top of page

Žlučníkový záchvat – neboj se pomoci!


Určitě se už všichni těšíte na Vánoce. Svátky radosti, pokoje a spousty nezdravého jídla. Cukroví, kapr, bramborový salát s majonézou. Jíte, i když nechcete nebo již více nemůžete. A najednou to přijde. Silná bolest pod pravým žeberním obloukem, která se může ještě zhoršovat. Abyste nemuseli večer trávit na pohotovosti, připravili jsme pro vás článek o první pomoci při žlučníkové kolice.

Co způsobuje žlučníkový záchvat?

Záchvat se často objevuje po požití mastného nebo silně kořeněného jídla. Vyvolat ho může i česnek nebo cibule. Nejčastější příčinou bývá přítomnost žlučníkových kamenů, které se doposud nemusely nijak projevovat. Bolest se typicky objevuje až pár hodin po jídle, obvykle v nočních hodinách. Silná, trvalá bolest se může postupně zhoršovat. Nejčastěji pacient udává bolest v nadbřišku, pravém podžebří, anebo někdy může bolest vystřelovat do pravé lopatky či ramene. Současně má pacient pocit na zvracení, který se po samotném zvracení nemění. (Čéška, 2015). Záchvat obvykle trvá několik minut (30) až hodin.

První pomoc

  1.  Při záchvatu již nedovolte osobě nic víc jíst. Pomozte ji dostat se do úlevové polohy (většinou je to vsedě nebo v lehu skrčení do „klubíčka“).

  2. Postiženému podejte volně dostupné léky proti bolesti.

  1. Když bolest trvá více jak jeden den, vyhledejte lékařskou pomoc.

  2. Při silné nesnesitelné bolesti nebo při dalších příznacích (horečka, dušnost, mdloba) zavolejte ZZS. (Hasík, 2012)

  3. Následující den je lepší jíst jen suchary nebo suché pečivo a pít černý hořký čaj.

Po překonání záchvatu je vhodné nechat se vyšetřit odborníkem. Většina lidí pak musí dodržovat žlučníkovou dietu. Žlučníkovému záchvatu se dá samozřejmě předcházet správnou životosprávou. Udržujte si správnou váhu a vyvarujte se tučným a silně kořeněným jídlům. Nezapomínejte i na pravidelný pohyb a pitný režim.

Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom. HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7. ČEŠKA, Richard, ŠTULC, Tomáš, Vladimír TESAŘ a Milan LUKÁŠ (eds.). Interna. 2., aktualizované vydání. V Praze: Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-885-6.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page