top of page

Úpal, úžeh — neboj se pomoci!


Úpal nebo úžeh? Jaký je v tom rozdíl? Oba stavy

můžeme zařadit mezi ty, které jsou způsobeny celkovým přehřátím organismu. Pro první pomoc vůbec není důležité rozlišit, zda se jedná o úpal nebo úžeh. První pomoc je u obou stavů stejná.

Jako pomůcku si můžete pamatovat, že slunce žhne a proto úžeh. Znovu opakujeme, že pro první pomoc není důležité rozlišovat tyto dva stavy. U obou je důsledek celkové přehřátí a příznaky i první pomoc je stejná. Pro úplnost článku vám ale rozdíl mezi jednotlivými stavy vysvětlíme. Úpal je celkové přehřátí organismu – selhání řízení tělesné teploty, vzniká při pobytu v horkém prostředí. Úžeh je důsledkem přehřátí na slunci. (Hasík, 2012)

Typické příznaky

Mezi příznaky přehřátí organismu patří nevolnost, bolest hlavy a zvracení. Vlivem dehydratace má postižený také žízeň. Rovněž se objevuje zvýšená teplota (v případě těžkého přehřátí až přes 40°C), kdy v takovém případě může dojít až k bezvědomím či křečím postiženého. Další příznaky dehydratace, která je u přehřátí typická, je zarudlá suchá kůže. V případě pobytu na sluníčku její  popálení.

A první pomoc?

Jak jsme zmínili na začátku, neztrácejte čas bádáním, jestli se jedná o úžeh či úpal.

Odstranění vlivů způsobující přehřátí. Postiženého vždy přesuňte do chladné místnosti, ideálně do průvanu, případně pusťte ventilátor. Rovněž jej vysvlečte z teplého oblečení, klidně jen   do spodního prádla.

Chlazení. Pokuste se postiženého ochladit, buď umístěním do průvanu, příp. studenými obklady. NIKDY!!! Nechlaďte postiženého celého ve studené sprše. Mohlo by naopak dojít k podchlazení (týká se hlavně dětí). Můžete jej ochladit vlažnou sprchou.

Pokud došlo k popálení od sluníčka, chlaďte i popálená místa. Použijte například Panthenol.

Dostatečný přísun tekutin. Zajistěte postiženému dostatek tekutin a dohlédněte na jejich přísun. Lepší než voda z kohoutku je voda s obsahem minerálů (balené minerálky z obchodu), neboť při přehřátí dochází ke ztrátě minerálů, které je potřeba doplnit. A jak poznáte, že už je přísun tekutin dostatečný? Jakmile začne postižený produkovat dostatek světlé moči (Hasík, 2012) A co je to světlá moč? Rozhodně to není ta po těžkém flámu, kdy alkohol tekl proudem, a jdete druhý den poprvé na WC.


Těžké přehřátí organismu

V případě těžkého přehřátí organismu (tělesná teplota přesahující 40°C) může dojít až k bezvědomí čí křečím. V takovém případě je důležité zajistit základní životní funkce postiženého a postupovat jako u prostého bezvědomí (pokud nedýchá normálně, pak zahájit neprodleně resuscitaci) či křečového stavu (první pomoc je stejná jako u epilepsie). A hlavně, volat zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155.

Nezapomeňte, že přečtením článku se první pomoc nenaučíte. Kvalitně poskytnout první pomoc můžete jedině, projdete-li kvalitním kurzem první pomoci.

Bibliografie

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž. ISBN 978-80-87729-007.

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page