top of page

Pneumotorax — neboj se pomoci!


Postup ošetření pneumotoraxu se od roku 2015 zásadně změnil! Víte, jaká jsou nejaktuálnější doporučení a proč už se otevřený pneumotorax nemá zavírat? Neboj se pomoci! a nauč se, jaké jsou nové postupy v první pomoci.

Co je to pneumotorax?

Pneumotorax znamená přítomnost vzduchu v pohrudniční dutině (mezi plícemi a hrudní stěnou) a vede ke zmenšení (kolapsu) plíce. (Hasík, 2017)

Tím, že jedna plíce nemůže správně pracovat, dochází k dýchacím obtížím postiženého. Tento stav může být různě závažný. U některých lidí se obtíže skoro vůbec nemusí projevit, u jiných se může pneumotorax stát život ohrožujícím stavem.

V první pomocí lze ovlivnit pouze otevřený pneumotorax. Případ, kdy do hrudní dutiny proudí vzduch otvorem v hrudníku. Pokud uvidíte ránu na hrudníku, ve které bublá krev, jedná se s největší pravděpodobností o otevřený pneumotorax. Pneumotorax zavřený v první pomoci nemá význam proto, že se projeví akorát dechovými obtížemi a příčin těchto obtíží může být celá řada, které nemůžete určit.

Příznaky pneumotoraxu

Dotyčnému se bude špatně dýchat. Otevřený pneumotorax vzniká otevřeným poraněním hrudníku, uvidíte tedy ránu na hrudi. Rána bude dotyčného bolet. Může mít promodralou kůži. V závažných případech může dojít ke ztrátě vědomí a zástavě oběhu.

Jak ošetřit otevřený pneumotorax?

  1. Zajistěte vlastní bezpečí

Pravidlo první pomoci, které platí za každé situace. Nejdříve se tedy rozhlédněte, zda vám nehrozí nějaké nebezpečí. Předpokládejme, že vznik otevřeného pneumotoraxu je doprovázen krvácením. Vezměte si proto rukavice.

  1. Uložte postiženého do polohy v polosedu

Polosed je poloha, kterou využíváme obecně, pokud je dotyčný dušný. V této poloze se může zapřít rukama tak, aby zapojil pomocné dýchací svaly a lépe se mu dýchalo. Pokud si za postiženého sednete, budete mu oporou při případné ztrátě vědomí tak, aby se mohl bezpečně sesunout.

  1. Volejte 155

Pokud je dotyčný dušný, rána krvácí, nebo v ráně vidíte bublající krev, volejte neprodleně 155.

  1. Nechte ránu otevřenou

Otevřenou ránu na hrudníku ponechte zcela nezakrytou s ponechanou komunikací s okolním prostředím, nebo pokud je to nutné, použijte prodyšné krytí. (Urgentní medicína, 2015)

Tento bod je nesmírně důležitý. Je to právě ta změna, která nastala s příchodem nových doporučených postupů dle Evropské resuscitační rady. Dříve se otevřený pneumotorax ošetřoval vytvořením poloprodyšného obvazu (viz obrázek 2) nebo se rána ucpala rukou v rukavici.

Tento postup není dobrý proto, že se při nesprávném použití může stát ještě nebezpečnějším, než kdybyste neudělali nic.

  1. Zajistěte tepelný komfort

Tepelný komfort je vždy důležitý. Dotyčného zabalte ideálně do izofolie.

  1. Kontrolujte stav postiženého

Pokud dotyčný není při vědomí, řešte stav jako bezvědomí. Pokud je postižený v bezvědomí a nedýchá normálně, začněte resuscitovat.

První pomoc u pneumotoraxu není složitá. Nová doporučení nám ji dokonce ještě zjednodušily. Pokud jste ale zvyklí na původní postup, přečtením tohoto článku si nový postup jistě nezautomatizujete. Nejlepší forma učení je, zkusit si to nanečisto na jednom ze zážitkových kurzů první pomoci.

Bibliografie

Urgentní medicína: Časopis pro neodkladnou lékařskou péči. 2015. České Budějovice: Mediprax CB, 18. ISSN 12121924.

HASÍK, Juljo. 2017. Standardy první pomoci. Praha: Český červený kříž. ISBN 978-80-87729-17-5.

Collapsed lung. 2017. Medical illustration and animation [online]. [cit. 2017-01-28]. Dostupné z: http://www.medillsb.com/ArtistPortfolioLarge.aspx?AID=8007&IID=171791

První pomoc, Pneumotorax – první pomoc. 2013. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy [online]. [cit. 2017-01-28]. Dostupné z: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/pp-24-pneumotorax.html

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page