top of page

Mýtus 1 — Záchranka vždy přijede do 20 minut

Jak to celé vzniklo?


V roce 2011 vešel v platnost zákon (č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů), který přinesl spousty změn, a to včetně změny dojezdového času záchranek z 15 minut na minut 20.

Vedení záchranek na tyto změny samozřejmě zareagovala výstavbou nových pozemních základen tak, aby pokryla celá území svých krajů dojezdem posádek v takto zákonem stanovené lhůtě. Nicméně ať se záchranáři snaží, jak nejlépe mohou, na místo ani do dvaceti minut někdy prostě dorazit nemohou.


Proč je to špatně?


Musíme si uvědomit všechny vlivy, které mohou ovlivnit dojezd posádky na místo, zákon nezákon. Na dojezd mají vliv tři faktory:

  • povětrnostní podmínky

  • stav a hustota dopravy

  • samozřejmě vzdálenost.

S tím ovšem zákon samozřejmě počítá. Počítáme s tím ale my laici?

Jak selský rozum správně odhaduje, jakýkoliv předpis kolonu nerozjede, námrazu nerozpustí a strom padlý přes cestu neodsune…

Skutečné dojezdové časy se tak pohybují od 2 do 50 minut. V tomto časovém rozmezí si budete muset poradit na místě sami – a zde přicházejí na řadu vaše dovednosti v první pomoci.

Vozidla záchranky přijedou vždy tak, jak nejrychleji umí. Vzhledem k tomu, že vozové a personální možnosti záchranek nejsou neomezené, může se stát, že dispečer/ka rozhodne o výjezdu k mnohem těžšímu stavu, než který zastihl právě vás. Jinými slovy, i když je to smutné, může se stát, že si s ledvinovou kolikou počkáte o chvíli déle, protože nejbližší záchranáři právě spěchají ke kojenci, který přestal dýchat — cítíte ten rozdíl?


Jak záchranka funguje v současnosti?


Česká republika má definitivně jeden z nejlepších záchranných systémů v Evropě. Pomoc se k vám dostane vždy tak rychle, jak je to jen možné. Záchranka dnes vyjíždí z preventivních důvodů i k méně závažným případům, ke kterým byste si v jiné zemi mohli zavolat tak maximálně taxi.

Věřte tedy systému, který funguje opravdu skvěle, a snažte se pomyslnou dobu příjezdu pomoci zkrátit tím, že správně poskytnete laickou první pomoc.

Mýty o první pomoci jsou hlavně o tom, co rozhodně nedělat. Jak se ale vlastně dělá první pomoc? O tom píšeme seriál článků Neboj se pomoci! Pořád ale platí, že žádné čtení vás první pomoc pořádně nenaučí. Nedá se to zařídit jinak, než že přijdete na zážitkový kurz.

Zdroje informací

  1. 374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě. Zákony pro lidi – Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. [cit. 31.03.2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-374/zneni-20170701

  2. 183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky…. Zákony pro lidi – Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. [cit. 31.03.2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-183

  3. Schwarz, Zdeněk. Zákon o ZZS a jeho základní chyby. blog.iDnes.cz. [Online] 24. listopad 2008. [Citace: 13. září 2014.] http://schwarz.blog.idnes.cz/c/59055/Zakon-o-ZZS-a-jeho-zakladni-chyby.html.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page