži, plavte prsařské nohy/ouško.

 11. Na břehu vyšetřete dech — dýchá normálně nebo nenormálně/vůbec?

 12. V případě nenormálního/žádného dýchání zahajte resuscitaci.

 13. Shánějte se po defibrilátoru (AED).

 14. Po tonutí osoby, zahajujeme resuscitaci 5 startovními vdechy. (Urgentní medicína, 2015)

Záchrana tonoucího: pasivní tonoucí

Tah za bradu ve spojení s prsařskými nohami je pomalejší technika vhodná na stojatou vodu. Zatímco tah za paži ve spojení s ouškem (plavecký styl na boku) je rychlá technika určená především do tekoucí vody.

Avšak mějte na paměti, že přečtením článku se zachránit tonoucího nenaučíte. To je potřeba nacvičit někde v bazénu. A hlavně, pouštět se do vln bez potřebných zkušenosti a odhadnutím svých sil by Vás mohlo vyjít draho…

Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

Urgentní medicína: Časopis pro neodkladnou lékařskou péči. 2015. České Budějovice: Mediprax CB, 18. ISSN 12121924.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page