top of page

Febrilní křeče – neboj se pomoci!


Ti, co čtou naše články pravidelně, se možná právě diví, proč se znova věnujeme křečím. Febrilní křeče jsou specifické tím, že se vyskytují jenom v určitém dětském věku. První pomoc se také výrazně liší od křečových stavů dospělých. Proto jsme se rozhodli, že si febrilní křeče rozhodně zaslouží celý samostatný článek Neboj se pomoci!

Kdy vznikají febrilní křeče

Febrilní křeče jsou specifickou komplikací horečnatého stavu v dětském věku. (Sýkora, 2006) Nejčastěji se vyskytují mezi 1. a 3. rokem života. Projevují se jako vůlí neovládatelné záškuby nebo trvalý stah svalu. Křeče jsou zpravidla doprovázené poruchou vědomí.

Nejideálnější je zabránit vzniku křečí. Při horečce u malých dětí se proto snažte snížit tělesnou teplotu ještě před rozvojem křečí pomocí léků (paracetamol, ibuprofen) nebo fyzikálním chlazením (osprchování vlažnou vodou, studené obklady v oblasti třísel a nadklíčkové oblasti). U malých dětí je vhodné podávat léky ve formě čípků. U větších a spolupracujících dětí můžeme zvolit tabletu nebo sirup. Při fyzikálním chlazením je nutné si dát pozor na přílišné ochlazení, které může vést až k podchlazení. Proto by vždy po sprše nebo zábalu měla následovat kontrola teploty dítěte. (Hasík, 2012) Důležité je i zabezpečení dostatečného přísunu tekutin. Při horečce totiž může velmi lehce dojít k dehydrataci organizmu. Když už dojde k rozvoji křečí, snažte se nepanikařit. Nebezpečí hrozí při změně stavu vědomí dítěte nebo při příliš dlouhém trvání křečí, které muže způsobit poškození mozku z nedostatku kyslíku. V tomto případě je nutné zavolat ZZS.

První pomoc při febrilních křečích

  1. Dítě uložte do postýlky a snažte se zabránit možnosti poranění (dítě obložte měkkými věcmi). Nesnažte se křečím fyzicky bránit.

  1. Dítěti podejte léky na snížení teploty (paracetamol, ibuprofen) ve vhodné formě a dávce. Dávku si ověřte v příbalovém letáku.

  2. Zabezpečte dostatečný přísun tekutin . (Hasík, 2012) Během křečí mu nic nepodávejte. Dítě by se mohlo tekutinou udusit.

  3. Po skončení křečí pozorujte dítě v poloze na boku. (Goldemund, 2001)

  4. Zajistěte dítěti lékařské vyšetření.

  5. Pokud při křečích dojde k změně vědomí, nebo křeče trvají příliš dlouho, zavolejte ZZS. (Hasík, 2012)

Je to hračka…?

Pouhým čtením se první pomoc nenaučíte. Správný postup při vzniku febrilních křečích si je nutné prakticky nacvičit. Přihlaste se na jeden z našich kurzů a utvrďte si své znalosti v první pomoci.

Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7.

SÝKORA, Pavol. Kŕče v detskom veku [online]. 2006, , 314 – 316 [cit. 2017-04-09]. Dostupné z: http://www.solen.sk/pdf/Sykora.pdf

GOLDEMUND, Karel. Kŕče v detskom veku [online]. 2001, , 177 – 179 [cit. 2017-04-09]. Dostupné z: http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2001/04/05.pdf

bottom of page