top of page

Krvácení z nosu – neboj se pomoci!


S krvácením z nosu se za život setká téměř každý. Ať už jako svědek, nebo jako postižený. Většinou se jedná o velmi jednoduše zvládnutelnou situaci a na zastavení krvácení vám postačí jenom znalost laické první pomoci. Dnes jsme proto pro vás připravili článek Neboj se pomoci! o krvácení z nosu, aby jste uměli pomoci raněnému a zároveň uměli rozpoznat, kdy už se jedná o závažnou situaci.

Jaké jsou příčiny krvácení z nosu?

Krvácení z nosu může být způsobeno různými příčinami. Většinou se jedná jen o banalitu spojenou s rýmou a častým smrkáním, pobytem v suchém prostředí, kdy dojde k vysušení sliznice a ta je pak náchylnější k poranění, nebo klasickým šťouráním v nose. Při těchto situacích jsou poškozeny malé cévy a krvácení by mělo po chvilce přestat. Závažnějšími příčinami krvácení, kdy může dojít i k poškození větších cév, jsou vysoký krevní tlak, krvácení při užívání léku proti srážení krve, nebo úraz hlavy.

Krvácení by normálně mělo přestat do 10 minut. Když pacient krvácí déle jako 20 minut, je potřebné vyhledat lékařskou pomoc nebo dokonce zavolat ZZS. Při velké ztrátě krve by mohlo dojít k rozvoji šoku a následnému bezvědomí.

Navštívit lékaře je vhodné, i když se krvácení často opakuje. Může to být první příznak vážnějšího skrytého onemocnění, a proto to nepodceňujte. (Krvácení z nosu, 2017)

První pomoc

  1. Postiženého posaďte a řekněte mu, aby se mírně předklonil. Rozhodně mu nedovolte zaklonit hlavu. Krev musí vytékat ven. Při záklonu by krev stékala do krku a mohla by způsobit zvracení nebo dušení při vdechnutí krve. Pacienta vyzvěte, aby krev vyplivával a snažil se ji nepolykat. (Hasík, 2012)

  2. Prsty stlačte měkké části nosu a držte alespoň 5 minut. Může to udělat i samotný postižený.

  3. Při krvácení z nosu můžete na kořen nosu nebo zátylek přiložit studený obklad. Někteří odborníci sice tvrdí, že to nefunguje, protože cévy jsou příliš hluboko, nic tím však nezkazíte.

  4. K zástavě krvácení můžete použít i dekongestívní kapky (Nasivin, Sanorin, Olynth atd.) nebo gelaspon. Kapky nakapte na kapesník a ten pak přiložte na místo v nose, odkud postižený krvácí. Gelaspon je želatinová houba, kterou vložíte do nosní dírky. Její pórovitá struktura aktivuje proces srážení krve a navíc má obrovskou sací schopnost. (Krvácení z nosu – jak ho zastavit a jaké mohou být příčiny, 2015)

  5. Pokud krvácení nepřestane ani po 20 minutách, nebo se krev valí proudem, vyhledejte lékařskou pomoc. Krvácení může značit skryté vážnější onemocnění. (Hasík, 2012)

  6. Po zastavení krvácení by postižená osoba neměla vykonávat těžkou fyzickou aktivitu.

Je to hračka…?

Pouhým čtením se první pomoc nenaučíte. S krvácením z nosu se za život potká téměř každý z nás, a proto je znalost první pomoci nutná.

Abyste si byli v první pomoci jistí, nestačí si přečíst článek o tom, jak se to dělá. Nejlepší je zkusit si to nanečisto na jednom ze zážitkových kurzů první pomoci.


Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7.

Krvácení z nosu – jak ho zastavit a jaké mohou být příčiny? Rehabilitiace.info [online]. [cit. 2017-03-19]. Dostupné z: http://www.rehabilitace.info/prvni-pomoc/krvaceni-z-nosu-jak-ho-zastavit-a-jake-mohou-byt-priciny/

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page