top of page

Mýtus 10 — Při uštknutí jedovatým hadem je potřeba končetinu zaškrtit. A ještě předtím vysát.

Jak to celé vzniklo?


V minulosti se skutečně doporučovalo po kousnutí naším jediným českým jedovatým hadem - zmijí obecnou - danou končetinu zaškrtit. K dalším doporučením patřilo masírování okolí rány, tření či odsávání jedu vlastními ústy. Dokonce jste se mohli dočíst, že je prý dobré ránu vypláchnout, naříznout a nějaký ten kousek otráveného masa odříznout …


Proč je to špatně?


 • Zaškrcení místa

Mýtus 10 — Při uštknutí jedovatým hadem je potřeba končetinu zaškrtit nad ránou. A ještě předtím vysát jed.

Užití zaškrcovadla je vždy extrémním postupem. Využíváme jej při úrazových amputacích nebo pokud selžou postupy zástavy masivního krvácení a pomoc je daleko.


Použitím zaškrcovadla může dojít po určitém čase k nevratnému poškození měkkých tkání. Ve výsledku tedy riskujeme ohrožení končetiny jako takové, a to i vlivem místního působení velké koncentrace jedu. Takže zaškrcovadlo po uštknutí hadem NEpoužívejte.

 • Masírování a tření okolí rány


Nejdůležitějším principem správné první pomoci po uštknutí je omezení pohybu na minimum, tak zpomalíme i krevní oběh postiženého. Tření a masírování rány naopak způsobí nežádoucí prokrvení, rychleji proudící krev navíc začne s sebou strhávat jed a rozvádět jej po zbytku těla.


 • Vysávání jedu ústy


Naše zdraví je na prvním místě. Jistě ne všechny jedy působí, i pokud jsou požity ústy, ale kdo ví. Navíc je to, no… prostě nechutné, co myslíte?


 • Rozřezávaní místa


Zde už nevidíme kousek logiky. Ničemu to nepomůže, ba naopak. Bolestí způsobíte postiženému stres, vlivem stresu dojde ke zvýšení krevního tlaku a rychleji proudící krev rozvede jed ještě rychleji. Jsme tedy tam, kde jsme byli u masírování, navíc ale máme ještě ošklivou otevřenou ránu, a tu mít nechceme!


Jak je to správně?


 • Jako vždy na prvním místě myslíme na svou bezpečnost.

 • Druhým krokem by mělo být kontaktování záchranné služby pod číslem 155.

 • Hlavním  úkolem další první pomoci je co nejvíce omezit vstřebávání jedu.

  • Postižený by se neměl pohybovat.

  • Snažíme se postiženého co nejvíce uklidnit.

  • Končetinu je dobré nechat volně viset podél těla.

  • Vyplatí se také odstranit jakékoli šperky, hodinky, náramky či prstýnky kvůli otoku.

  • Ránu chladíme abychom zmírnili otok.


Pamatujte, že stres je hlavní nepřítel. Nesnažte se ho zahnat ani  podpůrnými látkami — kofein a alkohol jsou úplně zapovězeny, obě totiž také zvyšují krevní tlak.


Mýty o první pomoci jsou hlavně o tom, co rozhodně nedělat. Jak se ale vlastně dělá první pomoc? O tom píšeme seriál článků Neboj se pomoci!. Pořád ale platí, že žádné čtení vás první pomoc pořádně nenaučí. První pomoc se nedá naučit jinak než zážitkem.

Mýtus 10 — Při uštknutí jedovatým hadem je potřeba končetinu zaškrtit nad ránou. A ještě předtím vysát jed.

Zdroje informací:

 1. Hadí uštknutí | uLékaře.cz. Největší online lékařská poradna | uLékaře.cz [online]. Copyright © 2007 [cit. 01.06.2018]. Dostupné z: https://www.ulekare.cz/prvni-pomoc/hadi-ustknuti-17

 2. HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž. ISBN 978-80-87729-007.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page