top of page

Omrzliny — neboj se pomoci!


Zima už je v plném proudu a s ní přichází i radovánky ve sněhu a mrazu. Dlouhodobý pobyt v takovém počasí vám může přichystat kromě krásných chvil také chvíle svízelné. Omrzliny mohou totiž potkat i vás, a to nemusíte být zrovna horolezci. Proto Neboj se pomoci! a nauč se, jak se správně ošetřují. Kdy jindy než na Mezinárodní den hor 11. 12.

Co jsou to omrzliny a kdy se s nimi setkám?

Omrzlina je lokální poškození chladem. Postihuje nejčastěji obnažené a nedostatečně prokrvené tělesné partie (ušní boltce, nos, tváře, nechráněné prsty rukou, prsty nohou v těsné obuvi). (Hasík, 2012)

Rizikovými faktory pro vznik omrzlin je dehydratace, vyčerpání, intenzivní chlad, mráz a vítr. Dále mokré oblečení, předchozí omrzliny a vysoká nadmořská výška.

Zpočátku vypadají všechny typy omrzlin stejně – kůže je bledá, chladná, necitlivá, někdy nafialovělá. Omrzlina se vyvíjí v průběhu hodin, dnů až měsíců. Postižený může pociťovat bolest, tlak nebo může ztrácet citlivost v poškozeném místě.

Omrzliny rozdělujeme do několika stupňů, ale až po tom, co dojde k zahřátí a k plnému rozvinutí příznaků.

  1. Stupeň: Zarudnutí kůže, svědění, pálení a bolest. Nejsou závažné, vrací se k normě.

  2. Stupeň: Tvorba puchýřů kolem nehtových lůžek. Bolestivost a poruchy citlivosti. Vyvíjí se od 3 hodin do 3 dnů.

  3. Stupeň: Kůže je černohnědá, odumřelá. Jsou to nevratné změny, které poškozují hlubší tkáně. Takto poškozené tkáně je nutno odstranit lékařským zákrokem.

První pomoc

Základem úspěchu je omrzlinu rozpoznat. Stupeň omrzliny nerozeznáme, dokud ji nezahřejeme. Ke každé omrzlině zpočátku přistupujeme stejně. Zmrzlé oblasti zahříváme ve vodní lázni o teplotě 37–42 °C zhruba 30 minut. Postižená místa sledujeme. Pokud se začnou tvořit na kůži puchýře, kůže začne modrat až černat, místo kryjte nejlépe sterilním materiálem a dopravte postiženého k lékařské péči v co nejkratší době.

Čemu se vyhnout a jak omrzlinám předcházet?

Omrzliny nikdy netřete sněhem. Tomuto mýtu jsme se již detailně věnovali v našem článku. Nepoužívejte k ohřívání přímý zdroj tepla jako je topení, aby nedošlo k popálení. Na omrzliny nedávejte žádné masti.

Nejlepší terapií je prevence. Vždy se proto snažte, ať máte všechny rizikové části těla dobře zakryté před mrazem a větrem. Vyhněte se velmi těsným botám a mokré oblečení si měňte za suché. Používejte balzám na rty a po dlouhém pobytu v mrazu si končetiny pro jistotu zkontrolujte. Aktivně hledejte známky omrzlin u dětí. Přijímejte dostatečné množství tekutin během pobytu v mrazu. Nekuřte.

První pomoc u omrzlin není nijak složitá, ale vždy je dobré mít jistotu, že bezpečně víte, co máte v takové situaci dělat. Pojďte si to vyzkoušet nanečisto na jeden ze zážitkových kurzů první pomoci.

Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7.

KUBALOVÁ. 2011. Omrzliny. In: Český horolezecký svaz [online]. [cit. 2016-12-09]. Dostupné z: http://www.horosvaz.cz/res/archive/006/004209.pdf?seek=1324039351

Omrzliny. 2015. Wikipedia [online]. [cit. 2016-12-09]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Omrzliny

Omrzliny. 2013. Katastrofy [online]. [cit. 2016-12-09]. Dostupné z: http://katastrofy.meteopress.cz/tagy/omrzliny

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page