top of page

Testové otázky o první pomoci na získání řidičáku pod palbou kritiky:

Téma výuky první pomoci v autoškolách se periodicky vrací. Minimálně u nás v PrPom. Prostě nám to nedá spát. Ondřej Koudela spolu s Eliškou Židek Blažkovou se podívali na testové otázky o první pomoci na získání řidičského průkazu.


Ondřej je zakladatel PrPom, vystudovaný záchranář a lektor, Eliška je dlouholetá lektorka první pomoci. Spolu se často nestačili divit, co všechno je v otázkách špatně, nepřesně nebo nejasně.


Nakonec se z toho stal malý projekt obsahující tři, chvílemi lehce bizardní, díly podcastu Zapadlej jazyk, které si můžete poslechnout. Zároveň jsme zjištěné nedostatky popsali v tomto článku.1._pomoc_autonehoda_kurz_praha_prpom

Hlavní identifikované problémy:


 1. Nejasnost: Otázky jsou často formulovány tak složitě, že zkoušený může mít problém je správně pochopit.

 2. Zastaralost: Obsah otázek nepřináší aktuální informace, často se nezabývá moderními postupy v oblasti první pomoci.

 3. Faktické chyby: Některé otázky obsahují informace, které jsou neaktuální nebo dokonce nesprávné, což může vést k špatnému porozumění i rozhodnutím v případě nouze.

 4. Nedostatečné pokrytí vědomostí: Zákon jasně definuje, které oblasti má výuka zdravotnické způsobilosti obsahovat. Otázky všechna tato témata však nepokrývají, nebo je řeší, nicméně v nedostatečném rozsahu. (Viz Příloha1)

 5. Testování praktických dovedností: Vzhledem k tomu, že test je písemný, praktické dovednosti, které jsou pro první pomoc klíčové, nejsou testovány vůbec. Praktická zkouška se zaměřuje pouze na řízení vozidla, na technické a bezpečnostní aspekty. Vůbec se však nezaměřuje na zkoušku úkonů zachraňující život. Navíc na 25 otázek testu připadá 1 otázka ze zdravotní způsobilosti.


1._pomoc_autonehoda_trojuhelnik_kurz_praha_prpom

Problém v autoškolách


Pro větší bezpečnost na silnicích je znalost první pomoci klíčová. Zákon jasně definuje, že výcvik v autoškole má zajistit poskytování účinné první pomoci zraněným při dopravní nehodě (č. 247/2000 Sb. § 14.).


I přesto, že má dle zákona v autoškolách probíhat výuka zdravotnické způsobilosti 2 hodiny teoreticky a 4 hodiny prakticky (viz Příloha 2), realita je často odlišná. "Provozovatelé autoškol se snaží udržovat nízké náklady, uchazeči o řidičský průkaz si zase často neuvědomují důležitost tohoto tématu a chtějí absolvovat kurz co nejrychleji a s minimální námahou." (1)


1._pomoc_autonehoda_kurz_praha_prpom

Zákon dále stanovuje poměrně podrobný výčet praktických úkonů, které by měl každý absolvent autoškoly zvládnout. Seznam zahrnuje:

 • vyprošťovací manévry,

 • různé druhy zranění,

 • zástavu krvácení,

 • resuscitaci a další (viz Příloha č. 3).

Můžeme s jistotou říci, že zákonem stanovená témata vyjdou na plnohodnotný celodenní zážitkový kurz.


Většina žáků autoškol však intenzivním tréninkem neprojde. Důvodem je nekvalitní výuka osekaná na minimum nebo její absence v případech, kdy je docházka na první pomoc dobrovolná. Tedy lépe řečeno povinná, ale nikdo to nekontroluje.


Výuka první pomoci musí probíhat zážitkem


Výše zmíněné doplňme faktem, že první pomoc je nutné učit zážitkem. Jinak není a nemůže být výuka dostatečná. Odsezená přednáška, jedna resuscitační figurína, koukání na kolegu dobrovolníka nebo nejhůř výuka online vás první pomoc nikdy nenaučí. Více jsme o tom psali ve článku Zážitková pedagogika a první pomoc.


Bohužel cenová náročnost kvalitní výuky první pomoci spolu s malým zájmem ze strany autoškol i žáků nás dostává do situace, ve které jsme. Nízká kvalita výuky a v důsledku nízká kvalita vědomostí vede k chabé všespolečenské schopnosti zachraňovat životy a zdraví nejen na silnicích.


Ke změně situace pomůže dlouhodobá osvěta společnosti v těchto oblastech:

 • Umět první pomoc je normální!

 • Onlinem se první pomoc nikdy nenaučíte.

 • První pomoc se kvalitně lze naučit pouze zážitkem. Protože jen tak natrénujete získané teoretické vědomosti a dovednosti v extrémních stresových situacích. V teple domova u kávičky nikdy nezjistíte jak fungujete pod stresem.

 • Kvalitní zážitkový kurz první pomoci něco stojí.


Pokud by se nám podařilo výše zmíněná témata dostat do povědomí společnosti, vrostl by tlak na pravidelnou aktualizaci testových otázek i na kvalitní výuku první pomoci v autoškolách.


1._pomoc_autonehoda_kurz_simulace_praha_prpom

Co můžeme dělat teď?


Za PrPom bychom navrhovali následující kroky:

 1. Aktivní debata mezi zástupci autoškol a institucemi oprávněnými vyučovat první pomoc.

 2. Zřízení skupiny, která by začala aktivně zpracovávat doporučení pro politickou změnu v této oblasti.

 3. Kontaktování Ministerstva dopravy a navázání debaty na případné legislativní změny.


Sami to nezvládneme. Napište nám, pokud jste nebo máte kontakt na někoho ze zmíněných skupin. Propojme se, propojte nás. Pojďme se společně nechat inspirovat vizí, že každý nový řidič, kterých je ročně v řádu tisíců (2) bude umět kvalitně podat první pomoc. A to nejen na silnici, ale i doma, ve škole, v práci nebo na ulici.1._pomoc_autonehoda_kurz_praha_prpom

Zdroje


Přílohy


1. Obsah vědomostí z PP stanovený zákonem

Výuka zdravotnické přípravy obsahuje tyto tematické celky:

a) prevence dopravních nehod ze zdravotních příčin,

b) obecné zásady jednání při dopravních nehodách,

c) zásady první pomoci a poskytování první pomoci při jednotlivých poraněních,

d) stavy bezprostředně ohrožující život,

e) možnosti a způsoby použití jednotlivých zdravotních pomůcek, které jsou ve výbavě lékárničky vozidla. (Zákon č. 247/2000 Sb. § 4)


2. Zákonem stanovený počet výukových hodin


Tabulka 1

Skupina


řidičského


oprávnění

Předmět výuky

OP

CelkemPPV

OÚV

TZBJ

ZP

AM

14

1

6

2

3

26

A1

14

1

6

2

3

26

A

14

1

6

2

3

26

B1

16

2

8

2

4

32

B

18

2

10

2

4

36

T

18

10

10

2

4

44

Vysvětlivky

PPV Výuka předpisů o provozu vozidel

OÚV Výuka o ovládání a údržbě vozidla

TZBJ Výuka teorie zásad bezpečné jízdy

ZP Výuka zdravotnické přípravy

OP Opakování a přezkoušení

ZÁKLADNÍ VÝUKA A VÝCVIK

Počet hodin v předmětech výcviku

Tabulka 2

Skupina


Řidičského


Oprávnění

PV-ŘV

PV-ÚV

PV-ZP

Celkem
I. etapa

II. etapa

III. etapa


AC

MP

SP

SP

AM

1

2

5

5

1

4

18

A1

1

2

5

5

1

4

18

A

1

2

5

5

1

4

18

B1

2

5

10

6

2

4

29

B

2

5

12

9

2

4

34

T

2

4

8

7

8

4

33

Vysvětlivky

PV-ŘV praktický výcvik v řízení vozidla

AC autocvičiště

MP minimální provoz

SP střední provoz

PV-ÚV praktický výcvik údržby vozidla

PV-ZP praktický výcvik zdravotnické přípravy


3. Zákonem stanovené praktické dovednosti

Praktický výcvik zdravotnické přípravy je zaměřen na:

a) nácvik poskytování první pomoci při různých poraněních a stavech,

b) nácvik zástavy krvácení,

c) nácvik použití jednotlivých prostředků z výbavy lékárničky,

d) nácvik a zvládnutí vyprošťovacího manévru zraněné osoby z vozidla,

e) nácvik a zvládnutí úkonů neodkladné resuscitace. (247/2000 Sb. § 5)


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page