top of page

Mýtus 84 — Otravu CO poznám podle třešňově červeného obličeje

Jak to celé vzniklo?

Učili jste se někdy ve škole o otravě CO (neboli oxidem uhelnatým)? A také si pamatujete popis otravy ve stylu: ,,typickým příznakem otravy je třešňově červené zbarvení kůže a sliznic” ? Bohužel si spousta lidí potom myslí, že případnou otravu by poznali právě podle změny barvy kůže. To je ale nebezpečný mýtus!


Mýtus 84 — Otravu CO poznám podle třešňově červeného obličeje

Proč je to špatně?

Oxid uhelnatý (CO) bývá odborníky někdy nazýván ,,tichý zabiják”, což docela vystihuje, jak je nebezpečný. Zaujímá první místo mezi náhodnými otravami v Evropě, v ČR je ročně diagnostikováno přibližně 1000 otrav, zemře přibližně kolem 140 osob. (2) A teď pozor – až 30 % otrav není zjištěno během prvotního vyšetření! Příznaky, se kterými se postižený dostaví k lékaři, totiž bývají velmi nespecifické a třešňově červená barva mezi ně nepatří, určitě ne typicky. Doporučujeme si pustit tuto skvělou přednášku od odborníka na urgentní medicínu, MUDr. Roberta Pleskota. Pan doktor tam uvádí: ,,Člověk, který je otrávený CO, vypadá úplně stejně jako vy – někdo je bledší, někdo trochu červenější, někdo trochu do zelena (protože je mu nevolno a zvrací). Třešnově červení jsou lidé zemřelí na otravu CO, a to až po nějaké době a ne všichni!” Tuhle větu si zapamatujte a spojení ,,otrávený CO = třešňově červený obličej” jednou provždy vymažte z hlavy.

Otrava CO – Jak je to správně?

Mýtus 84 — Otravu CO poznám podle třešňově červeného obličeje

V první řadě je třeba dbát na bezpečnost a prevenci. CO je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování organických látek. Nemáte šanci ho svými smysly poznat, musíte na něj zkrátka myslet! (A ideálně investovat do kvalitního detektoru s alarmem + provádět pravidelný servis spotřebičů, alespoň 1× ročně. Může vám to zachránit život, tady není prostor na šetření a kutilství á la ,,opravím si to sám”). Dejte hlavně pozor na uzavřené či špatně větrané místnosti. Příznaky otravy jsou, jak jsme psali výše, velmi různorodé – mohou se objevit bolesti hlavy, břicha, nevolnost a zvracení,  závratě, změny psychiky nemocného, křeče, spavost až poruchy vědomí a další. Obzvlášť varovné je, pokud se příznaky objevují ,,jen doma a u více osob”. Upozorněte svého lékaře na možnost otravy, pokud na ni máte podezření! ,,Bolest hlavy” může mít spoustu jiných příčin, váš lékař nemusí na otravu vždy hned pamatovat. Podrobnější popis přesahuje rámec tohoto článku – doporučujeme proto výše zmíněnou videopřednášku, nebo mrkněte sem na přednášku přímo z Centra hyperbarické medicíny.

Zlaté pravidlo první pomoci zní: ,,Nejdůležitější je vaše bezpečnost.” Pokud máte podezření na otravu CO, v místnosti se nezdržujte a vytočte zdravotnickou záchrannou službu na lince 155. 


Zdroje

  1. Robert Pleskot: Průhledný vrah – CO dál s kysličníkem uhelnatým – YouTube. YouTube [online]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=X4UhtWBQ-Ks

  2. AKUTNE.CZ: Úvod – portál akutní medicíny [online]. Copyright © [cit. 05.11.2019]. Dostupné z: https://www.akutne.cz/res/publikace/otrava-co-hajek-michal.pdf

bottom of page