top of page

Mýtus 21 — Masivní krvácení je třeba zastavit zaškrcovadlem

Jak to celé vzniklo?

Důvod je jednoduchý. Zaškrcovadlo bylo a stále je k vidění na mnoha místech — ve válečných filmech, zastaralých propagačních materiálech a také v autolékárničkách.

Jde hlavně o vliv vojenské medicíny na laickou první pomoc. Mezi podobné praktiky patří totiž i dlahování zlomeniny v terénu, transport zraněného za každou cenu nebo pokus o propíchnutí krku propiskou. Ano, ve válečné medicíně mají určitě takové prostředky své místo, ale do civilní první pomoci nepatří.


Proč je to špatně?


Zaškrcovadlo je ve skutečnosti tím posledním řešením, po kterém byste v případě zástavy masivního krvácení měli sáhnout. Jedná se o poměrně drastickou metodu, která může mít velmi vážné následky — třeba amputaci postižené končetiny.

Dalším neduhem jsou typy zaškrcovadel, které můžeme najít v lékárničkách. Máme tím na mysli 1 cm tenké pásy gumy. Tak ty rozhodně nepoužívejte! Tato „zaškrcovadla“, která bychom měli nazývat spíše „škrtidly“ (tzn. nezaškrcují, ale uškrtí), mohou nevratně poškodit měkké tkáně končetiny. Právě ty mohou být také příčinou následných amputací. Spáchají totiž nemálo škody v místě zaškrcení… Podobnou službu vykonají také dráty, provázky a tkaničky. Proto v extrémních případech používejte jen zaškrcovadlo k tomu určené a dostatečně široké — tedy minimálně 5 cm.

Zaškrcovadlo — jak je to správně?

Pokud potřebujete zastavit masivní krvácení, metodou první volby jsou „prsty do rány“. I zde ale nezapomeňte hlavně na své vlastní bezpečí. Vyzvěte postiženého, ať si ránu svými prsty drží sám, zatímco si vy navléknete rukavice. Poté už tlačte vší silou prsty v rukavici přímo do krvácející rány. Pokud jste schopni tento úchop udržet po delší dobu, klidně můžete takhle setrvat až do příjezdu záchranky. Tu samozřejmě nezapomeňte co nejdříve kontaktovat, a to na čísle 155.

Mýtus 21 — Masivní krvácení je třeba zastavit zaškrcovadlem

Druhou metodou pro zástavu masivního krvácení je přiložení tlakového obvazu. Využijete jej ve chvíli, kdy postižený krvácí i přes tlak prstů do rány. Stejně tak jej naložte  i v případech, kdy potřebujete mít volné ruce — postižený s vámi přestal komunikovat a vy mu potřebujete zaklonit hlavu, abyste zjistili, jestli dýchá normálně. Nebo v situaci, kdy jdete otevřít zamčené vchodové dveře záchranářům či je na místě nehody více zraněných osob.

Jak takový tlakový obvaz správně vytvořit?

Jeden smotaný obvaz použijte jako tlakovou vrstvu a dejte jej přímo na ránu. Dalším obvazem začněte obmotávat končetinu. Vytvářejte dostatečný tlak, ten ještě zesílíte překřížením obvazu v místě obvazu prvního. Nebo je možné si pořídit kvalitní obvaz se dvěmi polštářky, které savou vrstvu nahradí. Je nutné dát si pozor, aby krev nikde nevytékala a také zakrýt celý první obvaz i ze stran. Pokud i po domotání tohoto obvazu začne krev znovu znatelně téct, přiložte další vrstvu stejným způsobem. A až v extrémním případě, tedy při prosáknutí 2 vrstev tlakového obvazu, naložte nad krvácející ránu zaškrcovadlo.

Správný způsob naložení zaškrcovadla

Mýtus 21 — Masivní krvácení je třeba zastavit zaškrcovadlem

Zaškrcovadlo se přikládá pouze na tato místa na těle:

  1. střed paže

  2. střed stehna.

Paže a stehno jsou tvořeny pouze jednou kostí, je tedy možné stlačit zaškrcovadlem krvácející cévu proti tvrdé kosti, a tak krvácení kvalitně zastavit. Oproti tomu na předloktí a na bérci jsou cévy ukryty mezi dvěma kostmi, proto zde zaškrcovadlo nepoužívejte.

Po naložení zaškrcovadla už se zaškrcovadlem nijak nemanipulujte. Jednou naložené zaškrcovadlo zůstává naložené až do příjezdu záchranářů. Máte-li u sebe tužku nebo fix, vedle zaškrcovadla na paži nebo stehno napište čas, kdy jste končetinu zaškrtili. Je to důležitý údaj pro lékaře v nemocnici. Pokud máte po ruce něco studeného, neváhejte končetinu chladit. Existují také taktická zaškrcovadla, která používají hlavně vojáci. 

Závěrem…

Mýtus 21 — Masivní krvácení je třeba zastavit zaškrcovadlem

Zapamatujte si, že užití zaškrcovadla je nejextrémnějším způsobem zástavy masivního krvácení.

Masivní krvácení se v prvé řadě snažte zastavit tlakem svých prstů v rukavici přímo do krvácející rány. Klidně takhle vyčkejte do příjezdu záchranářů. Pokud tato metoda již není dostatečně funkční nebo potřebujete mít volné ruce, naložte tlakový obvaz. Dostatečně obvaz utahujte, jedině tak vytvoříte kýžený tlak na krvácející ránu. Až poslední možností bude naložení zaškrcovadla nad krvácející ránu. Pamatujte si, že se zaškrcovadlo může naložit jen na střed paže nebo střed stehna. Jednou naložené zaškrcovadlo už do příjezdu záchranky nepovolujte!

Mýty o první pomoci jsou hlavně o tom, co rozhodně nedělat. Jak se ale vlastně dělá první pomoc? O tom píšeme seriál článků Neboj se pomoci! Po přečtení tohoto mýtu by vás mohl zajímat zejména článek „Zástava krvácení“. Pokud se chcete zbavit přežitků a učit se první pomoc prakticky, moderně a zážitkově, navštivte některý náš kurz první pomoci.

bottom of page