top of page

Porod mimo zdravotnické zařízení — neboj se pomoci!


Článek pojednává o první pomoci při překotném porodu. Neslouží jako návod pro alternativní domácí porody. Při těch se mohou postupy porodu diametrálně odlišovat. PrPom se distancuje od plánovaných domácích porodů.

I přes snahu porodit ve zdravotnickém zařízení může dojít k překotnému porodu mimo něj. Podíváme se na to, jak postupovat, pokud je již porod v chodu. Článek se zabývá pouze přirozeným, standardním porodem bez jakýchkoliv komplikací. Neboj se pomoci! a pomoz novému člověku na svět!

Těhotenství, porod a jeho komplikace

Těhotenství trvá průměrně 40 týdnů (porod v termínu je v rozmezí 38–41 týdnů) a je ukončeno porodem zralého novorozence. (Hasík, 2012)

Mezi nejzávažnější komplikace patří život ohrožující poporodní krvácení u matky, či dítě, které nedýchá nebo nedýchá normálně. Dalšími komplikacemi může být poranění rodičky nebo samotného dítěte, jeho prochladnutí a také krevní ztráta vzniklá špatným podvazem pupečníku.

Porod můžeme rozdělit na tři fáze.

  1. I. doba porodní: Je to začátek samotného porodu. Objevují se kontrakce (stahy dělohy), projevující se bolestmi břicha. Interval mezi kontrakcemi se postupně zkracuje a stávají se silnějšími. V případě, že interval mezi kontrakcemi je delší než 5 minut, nedošlo k odtoku plodové vody a neobjevuje se tlak na konečník, můžete rodičku do zdravotnického zařízení dopravit svépomocí. Za pomyslnou hranici mezi první a druhou dobou porodní lze považovat odtok plodové vody (přesněji zánik branky). Při odtoku plodové vody, intervalu mezi kontrakcemi 2—3 minuty a tlaku na konečník vždy volejte zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155. Stačí alespoň jeden z těchto indikátorů. Je to vždy známka blížícího se porodu. A pokud si nejste jisti, kdy jet do porodnice, na lince 155 vám vždy poradí.

  2. II. doba porodní: dochází k samotnému porození dítěte.

  3. III. doba porodní: Po porodu dítěte dochází k odloučení placenty. Zpravidla 5—30 min. po porodu dítěte. (Hasík, 2012)


Rodíme!!!

Pokud už to nejde jinak, máte přivolanou zdravotnickou záchrannou službu, připravte se na to, že porod budete muset společně s maminkou zvládnout sami. Zajistěte si dostatečný počet ručníků, tkaninu a nůžky. Pokud je to možné, umyjte si ruce a nasaďte si rukavice. Důležité je v co největší míře zajistit intimitu rodičky.

Poloha rodičky: Rodičku uveďte do polohy v polosedě nebo leže s pokrčenými dolními končetinami s koleny od sebe. Případně do alternativní polohy. (ČLS JEP – spol. UM a MK)

Instrukce rodičce: Vždy instruujte rodičku, co má dělat. Ideální je věta: „Při každé kontrakci se zhluboka nadechněte, zadržte dech, zavřete oči a silně zatlačte.“ Během první doby porodní by rodička rozhodně neměla tlačit. Je to nebezpečné a může dojít k poranění. Během kontrakcí v první době porodní pomáhá jemné, rychlé prodýchávání bolesti. Jako byste chtěli odfouknout peříčko. Mimo kontrakce se pokuste dýchat klidně a normálně.

Péče o dítě: Dítě během porodu přidržujte, nechte ho rotovat v porodních cestách (to si tělo zařídí samo) a rozhodně ho násilím netahejte ven. Pokud jde vše dobře a bez komplikací, tělo si poradí. V případě komplikací nepomůže nikdo jiný, než zdravotnická záchranná služba, potažmo porodník v nemocnici. Dejte si pozor, aby vám dítě nevyklouzlo a neupadlo!

Po porodu…

Pokud už je děťátko na světě, otřete jej ručníkem. Otírání by mělo být hrubší, hlavně na zádech a ploskách chodidel. Tím jej zároveň stimulujete, aby se nadechlo a adaptovalo na pro něj nové podmínky pro život. Pokud dítě nezačne po chvilce od porodu dýchat, zahajte neprodleně resuscitaci. Dbejte na tepelný komfort dítěte. Teplo ztrácí hodně rychle! Zabalte jej do suchého ručníku, deky a přiložte na prsa matky. To platí pouze v případě, je-li dítě i matka při vědomí, dýchají normálně a jsou celkově v dobrém stavu.

Podvaz pupečníku: je vhodný nejdříve cca 1 minutu po porodu. Pokud je jistota, že je dítě v pořádku, není podvaz bezprostředně nutný. Je ale vhodný z důvodu rizika přetržení pupečníku při náhodné manipulaci. Podvaz se provádí vhodnou tkaničkou způsobem a silou, „jako když se zavazují boty“. (ČLS JEP – spol. UM a MK) Podvaz proveďte asi 10 cm od dítěte tkaninou. Druhý podvaz udělejte asi 10 cm od prvního směrem k matce. Čistými nůžkami pupečník přestřihněte.

Pokud je nutná resuscitace dítěte či matky, co nejdříve podvažte a přerušte pupečník.

Nikdy!!! se nesnažte násilím porodit placentu (taháním za pupečník apod.). Ta vyjde sama. Pokud k tomu dojde ještě před příjezdem ZZS, nikdy ji nevyhazujte. Schovejte ji do sáčku a předejte záchranářům.

Hm, to zní složitě…

Ano, zní. Porod mimo zdravotnické zařízení může být nebezpečný. Pokud k tomu však již dojde a vše probíhá tak, jak má a bez komplikací (Jak by byl svět krásnější, kdyby šlo vše ideálně, že?), není porod nic složitého. Tělo to umí a většinu práce odvede samo.

Abyste si byli jistější, doporučujeme absolvovat zážitkový kurz první pomoci.

Bibliografie

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7.

Urgentní medicína: Časopis pro neodkladnou lékařskou péči. 2015. České Budějovice: Mediprax CB, 18. ISSN 12121924.

Vaňatka T., Růžička J. Telefonicky asistovaný porod – TAP. Urgentní medicína 3/2011; 21 – 23

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP): Doporučený postupu výboru ČLS JEP – spol. UM a MK č. 12. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně – společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, 2013.

Fotografie z kurzů. 2017. Praha: PrPom.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page