top of page

Dušení cizím tělesem – neboj se pomoci!


Již od dětství nás rodiče učili, abychom během jídla nemluvili.  Mělo to jeden jednoduchý důvod. Předejít „zaskočení“ jídla do dýchacích cest a následnému dušení. Při vdechnutí sousta jídla muže dojít k  úplnému nebo částečnému ucpání dýchacích cest, a tím pádem k nedostatečnému přísunu kyslíku do plic. Dušení je život ohrožující stav, a když se cizí těleso nepodaří uvolnit z dýchacích cest  dostatečně rychle, dochází k zástavě dechu.

Příčiny a příznaky dušení

Jednou z nejčastějších  příčin dušení cizím tělesem u dospělých je vdechnutí kousku jídla. U dětí je časté vdechnutí malých součástí hraček. Typickým příznakem při dušení cizím tělesem je kašel, který funguje jako obranný mechanizmus.  Tělo se tak snaží těleso vypudit ven z dýchacích cest. Pokud postižený kašle, pak ho v kašlání podporujeme. Doporučíme mu, aby se postavil a dlaněmi se zapřel o kolena. V této poloze podporujeme v kašlání. Postižený těžce mluví a při vyčerpání přestává i kašlat, nastává u něj sípání. Drží se za hrdlo a panikaří. Na řadu přichází manévry pro uvolnění dýchacích cest.Pokud dýchací cesty nejsou uvolněny, postižený začíná postupně modrat až ztrácí vědomí.

Manévry na uvolnění dýchacích cest

Při první pomoci můžeme využít dva jednoduché manévry na uvolnění dýchacích cest. Tyto manévry se střídají vždy po 5 provedeních. Prvním manévrem jsou údery mezi lopatky (Gordonův manévr) a stlačení nadbřišku (Heimlichův manévr).

Heimlichův manévr

 1. Osoba vykonávající manévr se postaví za osobu, která se dusí.

 2. Jednu ruku sevře v pěst a přiloží mezi dolní konec hrudní kosti a pupek.

 3. Druhou rukou obejmeme osobu, uchopí pěst druhé ruky a silně stlačí nahoru a dovnitř.

Manévr se nedoporučuje používat u dětí do 1 roku a u těhotných.  Při stlačení může dojít k poškození vnitřních orgánů.

Gordonův manévr

Osoba vykonávající manévr udeří 5x dlaní postiženého v předklonu  mezi lopatky.

První pomoc u dospělých

 1. Pokud osoba kašle, snažíme se ji v tom podporovat. Pomůžeme jí vstát a předklonit se, aby se těleso mohlo snadněji dostat ven.

 1. V případě, že osoba přestává kašlat a sípe, v předklonu ji pětkrát udřeme mezi lopatky (Gordonův manévr). U dětí je lepší přehodit si je přes koleno a následně udeří mezi lopatky.

 2. Pokud to nepomohlo, postavíme se za osobu. Jednu ruku sevřeme v pěst a přiložíme mezi dolní konec hrudní kosti a pupek. Druhou rukou obejmeme osobu, uchopíme pěst druhé ruky a 5x silně stlačíme nahoru a dovnitř (Heimlichův manévr).

 3. Tyto dva manévry opakujeme dokud neuvolníme dýchací cesty, anebo pokud osoba neztratí vědomí.

 4. Při ztrátě vědomí postupujeme jako při zástavě dýchaní (voláme 155, zahájíme KPR).

První pomoc u dětí do 1 roku

 1. Pokud dítě dostatečně kašle, podporujeme ho a neustále ho sledujeme.

 2. V případě, že je dítě při vědomí, ale nemůže kašlat, záchrance si položí dítě hlavou a obličejem dolů na předloktí. Hlavičku drží mezi palcem a dvěma prsty a dlaní druhé ruky udeří pětkrát mezi lopatky.

 3. Když nedojde k uvolnění dýchacích cest, položí záchrance dítě na záda a pětkrát stlačí prsty hrudník jako při resuscitaci dětí.

 4. Tyto dva manévry opakujte až do uvolnění dýchacích cest.

 5. Jakmile upadne do bezvědomí, postupujte jako při zástavě dechu.

 6. Každé dítě by po dušení mělo být vyšetřeno lékařem.

Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž. ISBN 978-80-87729-00-7.

Urgentní medicína: Časopis pro neodkladnou lékařskou péči. 2015. České Budějovice: Mediprax CB, 18. ISSN 12121924.

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page