top of page

Polohování pacienta — neboj se pomoci!


Správná poloha pacienta může mít zásadní vliv na jeho přežití. Není nutné se stresovat a učit se tisíce názvů pro různé polohy. Určit správnou polohu pacienta není nic těžkého. Neboj se pomoci!

Poloha pacienta by mu neměla způsobovat bolest, nepohodlí či jinak zhoršovat jeho zdravotní stav. Pokud je pacient při vědomí, dýchá normálně a je-li to alespoň trochu možné, nechejte ho v poloze, jakou sám zaujal. (Hasík, 2012)

A jaké že jsou polohy? Je jich skutečně jen pár!

Rovně vleže na zádech

Tato poloha platí u všech případů, kdy není možné využít jinou, pro pacienta prospěšnější polohu. Je to nejlepší poloha, kdy máte přehled o tom, zda pacient dýchá normálně.

Ideální v případě, kdy je dotyčný v bezvědomí, jste na místě sám a čekáte na příjezd zdravotnické záchranné služby. Udržujte pacienta na zádech se správným záklonem hlavy (kvůli průchodnosti dýchacích cest) a pravidelně kontrolujte dýchání. Pokud přestane dýchat, okamžitě zahajte resuscitaci a informujte zdravotnickou záchrannou službu o změně stavu pacienta.

Pokud máte podezření na poranění páteře a nejste si jisti, zda pacient dýchá, je nutné jej otočit na záda a zkontrolovat dýchání. To má přednost!


      Obrázek 1: Otáčení pacienta na záda pomocí „páky“ (Fotografie z kurzů, 2016)

Vleže na zádech se zvednutými dolními končetinami

Určitě už jste někde slyšeli větu: „Omdlela, zvedněte ji nohy“. Pokud se jedná o krátkodobé bezvědomí (mdlobu), může tato poloha urychlit návrat vědomí. Opět tato poloha neplatí u pacientů, kteří po upadnutí do bezvědomí přestanou dýchat. Pokud bezvědomí se zachovalým dýcháním přetrvává delší dobu, ztrácí tato poloha smysl. Jejím úkolem je nahnat krev z dolních končetin do mozku. Pokud se pacient ihned po zvednutí končetin neprobere, příčinou bezvědomí nebude nedokrvení mozku a je třeba jej řešit!

(Ne)stabilizovaná poloha

Přesouvat všechny pacienty do stabilizované polohy je přežitek. Spoustu lidí ani neví, jak takovou polohu udělat. Věděli jste třeba, že se již nejmenuje stabilizovaná ale zotavovací? A je to pro vás důležité vědět? Není. Pacient uložený na boku rozhodně nemusí být stabilní, ale tato poloha má v první pomoci stále své místo, v konkrétních situacích:

  1. Je-li pro postiženého poloha na zádech nebezpečná (například zvrací nebo masivně krvácí z nosu či dutiny ústní, případně je v bezvědomí v důsledku opilosti či otravy). (Hasík, 2012)

  2. Musíte-li se od postiženého vzdálit (například, jdete-li zavolat pomoc, nebo je na místě více raněných, kteří si zaslouží větší pozornost).

  3. Těhotnou ve vysokém stupni těhotenství ukládejte na levý bok. (Hasík, 2012)

         Obrázek 2: Zotavovací poloha (ZZS Vysočina)

(Polo)sed

Tato se doporučuje u stavů spojené s dušností (tedy obtížným dýcháním). Tato poloha umožní pacientovi snáze dýchat, zapře-li si ještě ruce např. o stůl, bude dýchání ještě jednodušší. POZOR!!! To neplatí pro pacienta, který je v bezvědomí a nedýchá normálně.

Dále je tato poloha vhodná u pacientů s bolestmi na hrudi či poraněním hrudníku.

Nebylo to tak složité že? Pokud však chcete získat jistotu ve volbě správné polohy pacienta a chcete se naučit, jak pacienta do takové polohy uvést co nejjednodušším způsobem, navštivte některý ze zážitkových kurzů první pomoci.

Bibliografie

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž. ISBN 978-80-87729-007.

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

ZZS Vysočina. Zástava dechu a oběhu u dospělých pacientů. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina. [Online] [Citace: 4. srpen 2016.] http://www.zzsvysocina.cz/images/1pomoc/zotavovaci_poloha.gif.

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page