top of page

Zprůchodnění dýchacích cest – neboj se pomoci!

Neboj se pomoci! a zachraň

někomu život. Zprůchodnění dýchacích cest je jedním ze základních úkonů první pomoci a zvládnout by jej měl každý.


Dýchá normálně či nedýchá normálně? To je oč tu běží…

Na tuto modifikovanou otázku z Hamleta si naštěstí dokážeme v první pomoci odpovědět poměrně rychle. Pokud víme, jak na to.

Úvodem bychom si měli připomenout, že v první pomoci nerozlišujeme pouze jestli postižený dýchá nebo ne. Lepší je si dýchání rozdělit na — dýchá normálně a nedýchá normálně.  Rozdíl jsme již vysvětlili v článku Jak resuscitovat. V tomto článku se zaměříme na správnou techniku  zprůchodnění dýchacích cest.

Když najdete člověka v bezvědomí, nechcete být na místě samotní! Nebojte se proto zakřičet    o pomoc.

Jak na samotné zprůchodnění dýchacích cest?

Zapomeňte na vytahování jazyka, nota bene na spínací špendlík. Dostatečným záklonem hlavy a předsunutím dolní čelisti dojde k zprůchodnění dýchacích cest.

  1. Otočte postiženého na záda. Pokud je postižený v bezvědomí a nereaguje na Vás, je nutné jej položit na záda i při podezření na poranění krční páteře. Dýchání, jako jedna ze základních životních funkcí je na prvním místě.

  2. Klekněte si z boku k jeho hlavě. Pokud je to alespoň trochu možné, preferujte tuto polohu. Je to nejlepší poloha pro uvolnění dýchacích cest a následné vyšetření dechu.

  1. Jednu ruku položte na čelo postiženého.

  2. Prsty druhé ruky zaklesněte pod jeho bradu.

  3. Současným tlakem na čelo a tahem za bradu vzhůru zakloňte hlavu postiženého. Tímto pohybem dochází k záklonu hlavy, předsunutí dolní čelisti a tím k uvolnění dýchacích cest.

  4. Kontrola dýchání. Nyní přišel čas na kontrolu dechu. Přiložte své ucho co nejblíže k ústům postiženého a zároveň sledujte jeho hrudník. Toto vyšetření provádějte zhruba 10 vteřin (nebojte si je nahlas napočítat). Za tuto dobu by se postižený měl nadechnout 2x – 3x. Nejjednodušší je položit si otázku – Dýchá jako já?

  5. Pokud dýchá normálně (jako já), nechte postiženého na zádech, udržujte průchozí dýchací cesty a volejte zdravotnickou záchrannou službu. Musíte-li postiženého opustit, uložte jej do zotavovací polohy.

  6. Pokud nedýchá normálně, (rychleji, pomaleji, vůbec, chrčí, lape po dechu, …) okamžitě volejte 155 a začněte resuscitovat!

Pokud potřebujete uvolnit ruku, například pro zavolání ZZS, uvolněte ruku z čela postiženého a záklon hlavy (tedy i průchodnost dýchacích cest) udržujte tahem za bradu.

Pár kroků k záchraně života…

Je to opravdu jen pár jednoduchých kroků, které mohou zachránit lidský život. Nestojí to za to, nacvičit si je prakticky na některém z kurzů první pomoci? U internetu se první pomoc nenaučíte!

Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

Urgentní medicína: Časopis pro neodkladnou lékařskou péči. 2015. České Budějovice: Mediprax CB, 18. ISSN 12121924.

Technika umělého dýchání. Hasiči Prosiměřice. [Online] 2009. [Citace: 9. březen 2016.] http://www.jsdh-prosimerice.wz.cz/images/p002_0_01_011.jpg.

Commenti


bottom of page