top of page

Mýtus 7 — Při resuscitaci se už nedýchá

Jak to celé vzniklo?

Mýtus 7 — Při resuscitaci se už nedýchá

Dnešním trendem ve výuce první pomoci je odhazovat zbytečnosti, které se akorát zapomínají nebo vedou ke strachu první pomoc vůbec poskytnout. Za tento trend jsme velice rádi a souhlasíme s ním, zároveň jsme si ale vědomi, že občas nějaký užitečný postupový detail padne na oltář zlehčování. Je tedy třeba ještě precizněji vysvětlovat, co chtěl básník, v našem případě Evropská resuscitační rada, říci.

I vy jste si už jistě všimli, že se ve vozech MHD napříč celou republikou objevily nejrůznější popularizační plakátky, které dostávají jednoduchá pravidla pro resuscitaci mezi laickou veřejnost. To je určitě správný krok. Příkladem může být letáček od České resuscitační rady nebo další, který vznikl za spolupráce Magistrátu hlavního města Prahy a Zdravotnické záchranné služby HMP. Ale vše je třeba brát kriticky, například na těchto plakátcích chybí naprosto zásadní bod — vyšetření dechu, na kterém celá laická resuscitace stojí a padá, jak jinak poznat, že je nutné začít postiženého resuscitovat? Na schématech plakátku také není zmínka o umělém dýchání, takže se už při resuscitaci “nedýchá”?


Mýtus 7 — Při resuscitaci se už nedýchá
Mýtus 7 — Při resuscitaci se už nedýchá

Proč je to nepřesně?

Vlivem medializace, nejrůznějších plakátů a obecného přehlcení informacemi, se může snadno stát, že laik zcela přesně nechápe, co má dělat. A když už to konečně pochopí, tak se standardy první pomoci zase změní. Svou ruku ke tvorbě tohoto informačního zmatku přidávají různé firmy a firmičky. První pomoc sice školí, ale nikdy neslyšely o existenci mezinárodně uznávaných standardů – Guidelines, což jsou Doporučené postupy pro resuscitaci vydávané právě Evropskou resuscitační radou.


Jak je to správně?

Většina zástav u dospělých je způsobena situací, kdy selže srdce, a tak se jeho funkci snažíme nahradit hlavně stlačováním hrudníku, a to ideálně za pomoci AED (tj. automatizovaný externí defibrilátor). Ale stále zůstává v platnost pravidlo, že dýchání k resuscitaci patří a kdo ho skutečně kvalitně umí a má k tomu podmínky, může jej i nadále provádět. O to spíš, jde–li o nedýchající dítě, nebo stav po tonutí (kde je příčinou spíše dušení než selhání srdce).

Guidelines 2015, standard, který je pro naše končiny aktuálně platný, jasně říká, že do laické resuscitace umělé dýchání stále patří. Ale to pouze za podmínky, že je laik dostatečně proškolen, techniku precizně ovládá a dva vdechy mu nezaberou více než 10 sekund tak, aby komprese hrudníku nebyly přerušovány na moc dlouho.

A co když je obličej postiženého zakrvácený, plný zvratků, dotyčného dobře neznáte nebo se vám prostě

nelíbí a vy máte strach z přenosu nemoci? Pokud se cítíte být vdechováním ohroženi, pak rozhodně nedýchejte! Jsou to všechno naprosto legitimní důvody a jako vždy v první pomoci platí pravidlo, že vaše zdraví je na úplně prvním místě.

Pokud ale dýchat opravdu kvalitně umíte, neváhejte a vdechujte. Například leží-li před vámi člověk, u něhož se provádění umělých dechů nijak neštítíte – váš rodinný příslušník, kamarád, kolega či spolužák. Tím spíš, jde-li o dítě, které se dusilo.

Mýty o první pomoci jsou hlavně o tom, co rozhodně nedělat. Jak se ale vlastně dělá první pomoc? O tom píšeme seriál článků Neboj se pomoci! Po přečtení tohoto mýtu by vás mohl zajímat článek „Zprůchodnění dýchacích cest“ nebo třeba “Resuscitace s použitím AED”. Pořád ale platí, že žádné čtení vás první pomoc pořádně nenaučí. Nedá se to zařídit jinak, než že přijdete na zážitkový kurz :)


Mýtus 7 — Při resuscitaci se už nedýchá

Zdroje:

  1. Česká resuscitační rada [online]. Copyright © [cit. 10.05.2018]. Dostupné z: http://www.resuscitace.cz/wp-content/uploads/2010/09/CRR_samol_FINAL.pdf

  2. ČESKÝ PŘEKLAD DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO KPR 2015 » Česká resuscitační rada. » Česká resuscitační rada[online]. Copyright © [cit. 10.05.2018]. Dostupné z: http://www.resuscitace.cz/?p=3935

  3. Guidelines 2015 — doporučené postupy pro resuscitaci — PrPom. PrPom — Zážitkové a teambuildingové kurzy první pomoci[online]. Dostupné z: https://www.prpom.cz/guidelines-2015-doporucene-postupy-pro-resuscitaci/

  4. Dnes je Evropský den záchrany života – Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy[online]. Copyright © 2018 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy [cit. 10.05.2018]. Dostupné z: https://www.zzshmp.cz/aktuality/dnes-je-evropsky-den-zachrany-zivota/

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page