top of page

Poleptání — neboj se pomoci!


Používáte při své práci běžně chemikálie? Víte vždy, v jaké lahvičce se jaká látka ukrývá? Mají přístup vaše děti k těmto látkám? Pozor! Neopatrným zacházením či záměnou chemikálií může dojít k poleptání. Nejčastěji kůže, oka, dýchacích či trávicích cest. Proto Neboj se pomoci! a přečti si, co v takové situaci dělat.

Poleptání a čím nás ohrožuje

Poleptání agresivními chemikáliemi (žíravinami) je chemický úraz podobný popálení. Rozlišování na poleptání kyselinami a louhy postrádá v první pomoci smysl. (Hasík, 2012) Poleptání může být jen drobným poraněním, ale také život ohrožujícím. Kromě poškození tkáně může dojít k oslepnutí při poleptání oka či dušení při vdechnutí.

Poleptání nejčastěji vzniká jako nešťastná náhoda. Vůbec nejčastěji se setkáváme s takovými případy při záměně látek. Stačí, když si do lahvičky od nějakého nápoje nalijete leptavou látku a po čase zapomenete, že jste to udělali a problém je na světe. Vůbec nejnebezpečnější jsou takové lahvičky pro děti, hlavně, když je obsah pěkně barevný. Proto se přelévání takových tekutin mimo originální lahev radši vyhněte a velmi dobře všechny nebezpečné látky dejte z dosahu dětí.

Nejčastější látky, kterými dochází k poleptání, jsou kyselina sírová z autobaterie, hašené vápno a louhy pro čištění odpadů např. Krtek.

První pomoc při poleptání

Nejdříve se zamyslete nad tím, zda nehrozí i vám nějaké nebezpečí z poskytnutí první pomoci. V závažných případech (velká poleptaná plocha, vdechnutí par žíraviny, poleptání oka, požití žíraviny) přivolá zachránce po poskytnutí první pomoci zdravotnickou záchrannou službu. (Hasík, 2012) Nepokoušejte se o neutralizaci jinými látkami. Dobré je si pořídit i lékárničku, která je určená speciálně pro chemická poranění.

  1. Poleptání oka

Vyplachovat, vyplachovat a zase vyplachovat. Použijte jemný proud vody a nechte omývat oko minimálně 10 minut. Oko otevřete násilím, bude mít tendenci se bolestí křečovitě zavírat. Vyplachujte směrem od vnitřního k zevnímu koutku oka, aby nedošlo k poškození oka druhého. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Při poleptání vápnem si dejte pozor na ulpívající kousky. Je nutné je nejprve z oka co nejrychleji odstranit. Důkladně prohlédněte prostor pod horním i dolním víčkem. Vyplachovat začněte až po odstranění těchto kousků, aby nedocházelo k dalšímu poškození. Oko poté sterilně kryjte, do oka nedávejte žádné masti ani kapky.

  1. Poleptání kůže

Postižené místo dlouho oplachujte studenou čistou vodou tak, aby nedošlo k poleptání okolní zdravé tkáně. Po důkladném oplachování kryjte místo ideálně sterilním materiálem.

  1. Požití chemikálie

Při poleptání úst, opakovaně místo oplachujte vodou. Nepodávejte žádné nápoje a nezkoušejte vyvolat zvracení, pokud došlo k polknutí chemikálie. Mohlo by dojít k  dalšímu poleptání.

  1. Vdechnutí chemikálie

Pokud došlo k vdechnutí chemikálie, zajistěte přívod čerstvého vzduchu a nechte postiženého sedět.

Nezapomeňte vždy zajistit látku, kterou došlo k poleptání a vezměte ji s sebou. Nejste-li si jisti, zda je daná látka jedovatá nebo žíravá, konzultujte Toxikologické informační středisko, tel. 224 919 293 (dostupné non-stop). (Poleptání, 2017)

Bibliografie

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7.

Poleptání. 2017. ULékaře.cz [inline]. [cit. 2017-01-07]. Dostupné z: www.ulekre.cz/první-pomoc/poleptani-31

Hydroxid sodný. 2017. Vítovec: Kancelářské a hygienické potřeby [online]. [cit. 2017-01-07]. Dostupné z: http://www.velkoobchodvitovec.cz/zbozi/hydroxid-sodny-krtek_5353.html

Nebezpečí poleptání. 2017. B2Bpartner [online]. [cit. 2017-01-07]. Dostupné z: https://www.b2bpartner.cz/nebezpeci-poleptani-2091121-2/

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page