top of page

Transport pacienta – neboj se pomoci!


K poraněním dochází kdekoliv a kdykoliv. Je obecně známo, že nejvíce se jich stává v domácnosti, no někdy k vážnému poranění dojde i v těžko dostupném terénu. Tentokrát jsme se v článku Neboj se pomoci! zaměřili na téma, jak co nejšetrněji přenést pacienta v situaci, kdy by čekaní na příjezd odborné pomoci  vedlo k vážnému zhoršení stavu raněného.

Jak a kdy transportovat pacienta?

Transport vážně raněného včas a na správné pracoviště, kde se mu dostane odborné pomoci, je nesmírně důležitý.  V současné době je záchranný systém na takové úrovni, že se k pacientovi dokáže dostat ve velmi krátké době a na místě mu zabezpečit odbornou pomoc. Díky tomu je ve většině případů zbytečné, a někdy až nebezpečné, s pacientem neodborně manipulovat. Život však přináší i situace, kdy musíme přistoupit k ne úplně dokonalému transportu. Nejčastěji se jedná o situace, kdy je raněný ohrožen hořením, otravnými látkami, výbuchem, zavalením, napadením zvířetem nebo jinou osobou apod., anebo by z důvodu prodlení transportu mohlo dojít k výraznému zhoršení stavu pacienta. V těchto případech však nesmíme ohrozit sebe samého, nebo jinou osobu. Proto je v těchto situacích nesmírně důležité konat s chladnou hlavou a zvážit situaci co nejlépe. (Transport v rámci první pomoci, 2008)

Když už jsme dospěli k závěru, že raněného je lépe transportovat musíme si zvolit správnou techniku:

Transport pacienta jedním zachráncem:

 1. Doprovázení raněného nebo tzv. lidská berla – Záchrance se postaví vedle raněného. Raněný uchopí záchrance kolem ramen. Záchrance chytí zápěstí ruky raněného, kterou má kolem ramen (tím zajistí aby ruka nesklouzla) a druhou chytí raněného kolem pasu.

 2. Přenesení v náručí tzv. nevěsta – Záchrance si klekne k pacientovi. Jednu ruku vsune pod lopatky, druhou pod kolena a zvedne postiženého. Raněný uchopí záchrance kolem krku.

 3. Přenesení na zádech batůžek – Záchrance se postaví zády k raněnému. Ten ho uchopí kolem ramen a záchrance pacienta za stehna.

 1. Rautekův manévr (odvlečení) – Záchrance se zezadu postaví k raněnému a vsune obě ruky do jeho podpaží. Jednou rukou ho uchopí za předloktí a druhou za zápěstí pokrčené ruce.

 2. Přenesení „na jelena“ – Záchrance se postaví před raněného. Levou rukou uchopí pravé zápěstí raněného a nakloní se tak, aby své rameno dostal mezi nohy postiženého, který si lehne na ramena záchrance. Ten se pak může pomalu narovnat. (Prvá pomoc/ Transport, 2017)

Transport pacienta dvěma zachránci:

 1. Stolička – Stolička se dá vytvořit více způsoby Když nemáme k dispozici žádnou pomůcku, vytvoříme stoličku pomoci třech rukou. Jeden záchrance chytí levou rukou své pravé zápěstí a pravou rukou levé zápěstí druhého záchrance. Ten chytí levou rukou levé zápěstí prvního záchrance. Postižení si sedne na stoličku vytvořenou ze třech rukou a druhý záchrance svou volnou rukou bude zajišťovat, aby se raněný nepropadl dozadu. Stolička se dá vytvořit i za pomoci šátku svázaného do kruhu.

 2. Přenesení za sebou – Jeden záchrance uchopí raněného pomoci Rautekova manévru. Raněnou nohu pacienta položíme přes zdravou a druhý záchrance uchopí postiženého za patou. Oba zachránci jsou otočení tváří v směru cesty. (Prvá pomoc/ Transport, 2017)

Transport pacienta na nosítkách:

Při přenosu na nosítkách je důležité zapamatovat si několik pravidel:

 1. Přenášení velí vždy jedna osoba, nejlépe ta u hlavy raněného.

 2. Postiženého neseme vždy nohama napřed. Jedinou výjimkou je výstup do schodů nebo do svahu.

 3. Nezapomeňte zabezpečit tepelný komfort pro pacienta.

Pokud nemáme k dispozici zdravotnická nosítka, můžeme vytvořit improvizovaná za pomoci dek, krosen nebo větrovek. Taková nosítka je vhodné nejprve vyzkoušet na zdravé osobě, jestli vydrží a nerozpadnou se. (Prvá pomoc/ Transport, 2017)

První pomoc

 1. Zhodnoťte situaci a všechna možná rizika, která mohou ohrozit vás, nebo ostatní osoby. (Hasík, 2012)

 2. Pokud pacient není v přímém ohrožení, ošetřete všechna poranění a přivolejte ZZS. S pacientem hýbejte co nejméně a nepřesouvejte ho. Neodborným zacházením byste mu mohli ještě více ublížit.

 3. Pokud se jedná o situaci (např. působení tepla, otravných látek, riziko zavalení), kdy by odložení transportu, a tím pádem prodloužení času, kdy se pacientovi dostane odborné pomoci vedlo k ohrožení života, je lepší i neodborně pacienta přesunout. Transport raněného nesmí ohrozit záchrance. (Transport v rámci první pomoci, 2008)

Je to hračka…?

Pouhým čtením se první pomoc nenaučíte. Správnou techniku transportu pacienta je nutné si nacvičit  naostro, abyste v terénu uměli s raněným správně zacházet. Přihlaste se na jeden z našich kurzů a utvrďte si znalosti i praktickým nácvikem.

Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7.

Transport v rámci první pomoci. Zdravotnická záchranná služba [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?clanek=3721

Transport raněných. Předlékařská první pomoc do škol: Multimediální první pomoc pro pedagogy [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: http://ppp.zshk.cz/vyuka/transport-ranenych.aspx

Prvá pomoc/Transport. Falck-academy.sk [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: https://www.falck-academy.sk/prva_pomoc.asp?s=transport

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page